Bültenler

Birikim Varlık Yönetim Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey!

Birikim Varlık Yönetim Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey!
Google News Icon Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan 3 yeni halka arzın ardından, SPK iki halka arz daha onayladığını açıkladı. Birikim Varlık Yönetim halka arzı ve Platform Turizm halka arzları bugün onaylandı.

Bu yazımızda Birikim Varlık Yönetim halka arzını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Platform Turizm halka arzını ise linkten inceleyebilirsiniz.

İçindekiler:

 • Birikim Varlık Yönetim Ne İş Yapar?
 • Halka Arz Fiyatı, Tarihi ve Sembolü Nedir?
 • Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Arz Açıklık Oranı Ne Kadar?
 • Birikim Varlık Yönetim Kimin?
 • ABD Borsaları Dolar Rallisi!
 • Birikim Varlık Yönetim Halka Arz Yorum
 • Birikim Varlık Yönetim Nereden Para Kazanıyor?
 • Birikim Varlık Yönetim Halka Arz Taahhüt ve Hedefleri
 • Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri
 • Halka Arz Dağıtım Metodu
 • Midas ile BRKVY Halka Arzına Katılabilir Miyim?

Birikim Varlık Yönetim Ne İş Yapar?

2016 yılında temelleri atılan Birikim Varlık Yönetim, 2018 yılında BDDK kararı ile aldığı faaliyet izni ile çalışmalarını sürdüren bir borç yapılandırılması, varlık satın alımı ve yönetimi şirketidir.

Birikim Varlık Yönetim, bankalar gibi birçok finansal kurumun alacaklarını devralarak, bu borçların yasal sahibi haline gelen ve borçlularla ortak bir zeminde uzlaşıp uygun ödeme planıyla bu borçları yeniden yapılandıran finansal bir kuruluştur.

Birikim Varlık Yönetim Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey!

Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Birikim Varlık Yönetim hissesi 14,20 TL’den halka arz olacak. 

Halka Arz Tarihi Ne Zaman?

Birikim Varlık Yönetim halka arz tarihi 8-9 Aralık 2022 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi 2 gün olacak.

Hisse Sembolü Ne Olacak?

Birikim Varlık Yönetim hissesinin sembolü “BRKVY” olacak. 

Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Birikim Varlık Yönetim halka arzının büyüklüğü 170,4 milyon TL olarak açıklandı.

Birikim Varlık Yönetim Halka Arz Açıklık Oranı Ne Kadar?

Birikim Varlık Yönetim’in halka arz açıklık oranı 21,4%’dir. Toplamda 12 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Birikim Varlık Yönetim Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey!

Birikim Varlık Yönetim Kimin? Birikim Varlık Yönetim Ortaklık Yapısı

Birikim Varlık Yönetim şirketindeki çoğunluk payların sahibi 45,01% ile “Hüseyin Altınbaş” olarak gözükmektedir.

Şirket sermayesi içerisinde diğer payların sahipleri ise 29,99% ile “Mehmet Atakan Altınbaş” ve 24,98% ile Altınhas Holding Yönetim Kurulu Başkanı “İmam Altınbaş” olarak gözükmektedir. (Yukarıdaki resim)

Birikim Varlık Yönetim’in taslak izahnamesine göre şirket paylarının 95,65%’ine Altınhas Holding sahiptir.

Birikim Varlık Yönetim şirketini 2012 yılında Altınhas Holding BDDK izni ile devralmıştır.

ABD Borsaları Dolar Rallisi Başladı!

Borsa İstanbul son zamanlarda yeni rekora koşarken, ABD borsaları da düşüş serisine son haftalarda ara vererek dolar bazında sert yükselişine başladı.

FED’in faiz artırımlarında yumuşama ihtimaliyle atağa kalkan ABD borsasında, Apple, Google ve Tesla gibi aylardır düşen dünya devi teknoloji şirketlerinin hisseleri sert yükseliş gerçekleştiren isimler oldu.

Bu hisseleri ve daha fazlasını keşfet! 

Birikim Varlık Yönetim Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey!

Birikim Varlık Yönetim Halka Arz Yorum

Birikim Varlık Yönetim’in taslak izahnamesinde yer alan bilgilere göre;

31.03.2022 finansal döneminin sona erdiği tarihten iş bu izahname tarihine kadar geçen sürede, şirket tahsilat faaliyetlerine verimliliğini artırarak devam etmiştir.

Şirket’in 2019 yılı faaliyet brüt kârı 50,4 milyon TL iken 2020 yılında, faiz gelirlerindeki azalışa rağmen şirket’in gider yönetiminde daha verimli hale gelmesi sebebiyle, %43 artış göstererek 71,8 milyon TL’ye yükselmiştir.

