Bültenler

Astor Enerji Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

January 12, 2023 • 11 dakika okuma süresi
Astor Enerji Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Yatırımcılar tarafından son zamanların en çok beklenen halka arzı “Astor Enerji” onaylandı!

Bu yazımızda Astor Enerji’nin halka arz özelliklerini, şirketi, yatırımlarını ve detaylarını inceleyeceğiz.

Heyecanla beklenen bir diğer büyük halka arzları; SDT Uzay halka arz & Söke Un Halka Arz & Europower Enerji halka arz inceleme ve detay yazılarına linklerden ulaşabilirsiniz.

İçindekiler:

 • Astor Enerji Ne İş Yapar?
 • Astor Enerji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
 • Astor Enerji Ne Zaman Halka Arz Olacak?
 • Astor Enerji Borsa Kodu
 • Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Arz Açıklık Oranı Ne Kadar?
 • Astor Enerji Kimin?
 • “AL” Sinyali: 90%’dan Fazla Yükselmesi Beklenen Hisse!
 • Astor Enerji Halka Arz Yorum
 • Astor Enerji Nereden Para Kazanıyor?
 • Astor Enerji Halka Arz Taahhüt ve Hedefleri
 • Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri
 • Halka Arz Dağıtım Metodu
 • Midas ile Astor Enerji Halka Arzına Katılabilir Miyim?
Astor Enerji Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023

Astor Enerji Ne İş Yapar?

Astor Enerjinin yaptığı işler ve faaliyet alanları arasında;

 • Enerji ve elektrik sektörlerinde her türlü projenin yapılması

 • Her türden transformatörün, transformatör kazanının, yüksek gerilim cihaz ve makinalarının, döner ve statik kaynak makinalarının, sac demir profilin, elektrik makinalarının ve bunların üretimi için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı, satımı ve üretimi

 • Servis hizmetleri kapsamına şirket ürünlerinin saha üretimi, kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerinin verilmesi, arıza, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi

 • Elektrik sektörü ile ilgili her türlü konuda danışmanlık ve yurt içi-yurt dışı malzeme ticaretinin yapılması

 • Transformatör, elektrik makinasının hammadde ve mamullerinin ithali, ihracı, alım ve satımı yer almaktadır.
Astor Enerji Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023

Astor Enerji Halka Arz

Astor Enerji ISO Türkiye En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesine göre transformatör, orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretiminde Türkiye’nin lider şirketleri arasında yer alıyor.

Genel Müdür Hakan Ünsal, Astor Enerji’nin halka arzı ile ilgili olarak;

“Yerli ve milli imkanlar ile enerji sektörü ve endüstrinin kullandığı kritik ürünleri imal etme gücümüze yatırımcıları da ortak ederek tüm şeffaflığımızla halka açık bir marka olarak büyümemize devam etmek istiyoruz” yorumunda bulundu.

Astor Enerji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Astor Enerji Halka Arz Fiyatı

Astor Enerji hissesi 12,50 TL’den halka arz olacak. 

Astor Enerji Halka Arz Ne Zaman? Astor Enerji Halka Arz Tarihi

Astor Enerji halka arz tarihinin 11-12-13 Ocak 2023 olarak açıklanması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresinin ise 3 gün olması bekleniyor.

Astor Ne Zaman Borsada İşlem Görecek?

Astor Enerji’nin halka arz tarihi kesinleştikten sonra, borsada işlem görme tarihinin 18,19 veya 20 Ocak 2023 olması bekleniyor.

Hisse Sembolü Ne Olacak? Astor Enerji Borsa Kodu

Astor Enerji hissesinin sembolü “ASTOR” olacak. 

Astor Enerji Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Astor Enerji halka arzının büyüklüğü 2,625 milyar TL olarak açıklandı.

Astor Enerji Halka Arz Açıklık Oranı Ne Kadar?

Astor Enerji’nin halka arz açıklık oranı 21,04%’dür. Toplamda 210 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Astor Enerji Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023

Astor Enerji Kimin? Astor Enerji Ortaklık Yapısı

Şirket herhangi bir gruba dahil olmayıp, Astor Enerji’nin sermayesinin tamamı Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel’e aittir. (Yukarıdaki resim, sol)

Şirketin herhangi bir bağlı ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır.

(Kaynak: Şirketin resmi web sitesinde yayınladığı taslak izahname)

“AL” Sinyali: 90%’dan Fazla Yükselmesi Beklenen Hisse!

Barclays’ten yapılan açıklamaya göre, pek bilinmeyen Insmed (INSM) şirketi, ürettiği ilaçlardan birinin şartlı onay alması ve geliştirme aşamasında olan bir diğerinin de umut verici olması nedeniyle tırmanışa geçebilir. 

