Blog

Eurobond Nedir? Bilinmesi Gereken Kavramlar

November 10, 2022
Eurobond Nedir? Bilinmesi Gereken Kavramlar
Makaleyi sesli dinle
Eurobond

Devletler ve özel kuruluşlar, bazı durumlarda varlıklarını arttırmak için borçlanmaya ihtiyaç duyabilir. Eurobond, söz konusu ihtiyacın karşılanması için geliştirilmiş bir yatırım aracıdır. Borçlanmaya yönelik bir varlık olan Eurobond, bireysel yatırımlarda da kullanılabilir. Bu tahvilleri değerlendirerek düzenli ve istikrarlı gelir elde etmek mümkündür. Sizin için hazırladığımız bu içeriği okuyarak Eurobond hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Eurobond Nedir?

External bond olarak da bilinen Eurobond, temel olarak bir borçlanma aracıdır. Söz konusu tahviller döviz cinsinden satın alınır. Eurobond; bankalar, hükümetler ve özel şirketler tarafından çıkarılabilir. Bu tahviller, uzun vadeli borçlanmayla varlık elde etmek için kullanılır.

Devletlerin çıkardıkları tahviller ile Eurobond arasında bazı benzerlikler mevcuttur. Her iki varlık da finansman ihtiyacını karşılamak için çıkarılır. Eurobond’un klasik tahvillerden en büyük farkı borçlanma amacıyla üretilmiş olmasıdır. Eurobond, tüzel kurumların kaynak ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiştir; ancak kişisel yatırımlarda da tercih edilebilir. Bu tahviller, yatırımcının değer artışı üzerinden kâr elde etmesini sağlar. Söz konusu varlıklar, popüler temettü hisseleri gibi uzun vadeli bir yatırım olarak tercih edilebilir.

Eurobond’a Dair Bilinmesi Gereken Kavramlar

Döviz cinsinden bir finansal enstrüman olan Eurobond özgün bir yatırım aracıdır. Söz konusu tahvillerle yapılan alım satımların kendine özgü bir işleyişi vardır. Değer ve kazanç sistemleri, diğer yatırım araçlarına göre farklılık gösterir. External bond işlemlerinde bilmeniz gereken başlıca kavramlar şunlardır:

Nominal Değer

External bond tahvillerinin getirisi, öz fiyatın üzerine eklenen bir miktar ile belirlenir. Söz konusu değer faiz fiyatı dâhil edilmeden oluşur. Bu birim fiyat, Eurobond nominal değer olarak isimlendirilir.

Nominal değer, varlığın asıl fiyatını oluşturan unsur olarak tanımlanabilir. Tahviller uluslararası piyasa koşullarında nominal değer ile satışa sunulur. Başka bir ifadeyle varlıklar satışa açıldığı an nominal değer ile işlem görür. Bu birim, tahvil ihraç eden ülkenin risk primine ve mevcut piyasa koşullarına göre değişiklik gösterir.

Kupon Ödemesi

Eurobond, yüksek değere sahip bir tahvil çeşididir. Bu nedenle ödeme taleplerinin gerçekleşmesi belli periyotlara bağlıdır. Bu yatırım araçlarında ödemeler kupon sistemi ile yapılır. Elinizdeki external bond kuponları için yılın belirli dönemlerinde ödeme alabilirsiniz. 

Eurobond kupon ödemesi için belirlenen tarihler, varlıkların döviz cinsine göre değişiklik gösterir. Örnek olarak dolar tahvillerinde genellikle 10 Mayıs ile 10 Kasım tarihleri arasında ödeme yapılır. Euro cinsinden tahvillerde ise ödemeler yılda bir kez gerçekleşir. Kupon tahsilatında bozdurma talimatı verilen günün koşulları dikkate alınır.

Temiz Fiyat (Clean Price)

External bond tahvillerinin satış fiyatı çeşitli unsurlara göre değişiklik gösterir. Bu varlıklar, alınıp satıldıkça değerlenir ve faiz eklenerek işlem görür. Tahvillerin faiz birikimi olmadan sahip oldukları değer ise Eurobond temiz fiyat olarak adlandırılır.

Eurobond, başlangıç esnasında temiz fiyat üzerinden işlem görür. Başka bir ifadeyle bu değer, tahvillerin uluslararası piyasalarda işlem görmesi için belirlenir. Bu değer, kuponun faiz birikimi eklenmeden sahip olduğu satış fiyatıdır.

Kirli Fiyat (Dirty Price)

Tahvil değerleri, alım-satımlarla değişiklik gösterir. Kuponlar, yatırım veya satış amacıyla satın alındıktan sonra faizli fiyat ile değerlenir. Her işlem, faiz birikiminin biraz daha artmasını sağlar. Söz konusu birikim dâhil edilerek hesaplanan değer Eurobond kirli fiyat olarak adlandırılır.

Temiz ve kirli fiyat kavramlarını bir örnek üzerinden açıklamak mümkündür. Herhangi bir devlet veya şirket tarafından ilk defa piyasaya sürülen tahviller temiz fiyat ile satışa sunulur. Söz konusu tahviller, talep gördükçe değerlenir ve faiz artışı gerçekleşir. Bu artış dâhilinde yapılan satışlarda ise kirli fiyat dikkate alınır.

Birikmiş Faiz

Tahvil ödemesinden alım satım tarihine kadar gerçekleşen birikim değeri Eurobond birikmiş faiz olarak adlandırılır. Yukarıda belirtildiği gibi kupon değeri piyasa hareketliliğine ve alım satım işlemlerine göre artar. Bu durumda external bond tahvillerinin nominal değerlerine ek olarak bir faiz birikimi söz konusu olur. Birikmiş faiz, kirli fiyat olarak bilinen değeri belirleyen temel husustur.

Eurobond ile Yatırım Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Uzun vadeli yatırım fırsatı Eurobond avantajları arasında ilk sıradadır. External bond, 5 ile 30 yıl arasındaki yatırımlar için kullanılan bir araçtır. Bu tahviller, istikrarlı ve düzenli getiri olanağı sağlar.

Eurobond tahvillerinde ödemeler döviz üzerinden yapılır. Euro veya dolar cinsinden aldığınız varlıklarla yüksek gelirler elde etmeniz mümkün olabilir.

Bütün yatırım araçlarında belli bir risk oranı söz konusudur. Eurobond, diğer finansal enstrümanlara göre daha düşük bir risk değerine sahiptir. External bondlar ile vade sonunu beklemeden işlem yapmak da mümkündür. Ödemeler yılda iki kez alınıyor olsa bile tahvil bozdurma talimatları her zaman verilebilir. Bu sayede piyasa hareketliliğini takip ederek ani kayıp ve artışlara karşı önlem almak mümkün olur.

Eurobond, dengeli bir yatırım aracıdır. Dolar ve euro cinsinden satın alınan tahviller, global ve ulusal gelişmelerin yarattığı finansal dengesizliğe karşı nispeten daha dirençlidir. Bu varlıklar, geri çağırma ve bozdurma işlemi yapılana kadar sabit getiri sağlar. Eurobond, bir borçlanma aracı olduğu için portföydeki riski dengeleyecek biçimde yapılandırılır.

Eurobond Yatırımı Kimler için Uygundur?

Varlıklarınızı düzenli ve istikrarlı bir kazanca dönüştürmek isterseniz Eurobond yatırımı sizin için idealdir. Uzun vadeli olarak yapılandırılan bu tahviller, düzenli gelir olanağı sağlar. Bu yatırım aracını kullanarak emeklilik yıllarınız için pasif gelir elde edebilirsiniz. Geleceğinize yatırım yapmak isterseniz Eurobond tahvillerini ve temettü hisselerini tercih edebilirsiniz. Midas yatırım hesabı açarak temettü dağıtan şirketlerin hisselerine ulaşmanız mümkündür. 

Eurobond, faiz oranları ve istikrarlı gelir olanağıyla dolar cinsinden yatırım yapmak isteyen kişiler için uygundur. Tahvil satın alarak varlıklarınızın değerini korumasını ve arttırmasını sağlayabilirsiniz. Söz konusu varlıklar, zor günler için yatırım aracı arayan kişilere de uygundur. Değerini koruyan tahvillere yatırım yaparak olası maddi risklere karşı önlem alabilirsiniz.

Eurobond Vergilendirmesi Nasıl Yapılır?

Eurobond

Tahvil, hisse ve borsa üzerinden elde edilen kazançlar vergiye tabiidir. Eurobond, bu durumda bir istisna olarak kabul edilmez. Söz konusu varlıklardan elde edilen gelirler için belli oranlarda vergi ödemek gerekir. Diğer yandan Eurobond, vergilendirme konusunda diğer yatırım araçlarına göre daha avantajlıdır.

Eurobond kazançları için geçerli olan vergiler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi uyarınca belirlenir. Söz konusu kanuna göre, ana para üzerinden geçerli olan kur farkları için bir vergi uygulanamaz. Diğer yandan Eurotahvil üzerinden gelir elde eden kişilerin mükellefiyeti, kazanç türüne ve miktarına göre değişiklik gösterir.

Eurobond İtfa ve Kupon Geliri Vergilendirmesi

Eurobond getirileri arasında yer alan itfa ve kupon gelirleri stopaj vergisinden muaftır. Stopaj vergisinden muaf olmak beyan yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Söz konusu vergi ödenmese bile düzenli olarak beyan edilmesi gerekir. Eurobond üzerinden düzenli vergi elde ediyorsanız bir mali müşavir ile anlaşmanız tavsiye edilir.

Alım / Satım Kazancı Vergilendirmesi

Eurobond piyasası dâhilindeki işlemler menkul kıymetler kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda elde edilen gelirler ise “değer artış kazancı” kategorisinde vergilendirilir. External bond vergileri bu kapsamda yer alır. Söz konusu tahviller üzerinden yapılan alım satımlar, ÜFE oranları üzerinden vergilendirilir. Eurobond kazançları, ÜFE üzerinden en az %10 vergiye tabiidir. Vergi oranları, maliyet endeksine göre değişiklik gösterir. Kâr ve zarar oranları da vergi tahsilinde dikkate alınır. Maliyet bedenleri belirlendikten sonra vergilendirme aşamasında kâr ve zarar dengesi de hesaplanır.

Aynı yıl içerisinde elinde birden fazla Eurobond tutan kişiler için özel bir durum söz konusudur. Varlıklarınızdan birinden kâr ederken diğerinden zarara uğruyorsanız birinin değerini diğerine mahsup edebilirsiniz. Böyle bir durumda vergi mükellefiyetiniz kâr-zarar ortalaması göz önüne alınarak hesaplanır.

Eurobond Nasıl Hesaplanır?

Aracı kurumlar tarafından satılan Eurobond tahvilleri, kupon faizi dâhil olarak yani kirli fiyatla satışa sunulur. Vade oranı, satın alınan günün ekonomik koşulları, alış ve ihraç tarihleri fiyat üzerinde belirleyicidir. Örnek olarak vadesi 2045’te dolan USD tahvil kupon için %6,625 oranında kupon faizi uygulanır. Söz konusu Eurobond tahvilinin nominal değeri 100.000 ise bu tahvili alabilmek için 110,652.85 USD ödenmelidir. Tahvil, alındığı tarihten itibaren her gün değer görmeye başlar. Faiz oranları, para birimine ve işlem yapılan günlere göre değişiklik gösterir. Eurobond hesaplamasını internet üzerinden bu konuda özelleştirilmiş araçları kullanarak yapabilirsiniz.

Varlıklarınızı uygun koşullarda değerlendirmek için Midas yatırım hesabı açabilirsiniz. Bu sayede çeşitli finansal enstrümanlar hakkında detaylı bilgiler edinmeniz de mümkün olur. Midas yatırım hesabı ile güvenli bir şekilde işlem yaparak geleceğin şirketlerine yatırım yapabilirsiniz.

Eurobond Nedir? Bilinmesi Gereken Kavramlar

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Benzer İçerikler