Blog

Dönen Varlık Nedir? Nasıl Hesaplanır?

February 29, 2024
Dönen Varlık Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Makaleyi sesli dinle
Dönen Varlık Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Dönen varlık, şirketlerin finansal dansında başrol oynayan bir kahraman. Bu gizemli terim bir şirketin nakit ve alacaklarını kısa vadeli borçlarına karşı nasıl kullandığını anlamaya yardımcı oluyor. Bir şirketin mali maratonundaki bu kilit oyuncunun nasıl hesaplandığını öğrenmek, yatırımcılar için sırlarla dolu bir kapının anahtarını sunuyor. Hadi, dönen varlık hikayesinin perdesini aralayarak finansal dünyada neler olup bittiğini keşfe çıkalım!

Dönen varlık dünyasında keşfe çıkmadan önce temel bir anlayışa sahip olmak, finansal kararlarımızı daha bilinçli bir şekilde alabilmemize imkan tanıyor. Bu yolculukta dönen varlıkların farklı türlerini ve bu varlıkların bilançoda nasıl yer aldığını anlamak, finansal okur-yazarlığımızı güçlendirecek önemli adımlardan biri. Finansal dünyanın bu sürükleyici hikayesinde bizimle birlikte daha derine inmeye hazır mısın?

Dönen Varlık Nedir?

Dönen varlık, finansal tablolarda adını sıkça duyduğun ama ne olduğunu tam olarak anlamlandıramadığın bir kavram olabilir. Bu terim aslında şirketlerin kısa vadeli mali sağlığını gözler önüne seren bir gösterge. İlk bakışta karmaşık görünse de dönen varlığın temelini oluşturan unsurları anlamak finansal dünyada daha bilinçli bir gezinti yapmana yardımcı olabilir.

Bir işletmenin kısa vadeli varlıklarını ifade eden dönen varlık esasında nakit, alacaklar ve stok gibi varlıkların toplamını oluşturuyor. Bu unsurların bir araya gelmesi şirketin likiditesini ve ödeme gücünü belirlemede önemli bir rol üstleniyor. Bir şirketin dönen varlıkları, kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kapasitesini yansıtarak işletmenin mali sağlığını değerlendirmeye yardımcı oluyor. Artık sen de dönen varlık konseptini günlük finansal konuşmaların bir parçası haline getirebilir ve işletmelerin finansal portrelerini daha iyi anlayabilirsin!

Dönen Varlık ve Duran Varlık Arasındaki Fark Nedir?

Dönen varlık ve duran varlık arasındaki farkları anlamak finansal konuşmalara daha sağlam bir temelle katılmanın önemli bir adımı. Dönen varlık, bir işletmenin kısa vadeli varlıklarını temsil ederek nakit, alacaklar ve stok gibi likiditeye dönüştürülebilen unsurları içeriyor. Bu da aslında şirketin günlük operasyonları için kullanılabilir kaynaklarını yansıtıyor. 

Diğer yandan duran varlık, uzun vadeli perspektifte değerlendirilen varlıkları içeriyor. Bu da genellikle bina, arazi, makineler ve patent gibi varlıklar olarak sıralanıyor. Duran varlıklar, işletmenin uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor. 

Dönen Varlıklar Nelerdir?

Dönen varlıklar, işletmelerin günlük operasyonlarını sürdürebilmek için kullandıkları likit varlıkları temsil ediyor. Bu kritik unsurlar arasında nakit, alacaklar, stoklar ve ödeme öncesi harcamalar bulunuyor.

 • Nakit: İşletmenin elindeki gerçek para ve banka hesapları
 • Alacaklar: Müşterilerden alacaklarına karşılık gelen tutarlar
 • Stoklar: Satışa hazır ürün veya ham madde envanterleri
 • Ödeme öncesi harcamalar: Önceden yapılmış ödemeler ve gelecekteki harcamalar

Bu dönen varlıklar, şirketin likiditesini ve kısa vadeli finansal sağlığını yansıtarak işletmelerin günlük operasyonlarını sürdürebilme kabiliyetine dair önemli bir gösterge sunuyor.

