Analist Notları

Yatırım, Kâr, Büyüme: Astor!

October 27, 2023 • 8 dakika okuma süresi
Yatırım, Kâr, Büyüme: Astor!

Midas olarak, Ankara’da üretim faaliyetlerine devam eden Astor Enerji’nin 140.000 m²’lik arsa üzerine kurulu, 105.000 m²’lik kapalı alandaki transformatör üretim tesisini Tuncay Turşucu ile birlikte ziyaret ettik.

YK Başkanı Feridun Geçgel ve CFO Olcay Doğan’dan Astor’un hikâyesini dinlerken bir yandan da Tuncay Turşucu’nun moderatörlüğünde yatırımcıların en çok merak ettiği soruları sorduk ve ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduk.

Gel, halka arzından bu yana daha 1 yıl geçmeden 700%’ün üzerinde yükseliş kaydeden, büyük umutların büyük şirketi Astor Enerji’nin hikâyesine birlikte bakalım.

“Tek çatı altında ve büyük montanlı olarak üretim yapabilen Türkiye’nin en büyük fabrikası ASTOR.”

Astor Enerji, Yağlı Tip Dağıtım Transformatörleri, Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörleri, Güç Transformatörleri, Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri, Kompakt Trafo Merkezleri, RMU, Metal Clad üretimi gerçekleştiren ve 90’dan fazla ülkeye ihracat yapan bir şirket.

Şirketin finansal işlerinden sorumlu CFO’su Olcay Doğan’ın ifadesiyle: “Tek çatı altında ve büyük montanlı olarak üretim yapabilen Türkiye’nin en büyük fabrikası ASTOR.”

Hatta çevreci üretim yapan, çatı GES’i ile kendi elektriğini de kendisi üreten, kelimenin tam anlamıyla gücünü kendinden alan bir şirket!

2023’ün ocak ayında halka arz olan ve halka arzı sonrası 700%’ün üzerindeki baş döndüren yükselişiyle dikkat çeken Astor, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı İSO 500 listesinde de 147. sıradan 128. sıraya yükseldi. Hedef ise sıralamanın önümüzdeki süreçte 100’ün altına inmesi.

YK Başkanı Feridun Geçgel halka arzdan gelen parayı yine Astor’a yatırım yaparak değerlendirdiklerini ve enerji alanında büyümeyi hedeflediklerini belirtti.

Şirketin ihracat payı toplam satışlar içinde 33% seviyesinde, hedef ise bu oranın 40% seviyelerine ulaşması. Astor özellikle Avrupa’ya ihracat yapıyor ve İspanya da önemli ihracat pazarlarından biri.

Şirket, satışlarını döviz cinsinden gerçekleştiriyor. Yalnızca TEİAŞ satışları TL cinsinden oluyor, bu satışlar ise toplam satışların 13%’ü kadar.

Şirket, emtia olarak ağırlıklı olarak bakır, alüminyum sac ve trafolar için yağ kullanıyor. Bunların önemli bir kısmını yurt dışından satın alıyor. Bakırı zaman zaman yurt içinden temin ediyor. Bakır tarafında riskten korunmak için “commodity hedge” çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Zaten şirketin kur riskini iyi bir şekilde yönettiği ortada, bilançodaki kambiyo kârı da bunun bir kanıtı. İlaveten şirketin döviz pozisyonu da artıda.

“Astor AR-GE harcaması bakımından 250 şirket arasında 40. sırada yer alıyor.”

Şirket, geçen sene yaklaşık 112 milyon TL civarında AR-GE’ye yatırım yaptı. Bu sene ise ilk 6 ayda 60 milyon TL’lik AR-GE yatırımı oldu.

Trafoda yapılacak iyileştirmeler hem ürün kalitesini hem de verimliliğini artırdığı için Astor, özellikle AR-GE yatırımlarına son derece önem veriyor.

Yurt dışında hem ABD hem Avrupa’da pandemi sonrası yatırımlar artıyor, bu da Astor’un ürünlerine olan talebi de artırıyor.

Öte yandan Astor, tonlarca ağırlıkta bu trafolarda proje bazlı müşteri talebine göre üretim gerçekleştiriyor ve bu trafoların nakliyesi ve belirli periyotlarda bakımları için de “satış sonrası hizmetler” adında bir kadrosu var.

Yatırım, Kâr, Büyüme: Astor!

Astor’un Finansalları: Ciroda 68%’lik, kârda ise 151%’lik artış!

CFO Olcay Doğan, dönemsel olarak şirketin üçüncü çeyrek rakamlarının çok daha kuvvetli olacağını belirtti. O nedenle şirketin üçüncü çeyrek bilançosu ikinci çeyreğe kıyasla daha iyi olabilir. Şirket, son dönemlerde yatırımların artmasıyla satışlarını da önemli seviyede artırdı.

Astor’un brüt kâr marjı 37% seviyesinde, esas faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı da yükseldi. Bunun en önemli sebebi, maliyetlerdeki artışın yönetilebilmesiydi. Pandemi döneminde maliyetler artmıştı, ancak pandemi sonrasında bu noktada şirketin yönetiminin de arttğını belirten CFO, bu durumun şirketin kârlılıklarına olumlu yansıdığını vurguladı. Öte yandan talebin yüksek olması ve toplam satışlar içinde ihracatın oranının artıyor olması da kârlılıklara olumlu yansıyan etmenler arasında.

Ürün çeşitliliği dağıtım trafoları, güç trafoları ve anahtarlama ürünleri noktasında son dönemde özellikle dağıtım trafoları tarafında önemli bir artış oldu. Dağıtım trafolarının toplam satışlar içerisinde payı 50%’lere geldi. Güç trafoları da 27% seviyesinde ve bu da kârlılıkları etkiliyor.