Barclays, analist Leon Wang’ın hisseyi “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” tavsiyesiyle takibe aldığını ve tavsiyenin verildiği günkü kapanış fiyatının yaklaşık 95% üzerini işaret edecek şekilde 37 dolarlık bir fiyat hedefi belirlediğini bildirdi. 

Bu hisseleri ve daha fazlasını keşfet! 

Astor Enerji Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023

Astor Enerji Halka Arz Yorum

Astor Enerji, sektör özelindeki küresel gelişmeleri yakından takip etmekte, strateji ve planlamalarına bu çerçevede şekil vermektedir.

Son dönemde şirketin aktif olduğu ihracat pazarlarında görülen ticari alacak vadelerinin artması ve bununla birlikte tedarikçilere yapılan ödeme vadelerinin azalması ilave bir işletme sermayesi ihtiyacı doğurmaktadır.

Bu ihtiyacın finansmanını sağlamak için şirket kısa vadeli banka kredileri kullanmakta ve bu durum finansman giderlerinde artışa sebebiyet vermektedir.

Covid-19 pandemisi ile birlikte küresel piyasalarda arz talep dengesinde meydana gelen dalgalanmaların yanında direkt olarak enerji maliyetlerini arttıran küresel siyasal gelişmeler gibi etkiler ile dünya ticaret dengesinde bozulmalar meydana gelmiştir. Bu dengelerin Covid-19 pandemisi öncesindeki stabil konumuna geri dönmelerinin ise zaman alacağı öngörülmektedir.

Emtialarda oluşan döviz kuru bazlı artışların yanında enerji başta olmak üzere maliyetlerin artması nedeniyle meydana gelen dünya çapındaki enflasyonist baskılar, lojistik sorunlar ve hammaddeye erişimde yasanan güçlükler nedenleriyle Astor Enerji, artan talebi karşılamakta sorun yaşamamak üzere bazı kritik hammadde ve yarı mamul alımlarıyla stoğunu artırmıştır.

Astor Enerji Finansal Gücü

Şirketin 2019 yılı net satışları 1.110.723.551 TL iken 2020 yıl sonu itibarıyla 30,4% artarak, 1.448.766.348 TL’ye yükselmiştir. 2021 yılında 2020 yılına oranla 117,7% artarak 3.154.302.309 TL’ ye yükselmiştir.

30 Haziran 2022 tarihi ile sona eren dönemde net satış tutarı 2.789.234.671 TL olarak gercekleşmis olup, önceki yılın aynı dönemine göre 106% artış göstermiştir.

Astor Enerji Kârlılığı

Astor Enerji’nin 2019 yılı brüt karı 248.605.225 TL iken 2020 yıl sonu itibariyle 71,1% artarak, 425.454.805 TL’ye yükselmiştir.

2021 yılında 2020 yılına oranla 107,8% artarak 884.109.560 TL’ ye yükselmiştir. 30 Haziran 2022 tarihi ile sona eren dönemde net satış tutarı 732.507.487 TL olarak gerçekleşmiş olup, önceki yılın aynı dönemine göre 374% artış göstermiştir.

Astor Enerji’nin net dönem kârları (yıllık ve 6 aylık);

31 Aralık 2019 yıllık döneminde: 127.446.975 TL

31 Aralık 2020 yıllık döneminde: 225.585.436 TL

31 Aralık 2021 yıllık döneminde: 517.681.157 TL

30 Haziran 2021 6 aylık dönemde: 55.574.705 TL

30 Haziran 2022 6 aylık dönemde: 643.284.569 TL

Net dönem karı 2020 yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla 77% artış, 2021 yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla 129,5% ve 30 Haziran 2022 ile sona eren ana dönemde bir önceki yılın ayni dönemine kıyasla hasılattaki artış ve brüt kârlılıktaki iyileşmeye paralel olarak 10 kat üzerinde bir artış göstermiştir.

Astor Enerji Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023

Astor Enerji’nin net dönem kar marjı (yıllık ve 6 aylık);

31 Aralık 2019 yıllık döneminde: 11,5%

31 Aralık 2020 yıllık döneminde: 15,6%

31 Aralık 2021 yıllık döneminde: 16,4%

30 Haziran 2021 6 aylık dönemde: 4,1%

30 Haziran 2022 6 aylık dönemde: 23,1%

(Kaynak: Astor Enerji halka arz izahnamesi)

Astor Enerji Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023

Astor Enerji Nereden Para Kazanıyor?

Astor Enerji’nin para kazandığı faaliyet alanlarını şöyle sıralanabilir;

 • Enerji ve elektrik sektörlerinde her türlü projenin yapılması, her cins transformatörün, transformatör kazanının, yüksek gerilim cihaz ve makinalarının, döner ve statik kaynak makinalarının, sac demir profilin, elektrik makinalarının ve bunların üretimi için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı, satımı ve üretimi.

 • Servis hizmetleri kapsamına şirket ürünlerinin saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerinin verilmesi, arıza, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.

 • Elektrik sektörü ile ilgili her türlü konuda danışmanlık ve yurtiçi-yurtdışı malzeme ticaretinin yapılması.

 • Transformatör, elektrik makinasının hammadde ve mamullerinin ithali, ihracı, alım ve satımı.

Şirket 2022 Haziran döneminde 732.507.487 TL hasılat yapmıştır.

Astor Enerji Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023

Geleceğin Temel Taşı: Lityum-İyon Pil!

Lityum-iyon şarj edilebilir piller için 2021’den 2035’e kadar yıllık 21% oranın bileşik büyüme bekliyor. Bu oran, 366 milyar dolarlık potansiyel bir erişilebilir pazar anlamına geliyor. 

Bu pillerin en yaygın kullanım alanı elektrikli araçlar. Elbette bu piller akıllı telefonlarda, dizüstü bilgisayarlarda, akıllı saatlerde, alternatif ve sanal gerçeklik başlık setlerinde de kullanılıyor.

Lityum-İyon ile Elektrikli Araç hisselerini ve daha fazlasını keşfet! 

Astor Enerji Halka Arz Taahhüt, Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

Astor Enerji halka arzının ardından hisselerin borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarı yapılması hedefleniyor.

Şirket paylarının borsa da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 ay boyunca;

 • Herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını

 • Halka arz edilen paylar dışında kalan şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve

 • Bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına dair bir karar alınmayacağını taahhüt etmiştir.

Halka Arz Gelirlerinin Yüzde Kaçı, Nerede Kullanılacak?

Astor Enerji’nin Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri

50-60%: Yatırım finansmanı ve araç/makina alımlarına

20-25%: İşletme sermayesinin güçlendirilmesine ve

20-25%: Finansal borçların ödenmesine kullanılacak.

Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Işık Halka Arz Sürecini Değerlendirdi

Bloomberg HT’ye konuk olan Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Işık, Astor Enerji’nin halka arzı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Büyüklük olarak 2,2 milyar lira planlanan halka arzda 11-12-13 Ocak tarihlerinde talep toplanacak.

Fatih Işık, ihracatın şirket gelirlerindeki payının yüzde 20 seviyesinde olduğunu, geçen yıl dolar bazında ihracatlarının yüzde 30 büyüdüğünü açıkladı.

Halka arz gelirinin büyük kısmını yeni kapasite ve ekipmana ayıracaklarını belirten Işık, “Ankara Bâlâ ilçesinde güneş enerjisi santrali yatırımı planlıyoruz. Depolama tesisiyle ilgili her yatırımda ürünlerimize ihtiyaç olacak.” dedi.

“Güneş enerjisi yatırımımızı bu yıl tamamlarsak kâr katkısını göreceğiz” diyen Işık, şirketin bu yıl yüzde 25 net kar büyümesi hedeflediklerini ve 2023 yılı sonunda dolar bazında yüzde 10 büyüme planladıklarını söyledi.

Astor Enerji Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023

Astor Enerji’nin Halka Arz Hedefi

Astor Enerji Enerji Borsa İstanbul’da halka arz olarak;

 • Şirketin öz kaynaklarının güçlendirilmesi

 • İşletme sermayesinin güçlendirilmesi

 • Büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması

 • Şirketin bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında artırılması, rekabet gücünün artırılması

 • Potansiyel müşteriler, yatırımcılar ve iş ortakları nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması gibi birçok noktayı hedeflediğini belirtiyor.

Astor Enerji Halka Arz Oransal mı, Eşit mi Olacak?

Astor Enerji halka arzı yurt içi bireysel yatırımcıya oransal dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Sözlük

Halka arz nedir, halka arz dağıtım şekilleri, fiyat istikrar politikaları vs. nedir, diye merak ediyorsan Midas Akademi’de yer alan halka arz içeriğine ulaşabilirsin. 

Ayrıca Borsa İstanbul halka arz takvimi ve yeni halka arzlardan anında haberdar olmak istiyorsan linklere tıklayarak sayfamızı kaydedebilirsin!

Bu Bülteni Hazırlarken Okuduğumuz Kaynaklar

Taslak İzahname

Astor Enerji Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! - 2023

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı