BIST Şirket Haberleri

Şişecam (SISE), 3. Çeyrekte Beklentilerin Üzerinde Net Kâr Açıkladı

October 30, 2023 • 9 dakika okuma süresi
Şişecam (SISE), 3. Çeyrekte Beklentilerin Üzerinde Net Kâr Açıkladı

Şişecam (SISE), 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirket 2023 yılı 3. çeyrek bilançosunda beklentilerin 39,1% üzerinde 5 milyar 291 milyon 148 bin TL net kâr açıkladı. Önceki döneme göre net kârda 7% düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise 12% artış yaşanmıştı.

Satışlar ise beklentilerin 2,3% üzerinde, FAVÖK beklentilerin 19,2% üzerinde oldukça güçlü seyretti.

Oluşan net kârda; küresel piyasalardaki sıkılaşma ve resesyon baskısına rağmen satışların büyümesi ve etkin maliyet yönetimi ile 1. çeyrek döneminden itibaren istikrarla artan brüt kâr marjı pozitif etki oluşturdu.

Ancak önceki dönem yaklaşık 323 milyon tutarında finansman geliri sağlamışken bu rakamın negatife dönmesi ve 494 milyon TL finansman gideri yazılması net kâr üzerinde baskı yarattı.

3Ç23 döneminde brüt kâr marjı 35,89% olarak gerçekleşti. Şirketin 2018 yılından bu yana brüt kâr marjında ulaştığı en yüksek oran 39,17% (1Ç22) olmuştu.

Genel enflasyon ve ham madde fiyatlarının; toparlanmalar yaşansa da tarihsel ortalamalara kıyasla oldukça yüksek seyretmeye devam ettiği mevcut dönemde, şirketin rekor brüt kâr marjlarına yaklaşarak iyileşmeyi sürdürmüş olmasını başarılı süreç ve maliyet yönetimi anlamında oldukça pozitif yorumlanabilir.

Nakit akışlarında yatırım faaliyetlerinden çıkış artsa da özellikle işletme faaliyetlerinden alınan oldukça güçlü sonuçlar ve finansman faaliyetlerin pozitife dönmesi, durumu kompanse ederek nakit akışlarında güçlenmeye zemin hazırladı. 

Gelecek dönem adına Lüleburgaz’da 190 milyon dolar değerindeki oto cama özel ilk float hattı ve diğer devreye alınan ve alınacak olan yatırımların kârlılığa pozitif etkisi beklenebilir. Bununla birlikte artan enerji maliyetleri, sıkılaşma ve resesyon etkisi ile talep baskısı gibi negatif etmenleri kompanse ederek sürecin pozitif seyrine katkı sağlaması da beklenebilir.

Orta ve uzun vadede yeni yatırımlar ve başarılı yönetim ile büyümenin sürmesi beklenebilir. 

3. Çeyrek Özet Finansal Tablo

Şişecam (SISE), 3. Çeyrekte Beklentilerin Üzerinde Net Kâr Açıkladı

2023 3. Çeyrek Bilanço Değerlendirmesi

2023 3. çeyrekte net satışlarda son çeyreğe göre 21% büyüme izlendi. Önceki yılın aynı dönemine göre ise 40% oranında büyüme sağlayarak beklentilerin (35 milyar 586 milyon TL) 2,3% üzerinde 36 milyar 406 milyon 317 bin TL net satış rakamına ulaşıldı.

Bu çeyrekteki brüt satış kârı; son çeyreğe göre 34%, önceki yılın aynı dönemine göre 35% oranında büyüyerek 13 milyar 67 milyon 5 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK, beklentilerin (6 milyar 211 milyon TL) 19,2% üzerinde 7 milyar 406 milyon 405 bin TL olarak gerçekleşti. Son çeyreğe göre 41%, önceki yılın aynı dönemine göre 30% oranında büyüme izlendi. 

Bu çeyrekte esas faaliyet kârı da son çeyreğe göre 53% büyüme sağlandı. Önceki yılın aynı dönemine göre ise 32% oranında büyüme sağlanarak 5 milyar 681 milyon 35 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği sürdürülebilir olarak değerlendirilen kârın artmış olması pozitif olarak yorumlanabilir.

Şirket 3. çeyrekte ana ortaklık net dönem kârı, beklentilerin (3 milyar 803 milyon TL) 39,1% üzerinde 5 milyar 291 milyon 148 bin TL net kâr açıkladı. Önceki döneme göre net kârda 7% düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise 12% artış izlendi. 

İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 8 milyar 163 milyon TL artarak 18 milyar 513 milyon TL’ye ulaştı. Yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışı 6 milyar 875 milyon TL artarak 18 milyar 120 milyon TL’ye ulaştı. Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 8 milyar 501 milyon TL artarak 3 milyar 364 milyon TL’ye ulaştı. 

Şirketin borç kaynak oranı son çeyreğe ve geçen yılın aynı dönemine göre artarak 47,38% oranında gerçekleşti. Bu oran önceki dönemde 44,65% iken geçen yılın aynı döneminde 45,82% oranında gerçekleşmişti. 

Bu çeyrekte brüt kar marjı önceki çeyreğe göre 3,5 puan artış, önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,2 puan düşüşle ile 35,89% seviyesinde gerçekleşti.

Esas faaliyet kâr marjı önceki çeyreğe göre 3,3 puan artış, önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puan düşüşle 15,60% seviyesinde gerçekleşti.

Bu çeyrekte FAVÖK marjı önceki çeyreğe göre 2,9 puan artış, önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,6 puan düşüşle 20,34% seviyesinde gerçekleşti.