“Önümüzdeki dönemde kâr marjlarını uzun dönem korumayı planlıyoruz.”

Temel hedef, toplam satışlar içindeki ihracatı ilk önce 40%’lar orta vadede de 50%’ler seviyesine getirmek. CFO, özellikle iç pazar ile ihracatı dengeli tutmaya çalıştıklarını ama ihracatta kâr marjlarının bir miktar daha iyi seviyelerde olduğunu belirtti.

Hem talep artışına bağlı olarak hem de ihracatın toplam satışlardaki payının artmasıyla FAVÖK marjının önümüzdeki dönemde ortalama 33%’ler seviyesinde kalması bekleniyor.

“Bu güçlü büyümenin sürmesini bekliyoruz.”

Astor’un enerji yatırımları artıyor. Yurt içinde EPDK’nın verdiği yeni lisanslar var. Kısa vadede yenilenebilir enerji tarafında Türkiye’deki kapasitesinin 50%’sine yakın bir yatırım gerçekleşecek. Öte yandan Avrupa’da da hem yatırımlar hem de teşvikler artıyor. Türkiye de bu anlamda tedarikçi bir ülke ve Astor enerji üretiminden dağıtımına kadar olan bütün ürünleri üretebilen bir firma. 

Dünya transformatör pazarı büyüklüğü; 2022 yılındaki yaklaşık 55,5, 2023 yılında ise 58,6 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Son yirmi yılda ertelenen ürün yenilemeleri nedeniyle transformatörlere yönelik kısa süreli talep de büyüyor.

Yatırım, Kâr, Büyüme: Astor!
Kaynak: Astor Yatırımcı Sunumu

Türkiye tarafına baktığımızda ise yeni transformatörlere yönelik yatırımlar, sürekli azaldığı halde Türkiye pazarının değeri yıllar boyunca 1,4-1,7 milyar dolar aralığında seyretmektedir. Özellikle 2017 yılından sonra pazar, ağırlıklı olarak devlet kurumu TEİAŞ ve dağıtım şirketlerinin yenileme yatırımları yoluyla canlı tutulmuştur.

Pazarın 5,9% YBBO (2022-2026) ile büyümesi beklenmektedir ve beklenen daha yüksek yenileme yatırımları nedeniyle 2,2%’lik YBBO’ya (2014-2021) karşılık olarak 5,4%’lük bir YBBO (2022-2029) öngörülmektedir.

Yatırım, Kâr, Büyüme: Astor!
Kaynak: Astor Yatırımcı Sunumu

CFO Olcay Doğan, “Bu güçlü büyümenin sürmesini bekliyoruz. Hem dağıtım şirketlerinin hem TEİAŞ’ın yatırımları bize sektörün her yıl 6% oranında büyüme göstereceğini söylüyor. Enerji yatırımları da hem rüzgar hem de GES tarafında sürekli artıyor. Elektrikli araçların artışı da bu yatırımları artıracak.” ifadelerini kullandı.

Olcay Doğan, enerji yatırımlarındaki büyüme devam ettikçe, yenilenebilir enerji yatırımlarının da artmasıyla büyümenin 2035’e kadar devam edeceğini düşünüyor. Geçen yılki ciro ile bugünkü ciro karşılaştırıldığında dolar bazında neredeyse 100%’lük bir büyüme söz konusu. 

“Temettü Ödemeye Devam Edeceğiz”

Astor bu sene yeni halka açılmasına rağmen yatırımcılarına 30% seviyesinde temettü dağıttı. Bundan sonraki süreçte de minimum 30% seviyesinde temettü dağıtmaya devam edileceği Olcay Doğan tarafından vurgulandı. Elde edilen kâr yatırımcılarla paylaşılacak.

Yeni halka arz olan bir şirket olmasına rağmen kısa sürede BIST30’a girdi, uluslararası endekslere dahil oldu Astor Enerji, Temettü25’e de girmeyi hedefliyor.

“Katılım Endeksine Tekrar Girmeyi Hedefliyoruz.”

Olcay Doğan, yapılan değerlendirmede rasyoların bir miktar üstünde kalması sebebiyle Astor’un geçici olarak endeksten çıkarıldığını ancak tekrar gireceklerini belirtti.

Öte yandan Astor, çevreye duyarlı bir şirket ve bu alanda çalışmaları mevcut ve 2024 sonu itibarıyla Sürdürülebilirlik Endeksi’ne de girmeyi hedefliyor. Astor zaten Çatı GES’i ile tamamen kendi elektriğini kendi üreten bir şirket. Dolayısıyla yeşil enerjiye büyük önem veriyor.

Elektrikli Araç Şarj istasyonları için 16 megavatlık GES yatırımı da devam ediyor. Fabrikadaki araçlar da elektrikli hale getiriliyor. Özetle sürdürülebilirlik anlamında tüm adımları atmaya özen gösteriyor Astor.

“Elektrikli araç sarj istasyonlarının ciroları ise henüz beklenen düzeyde değil.”

Türkiye’nin 20 ilinde Astor Şarj markasıyla var olmaya çalışıyorlar. Bu sene 10 milyon avroluk bu alanda yatırım gerçekleştirdi şirket ancak bunun ciroya ve kârlılığa katkısının 2025 yılından sonra olacağı belirtildi. Bu noktada araç sayısının artıyor olması en büyük etmenlerden biri olacaktır.

Yatırım, Kâr, Büyüme: Astor!

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı