BIST Şirket Haberleri

Türk Hava Yolları (THYAO) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

November 2, 2023 • 11 dakika okuma süresi
Türk Hava Yolları (THYAO) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Türk Hava Yolları (THYAO), 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

💹 Beklentileri Aşan Net Kâr

Türk Hava Yolları, 3. çeyrekte 51 milyar 331 milyon TL net kâr elde etti. Bu rakam, piyasa beklentileri olan 42 milyar 701 milyon TL’nin tam olarak 20,2% üzerinde. Kârdaki bu ciddi artışa bir önceki döneme göre 273%’lük ve önceki yılın aynı dönemine göre ise 83%’lük bir büyüme eşlik ediyor.

📈 Kârdaki Artışın Nedenleri

Bu rekor kâra ulaşmada, artan yolcu sayısı, ton başına akaryakıt giderlerinin geçen yıla göre düşük seyretmesi ve başarılı maliyet yönetiminin etkisi büyük. Ek olarak, önceki dönemde 3 milyar 310 milyon TL olan net finansman giderinin, bu dönemde 2 milyar 547 milyon TL gelire dönüşmesi de olumlu katkıda bulundu.

💰 Net Satışlar ve FAVÖK Rakamları

Net satışlar, 169 milyar 91 milyon TL ile beklentilere (169 milyar 954 milyon TL) oldukça yakın bir seviyede gerçekleşti. FAVÖK değeri de beklentilere (55 milyar 158 milyon TL) paralel olarak 55 milyar 331 milyon TL olarak kaydedildi.

🧳 Yolcu Trafiğinde Gözle Görülür Artış

3.çeyrekte şirketin toplam yolcu trafiği 10%‘luk bir artış gösterdi. Özellikle yurt içi yolcu trafiğindeki büyüme bu artışta etkili oldu. Dış hat yolcu sayısı 4%, iç hat yolcu sayısı ise 22% arttı.

📉 Brüt Kâr Marjında Artış

Brüt kâr marjı, geçen döneme göre 8,5 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 3 puan artarak 33,78% seviyesine yükseldi.

⛽ Akaryakıt Giderlerinde Azalma

Son olarak, petrol fiyatlarında gözlenen artışa rağmen, ton başına akaryakıt gideri geçen yılın aynı dönemine göre 24% azaldı. Bu, sektörün en büyük maliyet kalemlerinden birinde iyileşme anlamına geliyor ve brüt kâr marjını destekliyor.

Türk Hava Yolları (THYAO) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

2023 3. Çeyrek Bilanço Değerlendirmesi

3. çeyrekte net satışlarda önceki döneme göre 57% büyüme izlendi. Önceki yılın aynı dönemine göre ise 56% oranında büyüme sağlayarak beklentilere (169 milyar 954 milyon TL) paralel 169 milyar 91 milyon TL net satış rakamına ulaşıldı.

Brüt satış kârı; önceki döneme göre 110%, önceki yılın aynı dönemine göre 71% yükselerek 57 milyar 125 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK, beklentilere (55 milyar 158 milyon TL) paralel 55 milyar 794 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Önceki döneme göre 118%, önceki yılın aynı dönemine göre 63% büyüme izlendi.

Esas faaliyet kârında da önceki döneme göre 176% büyüme sağlandı. Önceki yılın aynı dönemine göre ise 65% oranında büyüme sağlanarak 42 milyar 304 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği sürdürülebilir olarak değerlendirilen kârın artmış olmasını pozitif kârşılıyoruz.

Şirket 3. çeyrekte ana ortaklık net dönem kârı beklentilerin (42 milyar 701 milyon TL) 20,2% oranda üzerinde 51 milyar 331 milyon TL olarak açıklandı. Önceki döneme göre 273%, önceki yılın aynı dönemine göre ise 89% oranında büyüme sağlandı.

İşletme faaliyetlerinden nakit girişi 37 milyar 472 milyon TL artarak 113 milyar 353 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışı 59 milyar 596 milyon TL artarak 119 milyar 676 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Finansman faaliyetlerinden nakit çıkışı 20 milyar 672 milyon TL artarak 44 milyar 961 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yatırım faaliyetlerinden gerçekleşen nakit çıkışı, nakit akışlarında zayıflamaya neden oldu.

Borç kaynak oranı, önceki dönem ve önceki yılın aynı dönemine göre iyileşme izlenerek 63,87% seviyesine geriledi. Bu oran önceki dönemde 68,50% iken önceki yılın aynı döneminde 67,82% oranında gerçekleşmişti. Finansman maliyetlerinin yüksek olduğu mevcut dönemde borç kaynak oranında izlenen gerilemeyi pozitif karşılıyoruz.

Brüt kâr marjı önceki döneme göre 8,5 puan, önceki yılın aynı dönemine göre ise 3 puan artışla ile 33,78% seviyesinde gerçekleşti.

Esas faaliyet kâr marjı; önceki döneme göre 10,8 puan, önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,3 puan artarak 25,02% seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK marjı; önceki döneme göre 9,2 puan, önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,5 puan artarak 33% seviyesinde gerçekleşti.

Net kâr marjı; önceki çeyreğe göre 17,6 puan, önceki yılın aynı dönemine göre 5,4 puan artarak 30,36% seviyesinde gerçekleşti.

3. çeyrekte 2 milyar 547 milyon TL net finansman geliri kaydedildi. Önceki dönemde 3 milyar 310 milyon TL net finansman gideri kaydedilirken, önceki yılın aynı döneminde net finansman geliri 2 milyar 572 milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti.

Cari ve likit oran sırasıyla 1,04 (sektör: 1,09) ve 0,99 (sektör: 1,04) olarak gerçekleşti. Oranlarda önceki dönem ve önceki yılın aynı dönemine göre iyileşme izlendi. Bu çerçevede kısa vadeli borç ödemelerinde negatif bir senaryo oluşmadığı söylenebilir.

Güncel hisse fiyatı 53,00 iken mevcut çarpanlar; F/K 3,84 (sektör 6,54), FD/FAVÖK 4,36 (sektör 6,39), PD/DD 0,88 (sektör 1,56) seviyesinden işlem görüyor. Mevcut çarpanların sektöre göre, görecek makul seviyelerde olduğu söylenebilir.

Sektör ve Faaliyet Alanında Gelişmeler

Türk Hava Yolları, 2023 yılının ilk dokuz ayında da büyümesini sürdürerek 64 milyon yolcu taşımış ve 2019 yılının aynı döneminin yolcu sayısını 13% aşmıştır. Küresel hava yolu veri sağlayıcısı OAG’nin yayımladığı verilere göre 2023 yılının ilk dokuz ayında küresel dış hat yolcu kapasitesi 2019 yılının 13% gerisinde kalırken, Türk Hava Yolları 2019 yılı dış hat yolcu kapasitesinin 27% üzerine çıkarak sektörün önde gelen hava yollarından olmuştur. Bununla birlikte Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerine göre Türk Hava Yolları 2023 yılının ilk dokuz ayında network taşıyıcılar arasında Avrupa’da en fazla sefer yapan havayolu olmuştur.

Şirketin ortaklığı China Eastern, Thai Airways ve Indigo ile Uzak Doğu pazarında varlığını güçlendirmek için iş birliği anlaşmaları imzalamıştır. Ortaklık 2023 yılının başında pandemi sonrası gösterdiği toparlanma ivmesini istikrarlı büyümeye dönüştürmek için yol haritası kabul ettiği 2033 yılı stratejisini kamuoyuna duyurmuştur. Strateji çerçevesinde ortaklık, 2033 yılında uçak sayısını 800’ün üzerine çıkarmayı, yolcu sayısını 170 milyonun üzerine taşımayı ve gelirini 50 milyar Amerikan Doları’nın üzerine ulaştırmayı hedeflemektedir.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın yayımladığı verilere göre Turkish Cargo Ağustos ayında taşınan kargo kilometre bakımından dünyanın ilk üç hava kargo taşıyıcısından biri olmayı başarmıştır. Havacılık sektörünün en büyük maliyet kalemini akaryakıt fiyatları oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloda akaryakıt maliyetlerindeki değişim ve akaryakıtın faaliyet giderlerindeki payı dönemler itibariyle verilmiştir.

Türk Hava Yolları (THYAO) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla şirketin doğrudan ve dolaylı iştirak ettiği 11 adet bağlı ortaklığı bulunmakta olup, ortaklık bilgileri aşağıdaki tabloda mevcuttur:

Türk Hava Yolları (THYAO) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Dönem İçindeki Gelişmeler

Geniş Gövde Uçak Alımı

Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda 2025, 2026 ve 2027 yıllarında teslim alınmak üzere 10 adet A350-900 tipi yolcu uçağın Airbus’tan satın alınmasına karar vermiştir.

THY Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi Kuruluş Kararı

Şirketin havacılık sektöründeki tecrübesi, küresel gücü ve satış kanallarından geçen işlem hacmini göz önüne alarak mevcut potansiyelinin değer yaratan bir iş modeline dönüştürülmesi amacıyla elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu kurulması ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde lisanslama süreçlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda şirketin 100% iştiraki olacak şekilde “THY Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi”nin kuruluşu 18.08.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır.

AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi Kuruluş Kararı

Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımızın AnadoluJet markasının global standartlarda düşük maliyetli havayolu olarak faaliyetlerine devam edebilmesi ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla faaliyetlerinin 100% Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak olan “AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi” altında devam ettirilmesine karar verilmiştir. Çalışmaların ilk etabı, 100% Türk Hava Yolları iştiraki ‘AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi’nin 07.08.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesiyle tamamlanmıştır.

Şirketin Stratejik Planı Çerçevesindeki Uçak Siparişleri

Ortaklığımızın 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri kapsamında, yaklaşık 200 adet geniş gövde ve 400 adet dar gövde olmak üzere toplam 600 adet uçağın temin edilmesi için uçak üreticisi firmalar ve motor üreticileri ile görüşmelerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Yeni Başlayan Tarifeli Seferler

Şirketin Polonya’nın Krakow İtalya’nın Palermo şehrine tarifeli sefer başlatmıştır.

Şirketin 2023-2033 Dönemi Stratejisi ve Hedefleri

Şirketin konsolide cirosunun 2033 yılında 50 milyar Amerikan Dolar’ını geçmesi,

Şirketin nakit üretme gücünü gösteren FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr) marjının 2023-2033 döneminde 20-25 %aralığında olması,

Finansal yapının sürdürülebilirliği için verimliliğin arttırılması, mali disiplinin bozulmadan devam ettirilmesi ve ilave gelir fırsatlarının yaratılması,

2033 yılında 140 milyar Amerikan Doları tutarında katma değerin ülkemiz ekonomisine sunulması,

2023 yılı sonunda 435’e ulaşması beklenen uçak sayısının 2033 yılında 800’ü aşması ve uçulan havalimanı sayısının 400’e ulaşması,

Yolcu kapasitesinin yıllık ortalama %7 artarak 2023 yılına göre 2 katına çıkması,

2023 yılında 85 milyonu geçmesi beklenen yolcu sayısının 2033 yılında 170 milyonun üzerine çıkması,

Tüm iştirakler ile birlikte çalışan sayısının 150 bine ulaşması,

Dünya’nın en büyük hava kargo terminallerinden biri olan SmartIST’in sunduğu imkanlardan faydalanılarak taşınan kargonun 2023 yılına göre 2 katına yükseltilmesi ve dünyanın ilk üç kargo hava yolundan biri olunması,

AnadoluJet’in rekabet gücünü artıracak şekilde marka konumlandırmasının, gelir kompozisyonunun ve maliyet yapısının yeniden kurgulanarak şirketleştirilmesi ve tamamı yeni nesilden oluşacak 200 uçaklık filoya sahip olunması,

Yatırımlar

Ocak – Eylül 2023 döneminde Ortaklık filosuna katılan ve Ortaklık filosundan ayrılan uçaklarla birlikte Eylül 2023 sonunda 116 adet çift koridorlu, 289 adet tek koridorlu yolcu uçağı ve 24 adet kargo uçağı ile operasyon gerçekleştirilmiş olup, çift koridorlu uçaklar filonun (uçak sayısı bazında) yaklaşık 27%’sini oluşturmaktadır.

30 Eylül 2023 itibarıyla yıl içinde aşağıdaki uçaklar teslim alınmıştır:

– Üç adet A320-Neo

– On adet A321-Neo

– Üç adet A350-900

– Üç adet B737-8 Max

– Dört adet B787-9

Trafik Sonuçları

Ocak – Eylül 2023 dönemi trafik sonuçları aşağıda verilmiştir.

Türk Hava Yolları (THYAO) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Anadolu Jet Uçuşları 

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla AnadoluJet filosunda 87 adet uçak bulunmaktadır.

Ocak – Eylül 2022 döneminde toplam 175 hatta uçan AnadoluJet, Ocak – Eylül 2023 döneminde de 175 hatta uçmuştur.

Ocak – Eylül 2023 döneminde iç ve dış hat yolcu sayısı kırılımı sırasıyla 61% ve 39%’dur.

Türk Hava Yolları (THYAO) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Türk Hava Yolları (THYAO) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: KAP