Borsa İstanbul

Şirketlerin Bilanço İlan Tarihlerinde Değişikliğe Gidildi

January 15, 2024 • 1 dakika okuma süresi
Şirketlerin Bilanço İlan Tarihlerinde Değişikliğe Gidildi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu üyesi şirketlerin 2024 yılında finansal rapor ilan tarihlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre enflasyon muhasebesi uygulaması sebebiyle, özel hesap dönemi bulunan sermaye piyasası kurumları ile ihraççıların belirlenen bildirim sürelerine 31 Aralık 2023 tarihinden sonra sona erecek ilk hesap dönemine ait yıllık finansal raporları için 10 hafta ek süre verildi.

Karar kapsamında ayrıca “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği”nde belirlenen sürelere,  31 Mart ile 30 Haziran tarihli ve özel hesap dönemine sahip olanların enflasyon muhasebesi uygulanacak ilk yıllık finansal raporlarını takiben hazırlanacak ilk iki ara dönem finansal raporları için 6 hafta eklendi.

Şirketlerin Bilanço İlan Tarihlerinde Değişikliğe Gidildi

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Ekonomim