Dönen Varlık Hesap Kodları Nelerdir?

Dönen varlık hesap kodları, finansal tabloların bir çeşit şifresi gibi olup işletmelerin bu karmaşık dünyayı anlamasına yardımcı oluyor. İşte bu önemli konsepti anlamak için bilmen gereken temel kodlar:

 • 10-hazır değerler: 100 Kasa hesabı / 101 Alınan çekler hesabı / 102 Bankalar hesabı / 103 Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı (-) / 108 Diğer hazır değerler hesabı
 • 11-menkul kıymetler: 110 Hisse senetleri hesabı / 111 Özel kesim tahvil senet ve bonoları hesabı / 112 Kamu kesimi tahvil senet ve bonoların hesabı / 118 Diğer menkul kıymetler hesabı / 119 Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)
 • 12-ticari alacaklar: 120 Alıcılar hesabı / 121 Alacak senetleri hesabı / 122 Alacak senetleri reeskontu hesabı (-) / 124 Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri hesabı (-) / 126 Verilen depozito ve teminatlar hesabı / 127 Diğer ticari alacaklar hesabı / 128 Şüpheli ticari alacaklar hesabı / 129 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı (-)
 • 13-diğer alacaklar: 131 Ortaklardan alacaklar hesabı / 132 İştiraklerden alacaklar hesabı / 133 Bağlı ortaklıklardan alacaklar hesabı / 135 Personelden alacaklar hesabı / 136 Diğer çeşitli alacaklar hesabı / 137 Diğer alacak senetleri reeskontu hesabı (-) / 138 Şüpheli diğer alacaklar hesabı / 139 Şüpheli diğer alacaklar karşılığı hesabı (-)
 • 15-stoklar: 150 İlk madde ve malzeme hesabı / 151 Yarı mamuller üretim hesabı / 152 Mamuller hesabı / 153 Ticari mallar hesabı / 157 Diğer stoklar hesabı / 158 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-) / 159 Verilen sipariş avansları hesabı
 • 17-yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri: 170-177 Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri / 179 Taşeronlara verilen avanslar
 • 18-gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 180 Gelecek aylara ait giderler hesabı / 181 Gelir tahakkukları hesabı
 • 19-diğer dönen varlıklar: 190 Devreden KDV hesabı / 191 İndirilecek KDV hesabı / 192 Diğer KDV hesabı / 193 Peşin ödenen vergi ve fonlar hesabı / 195 İş avansları hesabı / 196 Personel avansları hesabı / 197 Sayım ve tesellüm noksanları hesabı / 198 Diğer dönen varlıklar hesabı / 199 Diğer dönen varlıklar karşılığı hesabı (-)

Bu kodlar, işletmelerin dönen varlıklarını sınıflandırarak finansal tablolar üzerinde izlemelerini sağlıyor. Bir diğer ifadeyle söz konusu kodlar, işletmelerin bu finansal pusulayı daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı oluyor.

Dönen Varlıklar Nasıl Hesaplanır?

Dönen varlıkları hesaplamak bir işletmenin likiditesini değerlendirmenin temel bir adımı. Bu hesaplama genellikle şu formülle yapılıyor: 

 • Dönen varlık = nakit + alacaklar + stoklar + ödeme öncesi harcamalar

İşletmenin sahip olduğu nakit miktarı müşterilerden alacakları, satışa hazır stokları ve gelecekteki harcamaları içererek dönen varlıkların toplamını oluşturuyor. Bu değeri bilmek, işletmenin kısa vadeli finansal sağlığını anlamak ve günlük operasyonları sürdürme yeteneğini değerlendirmek açısından oldukça önemli!

Dönen Varlık Devir Hızı Nedir?

Bir işletmenin dönen varlıklarını ne kadar etkili bir şekilde kullandığını ölçen önemli bir performans göstergesi olan dönen varlık devir hızı, dönen varlıkların satışlara dönüşüm süresini belirliyor ve genellikle şu şekilde hesaplanıyor: 

 • Dönen varlık devir hızı = satışlar / ortalama dönen varlık değeri 

Yüksek devir hızı, işletmenin dönen varlıklarını hızlı bir şekilde dönüştürdüğünü göstermekle birlikte likiditesini artırarak finansal sağlığına olumlu bir etki yapabiliyor. Düşük devir hızı ise varlıkların satışa dönüşümünde genellikle zaman kaybı yaşandığını işaret ediyor, bu da likidite sorunlarına yol açabiliyor.

Dönen Varlık Devir Hızı Nasıl Hesaplanır?

Dönen varlık devir hızı, yukarıda da belirttiğimiz üzere bir işletmenin dönen varlıklarını ne kadar etkili bir şekilde kullanıp döndürdüğünü ölçen önemli bir performans metriği. Bu hızı hesaplamak için işletmenin bir belirli dönemdeki toplam satışlarını o dönem içindeki ortalama dönen varlık değerine bölmesi yeterli. Formül ise şu şekilde: 

 • Dönen varlık devir hızı = satışlar / ortalama dönen varlık değeri

Yüksek devir hızı dönen varlıkların etkili bir şekilde dönüştürüldüğünü gösterirken, düşük devir hızı ise varlıkların yeterince hızlı dönüştürülemediğine işaret ediyor, bu da haliyle işletmenin likiditesini etkileyebiliyor.

Dönen Varlıklar Bilançoda Yer Alır mı?

Dönen varlıklar bir işletmenin bilançosunun aktif tarafında yer alıyor. Bilanço, işletmenin finansal durumunu gösteren bir belge olup varlıklar ile kaynaklar arasındaki dengeyi sağlıyor. Genellikle kısa vadeli olarak değerlendirilen dönen varlıklar likit kaynakları içeriyor. Nakit, alacaklar, stoklar ve ödeme öncesi harcamalar gibi unsurlar dönen varlıkların bilançodaki konumunu oluşturuyor. İşletmenin likiditesini ve kısa vadeli finansal sağlığını gösteren bu bilanço kalemi finansal analizlerde doğal olarak önemli bir yer tutuyor. 

Dönen Varlıklar Nereye Yazılır?

Dönen varlıklar, bir işletmenin bilançosundaki aktif kalemler içinde yer alıyor. Bu aktif kalemler, işletmenin günlük operasyonlarını sürdürebilme yeteneği açısından kritik bir rol oynuyor. Bilançonun sol tarafında bulunan dönen varlıklar, işletmenin kısa vadeli mali sağlığını gözler önüne sererken aynı zamanda işletmenin operasyonel verimliliği ve yönetim stratejileri hakkında da önemli bilgiler sunuyor.

Dönen varlık kavramını anlamak ve etkili bir şekilde hesaplamak, finansal kararlarını desteklemek adına oldukça önemli. Midas uygulaması, kullanıcılarına bu konuda rehberlik etmek ve yatırım yolculuklarını daha etkili hale getirmelerine yardımcı olmak için çeşitli araçlar sunuyor. Midas uygulaması ile finansal hedeflerine ulaşmak için adım atabilir ve dönen varlık konusundaki bilgi birikimini pratik uygulamalarla pekiştirebilirsin. Midas’ı keşfetmek ve hemen indirmek için Play Store ve App Store’u ziyaret et!

Dönen Varlık Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Hisse senetleri riskli yatırım ürünleridir. Şirketlere ortaklık, hem kârlarına hemde zararlarına ortaklık anlamına gelir. Ana paranızdan kâr etme ihtimaliniz olduğu gibi, zarar etme ihtimalinizde bulunmaktadır.

Benzer İçerikler