Temettü Tarihleri ve Temettü Takvimi

Şişecam Temettü Ödeme Tarihi (2023) SISE Temettü Verimi ve Geçmişi

March 7, 2023 • 4 dakika okuma süresi
Şişecam Temettü Ödeme Tarihi (2023) SISE Temettü Verimi ve Geçmişi

Şişecam (SISE) temettü ödemesi için açıklama yaptı. Cam sektöründe faaliyet gösteren Şişecam, son 5 yılda 5 kez temettü ödemesi yaparak ortalama kârının 20%’ini ortaklarıyla paylaşmıştı. çeyrek bilançosunun açıklamasıyla birlikte Şişecam 2023 temettü miktarı ve ödeme tarihi netleşti.

SISE 4. Çeyrek Bilanço Verileri

Şişecam, 2022 yılının 4. çeyrek bilançosuna göre 19,3 milyar TL net dönem kârı elde etti. Buna göre, Şişecam’ın kârı geçen yılın aynı dönemine göre 112% artış gösterdi. Şirketin 95 milyar TL’ye yükselen satışları ise geçen yıla oranla 197% artış gösterdi. 

Şişecam Temettü Ödeme Tarihi (2023) SISE Temettü Verimi ve Geçmişi

Şişecam Temettü Geçmişi

Düzcam üretiminde ve satışında Avrupa’nın birincisi dünyanın beşinci şirketi olan Şişecam (SISE) hissesi 2022 yılında kârının 14%′ünü yatırımcılarıyla paylaştı. Şirket 31 Mayıs 2022’de 1,75% verim ile pay başına 0,36 TL temettü ödedi.

Son 5 temettü ödemesini incelediğimizde en yüksek verime 2019 yılında ulaştı. Şirket 2,81% verilim ile pay başına 0,15 TL temettü dağıttı. En düşük temettü verimi ise 2021 yılında gerçekleşti. Şirket 1,74% verim ile pay başına 0,13 TL temettü dağıttı.

Şişecam Temettü Ödemesi Ne Zaman? (2023)

Şişecam’ın  4. çeyrek finansal verilerine göre 2022 yılında 19,3 milyar TL kâr elde etti. Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada 2 Haziran 2023 tarihi itibariyle hisse başına net 0.617 TL temettü dağıtacağını bildirdi. Hissenin son fiyatına (42,98 TL – 30 Mart 2023) göre temettü verimi ise 1,45% olarak belirlendi.

Ayrıca bakınız; Temettü Nedir? Temettü Hisseleri Nasıl Alınır?

Şişecam Kâr Dağıtım Politikası

Şirketin kâr dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Buna göre

a. Şirketin, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kâr payı olarak dağıtmayı benimsemektedir. Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.

b. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen detayları da içeren Yönetim kurulunun kâr dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.

c. Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kâr payları Genel Kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kâr paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır.

d. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde kâr payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

e. Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.

f. Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

g. Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

h. Esas sözleşmesinde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlarına kâr payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

i. Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır. 

Şişecam Temettü Ödeme Tarihi (2023) SISE Temettü Verimi ve Geçmişi

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Kamuyu Aydınlatma Platformu, Yatırımcı Sunumu