Net kâr marjı 2023 3. çeyrekte; önceki çeyreğe göre 4,4 ve önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puan düşüşle 14,53% seviyesine geriledi.

Bu çeyrekte 494 milyon 96 TL net finansman gideri kaydedildi. Önceki çeyrekte 331 milyon 820 bin TL, önceki yılın aynı döneminde ise 202 milyon 97 bin TL finansman geliri yazmıştı.

İhracat oranı önceki çeyreğe göre ve önceki yılın aynı dönemine göre artarak 43,3% seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışında faaliyete alınan ve devam eden yatırımlarla faaliyetsel anlamda güçlenmeye devam eden ihracatçı yapının yakın dönemde resesyon etkisiyle karlılığa sağladığı katkı tam verimle yansımıyor olsa da orta ve uzun vadede önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Cari ve likit oran sırasıyla 1,77 (sektör: 1,77 ) ve 1,27 (sektör: 1,27) olarak gerçekleşti. Oranlarda geçen yılın aynı dönemine ve son çeyreğe göre iyileşme izlenmesi pozitif olarak yorumlanabilir.

Güncel hisse fiyatı 49,54 iken mevcut çarpanlar; FK 7,96 (sektör 7,96), FD/FAVÖK 8,14 (sektör 8,14), PD/DD 1,61 (sektör 1,61) seviyesinden işlem görüyor. 

Cam Sektörü 

Cam sanayi; otomotiv, inşaat, beyaz eşya, gıda, meşrubat, ilaç, kozmetik, turizm gibi çeşitli sektörlere girdi vermekte, bu nedenle girdi verdiği sektördeki gelişmelerden etkilenmektedir.

Son dönemde bölgesel kapasite artışları ve enerji fiyatlarındaki artış ile yüksek Ar-Ge ve tasarım harcamaları, katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar sektörde ön plana çıkmaktadır.

Dünya cam sektörü global ekonomiye paralel bir gelişmeyle yılda ortalama 2-4% düzeyinde büyümektedir. Diğer sektörlerde de olduğu gibi cam sektörünün de yüksek enflasyon, piyasalardaki dengesizlik ve enerji krizi gibi faktörlerden etkilenme ihtimali bulunmaktadır.

Türkiye’de şu an için mevcut üretimin istikrarlı şekilde sürmesi öngörülmekte olup küresel anlamda birçok enerji yoğun sanayi de olduğu gibi cam sanayisinde de yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önemin her geçen yıl daha da artması beklenmektedir.

2023 Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin cam ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında 35%, değer bazında 14% artmıştır. Aynı dönemde Türkiye’nin cam ihracatı, geçen yıl aynı döneme göre miktar bazında 12% azalırken, değer bazında ise 6%’lık bir artış kaydetmiştir.

Şişecam (SISE), 3. Çeyrekte Beklentilerin Üzerinde Net Kâr Açıkladı

Üretim

Ocak-Eylül 2023 döneminde yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarında 3,9 milyon ton cam üretimi, 3,4 milyon ton soda külü ve yaklaşık 2,8 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirilmiştir.

Yatırımlar

Hindistan’daki düz cam fırınını yaklaşık 56 milyon dolar soğuk tamir yatırımı sonrası yeni teknolojilerle devreye aldı. 

Mısır’da cam ev eşyası fırınının soğuk tamirini tamamladı. Bu yatırımla Mısır’daki cam ev eşyası üretim kapasitesini yıllık 35 bin tona yükseltti. 

Eylül ayında ise Lüleburgaz’da oto cama özel ilk float hattını yaklaşık 190 milyon dolar yatırımla devreye aldı. Yüksek oranda verimlilik ve kapasite kullanımı elde etmesi planlanan ve ince cam üretebilecek şekilde özel olarak tasarlanan yeni hat, yıllık 200 bin ton kapasiteyle çalışacak.

Şirketin Ocak-Eylül 2023 döneminde gerçekleştirdiği yatırım harcamaları 11 milyar 858 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Girdi Verilen Sektörlerde Son Durum

Otomotiv Sektörü

Üretim içindeki payı ve ekonomiye katkı oranı açısından bakıldığında, imalat sanayi içinde önemli bir yere sahiptir. ODD verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 64,8% oranında artmış ve 857.575 adet olarak gerçekleşmiştir. Otomobil satışları ve hafif ticari araç pazarları ise aynı dönemde geçen yıla göre sırasıyla 67% ve 57,2% artış göstermiştir

İnşaat Sektörü

Yılın ikinci yarısında sıkılaşma politikalarının inşaat sektöründe büyümeyi sınırlandırması beklenmektedir. Ancak deprem bölgesi inşaat faaliyetleri ve yerel seçimler öncesi hızlanması beklenen kentsel dönüşüm ve altyapı faaliyetleri sektördeki büyümeyi destekleyecektir. İmsad’ın raporuna göre; yıl genelinde inşaat sektörünün 5% büyüme göstermesi beklenmektedir.

Turizm Sektörü

İthalata bağımlılığı en düşük olan sektörlerin başında yer almaktadır. Ocak-Ağustos döneminde yabancı ziyaretçi sayısı 13,9% artışla 33,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, 2022’de 51,4 milyon turist ve 46,3 milyar dolar gelire ulaşmıştır. Turizmde 2023 yılında 60 milyon turist ile 56 milyar dolar gelir hedefi bulunmaktadır. Bunlara ek olarak yakın coğrafyamızda oluşan sıcak jeopolitik gelişmeler sektörü de etkilemektedir.

Şişecam (SISE), 3. Çeyrekte Beklentilerin Üzerinde Net Kâr Açıkladı

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: KAP