2021 yılında ise hem gider yönetiminde verimin devam etmesi hem de faiz gelirlerindeki artışın etkisiyle, 2020 yılına göre %236 artış göstererek 302,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 31.03.2021’de 18,6 milyon TL olan faaliyet brüt karı, 31.03.2022 döneminde %510 artış göstermiş ve 113,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in tahsilat tutarları Ocak – Nisan 2022’de 90,6 milyon TL gerçekleşerek Ocak-Nisan 2021 döneminde gerçekleşen 45,4 milyon TL tahsilat tutarının 2 katı olmuştur. Bunun yanında şirket Nisan 2022’de 306.927.755 TL ve Haziran 2022’de ise 212.681.860 TL anapara tutarına sahip TGA alımı gerçekleştirmiştir.

2022 yılı asgari ücret dahil ülke genelinde yapılan ücret artışlarıyla birlikte genel borç ödeme eğiliminde yükseliş meydana gelmiştir.

Son olarak 31.03.2022 finansal döneminin sona erdiği tarihten iş bu izahname tarihine kadar geçen sürede yaklaşık [2,3 milyar TL] anaparaya sahip TGA satışı gercekleşmiş olup; bankacılık sektöründe büyüyen TGA stoğunun düşürülmesi için 2022 yılının devamında da satışların devam edeceği beklenmektedir.

Şirket’in 2019 yılında 184,6 milyon TL olan toplam finansal borcu, 2020 yılında %22 oranında azalarak 144,6 milyon TL’ye, 2021 yılında ise %43 oranda azalarak 82,6 milyon TL’ye gerilemiştir.

Şirket, 2019 ile 2021 yılları arasında finansal borçlarının toplam 102,03 milyon TL tutarında azaltmıştır. 2022’de TGA satışlarındaki meydana gelen ve beklenen artışlarla birlikte, şirket’in TGA satışlarına hazırlanması kapsamında finansal borçlarında 31.12.2021’e göre artış meydana gelerek 31.03.2022 itibarıyla 106,3 milyon TL’ye yükselmiştir.

Şirket’in diğer borçları 2019 yılında 11,9 milyon TL iken, 2020 yılında 12,4 milyon TL’ye (artış oranı %4), 2021 yılında ise 51,2 milyon TL’ye (artış oranı %311) yükselmiştir. 31.03.2022’de ise 14,06 milyon TL’ye gerilemiştir.

Birikim Varlık Yönetim Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey!

Birikim Varlık Yönetim Nereden Para Kazanıyor?

Şirketin gelir tablosunda para kazandığı 3 farklı temel kalem bulunuyor. Bunlar; faiz gelirleri, net ücret ve komisyon gelirleri ile diğer faaliyet gelirleri olarak açıklanıyor.

Şirketin 31.03.2022 itibarıyla 78,079 milyon TL net faaliyet kârı bulunuyor.

Birikim Varlık Yönetim Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey!

Birikim Varlık Yönetim Halka Arz Taahhüt, Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

BRKVY halka arzından elde edeceği gelirlerin tamamı ile 30 gün sürecek bir fiyat istikrarı hedefliyor.

Altinhas Yatırım Holding, 03.06.2022 tarihli ve 2022/05 numaralı yönetim kurulu kararı ile şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki olduğu şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul’da satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını taahhüt etmiştir.

Ek olarak söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çercevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve Borsa Istanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini de (şüpheye mahal vermemek adına, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin edinebileceği paylar hariç olmak üzere) taahhüt etmiştir.

Halka Arz Gelirlerinin Yüzde Kaçı, Nerede Kullanılacak?

Birikim Varlık Yönetim halka arz gelirlerinin kullanım yerleri;

Yeni Portföy Alımları: Halka arzdan şirket tarafından elde edilecek olan net gelirlerin %75’inin, şirket tarafından 2023 yılının sonuna kadar portföy alımı amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Özkaynakların Güçlendirilmesi: Halka arzdan şirket tarafından elde edilecek olan net gelirlerin %25’inin, şirket’in mevcut finansal borçlarının kapatılarak finansal giderlerinin azaltılması amacıyla kullanılması ve bunun neticesinde, şirket karlılığının ve dolayısıyla özkaynaklarının güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Birikim Varlık Yönetim Hisseleri Oransal mı, Eşit mi Dağıtılacak?

BRKVY halka arzı bireysel yatırımcıya eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Midas ile BRKVY Halka Arzına Katılabilir Miyim?

Maalesef şu anda Midas yatırım hesabın ile halka arzlara katılım yapılamıyor. Öte yandan BRKVY Borsa İstanbul’da işleme görmeye başladıktan sonra hisselerinin alım ve satımını gerçekleştirebilirsin.

Sözlük

Halka arz nedir, halka arz dağıtım şekilleri, fiyat istikrar politikaları vs. nedir, diye merak ediyorsan Midas Akademi’de yer alan halka arz içeriğine ulaşabilirsin. 

Bu Bülteni Hazırlarken Okuduğumuz Kaynaklar

SPK Bülteni

Taslak İzahname

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı