Temettü Tarihleri ve Temettü Takvimi

Tüpraş Temettü Ödeme Tarihi (2023) TUPRS Temettü Verimi ve Geçmişi

February 13, 2023 • 4 dakika okuma süresi
Tüpraş Temettü Ödeme Tarihi (2023) TUPRS Temettü Verimi ve Geçmişi

Tüpraş (TUPRS) 2023 yılı temettü ödemesi için açıklama yaptı. Kimya sektöründe faaliyet gösteren şirket, son 5 yılda 2 kez temettü ödemesi yaparak ortalama kârının 75%’ini ortaklarıyla paylaşmıştı. 4. çeyrek bilançosunun açıklamasıyla birlikte Tüpraş’ın 2023 temettü miktarı ve ödeme tarihi netleşti.

TUPRS 4. Çeyrek Bilanço Verileri

Türkiye Petrol Rafinerileri, 2022 yılının 4. çeyrek bilançosuna göre 21,04 milyar TL net dönem kârı elde etti. Buna göre, Tüpraş’ın kârı geçen yılın aynı dönemine göre 1.137% artış gösterdi. Şirketin 481 milyar TL’ye yükselen satışları ise geçen yıla oranla 219% artış gösterdi.

Tüpraş Temettü Geçmişi

Koç Holding bünyesinde yer alan petrokimya sektörünün lider şirketi Tüpraş (TUPRS) hissesi son olara 2019 yılında temettü ödemesi gerçekleştirdi. Şirket bu dönemde 102%’sini yatırımcılarıyla paylaştı. Şirket 28 Mart 2019’da 8,97% verim ile pay başına 12,87 TL temettü ödedi.

Son 5 temettü ödemesini incelediğimizde en yüksek verime 2018 yılında ulaştı. Şirket 9,52% verim ile pay başına 11,56 TL temettü dağıttı. En düşük temettü verimi ise 2014 yılında gerçekleşti. Şirket 2,98% verim ile pay başına 1,24 TL temettü dağıttı. 

Tüpraş Temettü Ödeme Tarihi (2023) TUPRS Temettü Verimi ve Geçmişi

Tüpraş Temettü Ödemesi Ne Zaman? (2023) 

Tüpraş 4. çeyrek finansal verilerine göre 2022 yılında 41,04 milyar TL kâr elde etti. Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada 10 Mart 2023 tarihi itibariyle hisse başına net 40,87 TL temettü dağıtacağını bildirdi. Hissenin son fiyatına (522,70 TL – 13 Şubat 2023) göre temettü verimi ise 7,81% olarak belirlendi.

Ayrıca bakınız; Temettü Nedir? Temettü Hisseleri Nasıl Alınır?

Tüpraş Kâr Dağıtım Politikası

Şirket; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmesinin kâr dağıtımı ile ilgili hükümleri çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan Şirket’in net dağıtılabilir dönem kârının tamamı, yasal kayıtlarında mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece nakit olarak dağıtılır.

Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme’de imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr dağıtımının, Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içerisinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Kâr dağıtım politikası ve yıllık kâr dağıtım önerisi Faaliyet Raporu’nda yer almakta, Genel Kurul’da ortakların onayına sunulmaktadır.

Tüpraş Temettü Ödeme Tarihi (2023) TUPRS Temettü Verimi ve Geçmişi

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Tüpraş Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu