Vergilendirme

Yatırım işlemlerinde vergi var mıdır?

Türkiye’deki tam mükellef yatırımcıların yurt içi ve yurt dışında yaptığı yatırımlar Türkiye’de vergiye tabidir. 

Ancak vergilendirme metodu, yatırımın yurt içinde ya da yurt dışında yapılmasına göre farklılık göstermektedir.

Türkiye’deki organize borsalarda (Borsa İstanbul A.Ş.) yapılan hisse senedi alım satım işlemlerinden elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanunu GVK 67. madde uyarınca stopaj yoluyla vergilendirilmektedir.

● Bu ne demek? Diğer bir deyişle vergi kaynağında kesilir. Yani, aracı kurum sizin yerinize öder, beyan etmenize gerek kalmaz.

Borsa İstanbul A.Ş. üzerinde işlem gören hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirleri, “Gelirler Vergisi Kanunu” uyarınca beyana tabidir.

ABD borsalarından elde edilen hisse senedi alım satım kazançları ve ABD borsalarında işlem gören hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu genel hükümleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyanına tabidir.

Gelir vergisi beyanı nedir?

Yukarıda belirtildiği üzere iki ana vergilendirme şekli bulunmaktadır.

Stopaj yoluyla vergilendirme (geçici 67. madde kapsamında vergilendirme) nihai yani en son vergilendirme olup, yatırımcının yıl sonunda beyanda bulunmasına gerek yoktur.

● Bu ne demek? Diğer bir deyişle vergi kaynağında kesilir. Yani, aracı kurum sizin yerinize öder, beyan etmenize gerek kalmaz.

Ancak, kanunun genel hükümleri kapsamında vergilendirilen diğer gelirler için vergi dairesine beyanda bulunulması ve kazancı elde eden kişi tarafından, bu kazançların vergilerinin ödenmesi gerekmektedir.

Bir takvim yılında (örneğin 2022 yılında) ABD borsalarından elde edilen gelirler, bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar (bu örnekte 31 Mart 2023) yıllık gelir vergisi beyannamesi ile doğrudan yatırımcı tarafından beyan edilir.

ABD borsalarından elde edilen gelirlerle ilişkin ABD’de kaynağında kesilen vergiler (örneğin temettü gelirlerindeki stopaj vergileri), Türkiye’de beyan edilen vergiden mahsup edilebilir.

● Bu ne demek? Mahsup etmek, stopaj olarak ödediğimiz vergiyi Türkiye’de ödeyeceğimiz gelir vergisinden düşmek anlamına gelir. Böylece iki kere vergi ödemiş olmayız.

Dipnotlar

Söz konusu çalışma 2 Ocak 2023 tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamında Midas Menkul Değerler A.Ş. ile Aksan Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, genel vergilendirme prensiplerine ilişkin bilgileri içermektedir. Nihai vergilendirme değerlendirmesi yapabilmek adına, her yatırımcı, vergi mükellefi olarak içinde bulunduğu özel koşulları göz önüne alarak bağımsız bir vergi danışmanından tavsiye ve görüş almalıdır.

İşbu içerik yalnızca kullanıcılara vergisel yükümlülüklerle ilgili fikir vermesi amacıyla haızrlanmış olup Midas Menkul Değerler A.Ş. ve Aksan Danışmanlık A.Ş.’nin işbu doküman içeriğinin ilgili hukuki düzenlemeler tahtında doğruluğundan ya da bu içeriğin nihai vergi görüşü olarak değerlendirilerek hareket edilmesinden doğabilecek sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu doküman Midas Menkul Değerler A.Ş. ve Aksan Danışmanlık A.Ş.’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Bu dökümandaki açıklamalar “tam mükellef gerçek kişiler” içindir (tam mükellef gerçek kişi tanımına buradan ulaşabilirsiniz).

Başka bir sorun varsa bize kolayca ulaşabilirsin.