Borsa Haberleri

Şişecam 2024’te Ne Kadar Temettü Ödeyecek? SISE Temettü Verimi ve Geçmişi

Mart 5, 2024 • 4 dakika okuma süresi
Şişecam 2024’te Ne Kadar Temettü Ödeyecek? SISE Temettü Verimi ve Geçmişi

Şişecam (SISE) 2024 yılı temettü ödemesi için açıklama yaptı. Cam sektöründe faaliyet gösteren Şişecam, son 5 yılda 5 kez temettü ödemesi yaparak ortalama kârının 16,4%’ünü ortaklarıyla paylaştı. 4. çeyrek bilançosunun açıklamasıyla birlikte Şişecam 2024 temettü miktarı ve ödeme tarihi netleşti.

SISE 4. Çeyrek Bilanço Verileri

Şişecam, 2023 yılının 4. çeyrek bilançosuna göre 17,1 milyar TL net dönem kârı elde etti. Buna göre, Şişecam’ın kârı geçen yılın aynı dönemine göre 25% düşüş gösterdi. Şirketin 151 milyar TL olan satışları ise geçen yıla oranla 11% düştü.

Şişecam Temettü Geçmişi

Düzcam üretiminde ve satışında Avrupa’nın birincisi dünyanın beşinci şirketi olan Şişecam (SISE) hissesi 2023 yılında kârının 11%′ini yatırımcılarıyla paylaştı. Şirket 31 Mayıs 2023’de 1,63% verim ile pay başına 0,61 TL temettü ödedi. Bu veriler şirketin son 5 temettü ödemesine bakıldığında en düşük verimli yılın 2023 olduğuna işaret etti.

Son 5 temettü ödemesini incelediğimizde en yüksek verime ise 2019 yılında ulaştı. Şirket 3,31% verilim ile pay başına 0,15 TL temettü dağıttı.

Şişecam 2024’te Ne Kadar Temettü Ödeyecek? SISE Temettü Ödemesi Ne Zaman?

Şişecam’ın KAP’a yaptığı açıklamaya göre şirket 2024’te ortaklarına hisse başına net 0,64 TL temettü ödeyecek. Temettü dağıtım tarihi 31 Mayıs 2024 olarak belirlenirken, ödemeler hesaplara 4 Haziran 2024’te geçecek.

Şişecam Kâr Dağıtım Politikası

Şirketin kâr dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Buna göre

a. Şirketin, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kâr payı olarak dağıtmayı benimsemektedir. Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.

b. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen detayları da içeren Yönetim kurulunun kâr dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.

c. Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kâr payları Genel Kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kâr paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır.

d. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde kâr payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

e. Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.

f. Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

g. Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

h. Esas sözleşmesinde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlarına kâr payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

i. Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır. 

Midas'ın Kulakları Baner

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: KAP, Fintables