Gelir vergisini nasıl beyan edebilirim?

Gelir vergisi beyanı vermek için ikametgâhın bulunduğu vergi dairesinden yazılığı beyan verilebildiği gibi Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinde yer alan hazır beyan sistemi üzerinden verilebilir.

Hazır beyan sistemine e-devlet şifresi ile giriş yapılabilmektedir.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra “Beyanname Doldur” butonuna basarak ilgili yıl için beyanname doldurma adımına geçilebilir.

Hisse senedi ve temettüden elde edilen gelirin beyan edilmesi için beyanname içinde yer alan “3.C Beyan Edilecek Menkul Sermaye İradı Gelirleriniz” başlığı altındaki kısım doldurulmalıdır.

Konu ile ilgili olarak Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan dokümana linkten ulaşılabilir.

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ilk taksidinin beyan süresinde (mart ayının sonuna kadar), ikinci taksidinin ise temmuz ayının sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekir.

Buna göre 2023 yılına ilişkin beyan edilen gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin;

● İlk taksidinin 31 Mart 2024 (haftasonuna denk geldiği için 1 Nisan 2024 Pazartesi) gününe,

● İkinci taksidinin de 31 Temmuz 2024 Çarşamba gününe kadar ödenmesi gerekmektedir.

Verginin ödenebileceği yerler;

● Vergi tahsiline yetkili olan banka şubeleri,

● Bağlı bulunulan vergi dairesi, ya da

● İlgili belediye sınırları içinde veya dışında herhangi bir vergi dairesidir.

Tam mükellef gerçek kişi kimdir?

Bir takvim yılı içerisinde 183 günden fazla Türkiye’de ikamet edenler ve ikametgahı Türkiyede bulunanlar gelir vergisi mevzuatı açısından tam vergi mükellefi sayılmaktadır. Tam mükellef kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler.

Gelir vergisi oranları nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2023 yılında elde edilen ve yıllık beyanname ile beyan edilen gelir toplamına aşağıda yer alan vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi hesaplanır.

2024 Yılı Menkul Kıymet Vergi Tablosuna buradan ulaşabilirsin.

halka arz.png

Dipnotlar

Söz konusu çalışma 3 Ocak 2024 tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamında Midas Menkul Değerler A.Ş. ile Aksan Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, genel vergilendirme prensiplerine ilişkin bilgileri içermektedir. Nihai vergilendirme değerlendirmesi yapabilmek adına, her yatırımcı, vergi mükellefi olarak içinde bulunduğu özel koşulları göz önüne alarak bağımsız bir vergi danışmanından tavsiye ve görüş almalıdır.

İşbu içerik yalnızca kullanıcılara vergisel yükümlülüklerle ilgili fikir vermesi amacıyla haızrlanmış olup Midas Menkul Değerler A.Ş. ve Aksan Danışmanlık A.Ş.’nin işbu doküman içeriğinin ilgili hukuki düzenlemeler tahtında doğruluğundan ya da bu içeriğin nihai vergi görüşü olarak değerlendirilerek hareket edilmesinden doğabilecek sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu doküman Midas Menkul Değerler A.Ş. ve Aksan Danışmanlık A.Ş.’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Bu dökümandaki açıklamalar “tam mükellef gerçek kişiler” içindir (tam mükellef gerçek kişi tanımına bu dökümandan ulaşabilirsiniz).

Sorununu çözemedin mi?
Destek hattından bizimle iletişime geç

Destek Hattı