Borsa İstanbul Notları

TAV Havalimanları (TAVHL) Genel Bakış

TAV Havalimanları (TAVHL) Genel Bakış
Google News Icon Takip Et

Enflasyon Muhasebesinden Muaf

Enflasyon muhasebesinden, fonksiyonel para biriminin yabancı para cinsinden olması sebebiyle muaf olan şirkette, bilanço değerlendirilmesi adına, muhasebe uygulanan şirketlere kıyasla daha berrak bir görünüm olduğunu söylemek mümkün.

TAV Havalimanları (TAVHL) Genel Bakış

Zayıf Mevsime Rağmen Güçlü Sonuçlar

Havacılık sektörü, mevsimselliğin baskın olduğu, yolcu trafiğine bağlı olarak dördüncü ve ilk çeyrek döneminin iki ve üçüncü çeyrek dönemlerine kıyasla daha zayıf faaliyet ve sonuçların alındığı bir sektördür. Buna karşın 4. çeyrek adına açıklanan sonuçların piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde olduğunu söylemek mümkün.

TAV Havalimanları (TAVHL) Genel Bakış

Yolcu Sayılarında Artış

Yolcu sayılarında 2023 yıl sonunda, 2022 yılına göre 22%; havacılıkta altın yıl olarak bilinen 2019 yılına göre ise 7% artış izlendiği görüldü.

Dış hatlar büyümesinin görece daha güçlü serettiği ve yalnızca dış hatlar için yolcu sayısı artışında 2022 yılına göre 25% 2019 yılına göre ise 13% büyüme sağlandığı izlendi.

TAVHL’de Beklentileri Aşan Net Kâr

Tav Havalimanları (TAVHL), 2023  4. çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre Tav Havalimanları’nın net kârı 4. çeyrekte 2,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece şirket 2023’ün tamamında 7,5 milyar TL net kâr elde etti. Şirketin bu dönemde net kârının 64,5 milyon TL olması beklenirken, açıklanan kâr rakamı beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

2022- 2023 Kıyası

Mevsimsellik etkisi nedeniyle önceki çeyreğe göre kıyaslamanın sağlıklı sonuçlar vermeyeceğini söylemek mümkün. Buradan yola çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre ve kümülatif bakışla 2022 – 2023 kıyası yapıldığında; satış ve kâr rakamlarında 2023 enflasyon oranının oldukça üzerinde gerçekleşen büyüme dikkat çekiyor.

Kâr Marjlarında Gerileme

Önceki dönem, önceki yılın aynı dönemi ve önceki yıla kümülatif kıyaslama yapıldığında kâr marjlarındaki gerileme net şekilde görülüyor. Burada artan jet yakıtı, personel giderleri gibi maliyetlerin etkili olduğunu düşünmek mümkün. Ancak buna karşın geçmiş yıllara kıyasla düşüş yaşayan rakamların hâlâ yüksek seyrettiğini de söyleyebiliriz.

Net Kâr Marjı Yanıltmasın, Kâr Tek Seferlik

Brüt, esas faaliyet ve FAVÖK marjlarında gerilemeler yaşanırken bunların tam aksine;

  • Net kâr marjında yüksek oranda artış sağlanması
  • Tibah Havalimanı’nı işleten iştirakindeki hisselerinin bir bölümünün 135 milyon dolar karşılığında satılmasından kaynaklı bu dönem için 82,7 milyon avro tek seferlik kâr edilmesi
  • 24 milyon avro ertelenmiş vergi gelirinden tek seferlik kâr edilmesi, net kâr oluşumunda ve yüksek kâr marjı oranı sağlanmasında etkili oldu.

Güçlü Operasyonlarla Güçlenen FAVÖK

Alamatı başta olmak üzere Ankara ve Gazipaşa’da yer alan havalimanlarında güçlü süren operasyonlar ve dış hatlardaki ivmelenme FAVÖK rakamında sağlanan güçlü duruşa önemli bir zemin oluşturdu.

2023 Yılını Kapatırken

Şirket, totalde 2023 yılını 7.530 mn TL kâr ile tamamlamış oldu. Bu oran 2022 yılına kıyasla 297% artışa işaret ediyor.

Finansman gideri, gelir kalemlerine kıyasla 35% ile daha sınırlı artış gösterirken finansal kaldıraç oranının sektör ortalamasının bir miktar üzerinde 69,99% olarak gerçekleştiği izlendi. Sektör genelinde finansal kaldıraç oranlarının yüksek olduğu bilinse de yüksek faiz ortamında bu dengenin ne denli korunduğunu takip etmek önemli olacaktır.

Cari oranın 1’in üzerinde gerçekleşmesi ve Net Borç / FAVÖK rasyosunun 0,03 olarak dengede tutulması borçluluk tarafında oluşabilecek kaygıları takip edilmek şartıyla dizginliyor ve önemli bir tehlike görünmüyor denebilir.

Şirket 21,78% özsermaye kârlılığı ile 2020 yılından bu yana en yüksek orana yaklaşmış durumda.

Güçlenen Nakit Akışları

İşletme ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarında toparlanma, nakit akışlarının önceki döneme göre daha güçlü seyretmesinde etkili oldu. Yatırımlarına hızla devam eden şirkette yatırım faaliyetlerinden nakit akışının pozitiften negatife döndüğü izlendi.

Temettü Dağıtmama Kararı Alındı

Şirket devam eden yatırımları için mevcut faaliyetlerden üretilen nakdi ve borçlanma yolu ile elde edilen kaynağı kullandığını belirterek fonlama maliyetlerinin artmış olduğu bilgisinin üzerinde durdu. Bu sonuçla kâr payı dağıtmama kararı almış olduğunu bildirdi.

Sektöre Kıyasla Rasyolar

Güncel kapanış rakamlarına bakarak ‘Piyasa Değeri/Defter Değeri, Fiyat/Kazanç, Firma Değeri/FAVÖK’ gibi rasyolarda sektör ortalamalarının bir miktar üzerinde çarpanlarda fiyatlandığı görülmektedir.

Burada diğer şirketlerin de kâr rakamlarını açıklaması ile değişiklikler olabileceği unutulmamalıdır.

Şirket Geleceğe Yönelik Beklentilerinde Revizyona Gitti

TAV Havalimanları (TAVHL) Genel Bakış

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: KAP, Finnet2000.