Temettü (Kâr Payı)

Temettü Hakkında Detaylı Bilgi

Temettü vergi oranı nedir? Net temettü nasıl hesaplanır?

Amerikan Borsaları (Nasdaq & NYSE)

❗️ Temettü vergi oranı 20%'dir. Şirketin açıkladığı temettü oranı ve elindeki pay sayısına göre hesaplanan tutara brüt temettü tutarı denir. Bu tutardan %20 stopaj vergisi düşülerek net temettü gelirin hesaplanır.

Midas, otomatik olarak bu stopaj tutarını brüt temettü miktarından keserek, net temettü miktarını hesabına yatırır.

  • Örneğin, ABC hissesinin hisse başı 0,90 dolar temettü dağıttığını düşünelim. 100 adet ABC hissen olsaydı, 90 dolar brüt temettü tutarın hesaplanır, bu tutardan %20 vergiye tekabül eden 18 doları düştüğümüzde ise hesabına net 72 dolar yansırdı.

 

Borsa İstanbul (BIST)

 

Temettü vergi oranı 10%’dur. Brüt temettü tutarından 10% stopaj vergisi düşülerek net temettü gelirin hesaplanır.

  • Yatırım ortaklıklarının hisse (pay) senedi temettü gelirlerinde ise stopaj oranı 0%’dır. (Örnek olarak, “VKFYO” vb. hisse senetleri.)

Midas, otomatik olarak bu stopaj tutarını brüt temettü miktarından keserek, net temettü miktarını hesabına yatırır.

 

Yüksek Temettü Gelirleri

Elde edilen brüt temettü gelirinin (stopaj vergisinden önceki tutar) yarısı vergiden istisnadır. 

İstisna sonrası tutar diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte 2022 yılı için 70.000TL’lik beyan sınırını aşması halinde beyan edilir. (Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 62. maddesinde belirtilen kazançlar hariç)

  • Yani örnek olarak, yıllık 150 bin TL’lik temettü geliri elde ettiniz. Bu tutarın yarısı yani 75 bin TL’si gelir vergisinden muaftır. (Stopaj her halükarda kesilir.)
  • Diğer 75 bin TL’si ise 70 bin TL’lik beyan sınırını geçtiği için gelir vergisine tabidir. Bu miktardan da ödediğimiz stopaj tutarını düşer, kalan tutar için gelir vergisi öderiz. (Yazının en sonuna göz at)
  • Diğer yandan, eğer yıllık 100 bin TL’lik bir temettü gelirimiz olsaydı, yarısı yani 50 bin TL beyan sınırını aşmadığı için gelir vergisi beyanında bulunmamıza gerek olmazdı.


Not: Ödenen stopajın tamamı, beyanname üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilir, yani çıkarılır. 75 bin TL’nin gelir vergisi ödenecekse eğer, 150 bin TL için verilen 10%’luk stopaj yani 15 bin TL 75 bin TL’den çıkarılır. Böylece 60 bin TL için gelir vergisi ödenir.

Başka sorularınız mı var?

Talep Gönder