B羹ltenler

Fed Faiz Art覺r覺rsa Ne Olur?

Nisan 25, 2022 11 dakika okuma s羹resi
Fed Faiz Art覺r覺rsa Ne Olur?

Fed Faiz Karar覺 Nedir?

ABD Merkez Bankas覺 yani Fed (Federal Reserve), her y覺l, 7 haftal覺k aral覺klarla toplamda 8 kez toplanarak hedef faiz oran覺 羹zerine karar al覺r. Yap覺lan toplant覺larda gecelik faiz oranlar覺n覺n art覺r覺l覺p azalt覺lmas覺 ya da sabit kalmas覺 gibi kararlar verilir.

 • Hedef faiz oran覺 veya gecelik faiz oranlar覺, bankalar覺n birbirlerine bor癟 para verirken referans ald覺klar覺 faiz oran覺 seviyesidir.

B繹l羹mler

 1. FED Faizleri Neden nemlidir?
 2. Faiz Neden Art覺r覺l覺r?
 3. FED Faiz art覺r覺rsa ne olur?
 4. Neden faizlerin artmas覺 Tesla, Nvidia, Google veya AMD gibi hisseleri etkiliyor?

儭 Neden nemlidir?

Faiz Nedir? Bir 羹lke ekonomisini insan v羹cudu gibi d羹羹necek olursak, ekonomideki al覺m-sat覺m aktiviteleriyle paran覺n hareket etmesi, v羹cuttaki kan dola覺m覺 gibidir. Dolay覺s覺yla v羹cutta kan dola覺m覺 durduunda insan nas覺l 繹l羹rse, ekonomide al覺m-sat覺m yavalayarak paran覺n el deitirmesi durmaya balarsa ekonomi de ayn覺 ekilde 繹lmeye balar.

Faiz oranlar覺n覺n bu kadar 繹nemli olmas覺n覺n sebebi, ekonomiyi canland覺racak veya 繹ld羹recek potansiyele sahip olmalar覺d覺r.

 • Faiz oranlar覺n覺, verilen bor癟 paran覺n fiyat覺 olarak d羹羹n羹rsek, kredi (bor癟) 癟ekmenin fiyat覺n覺n artmas覺 hem bireysel harcamalar覺m覺z 羹zerinde hem de iletmelerin yeni yapacaklar覺 yat覺r覺mlar 羹zerinde etkiye sahiptir.

Faiz oranlar覺 artt覺覺nda, bankalar覺n birbirlerinden ald覺klar覺 bor癟 paran覺n fiyat覺 pahal覺la覺r. Dolay覺s覺yla, bankalar da bu art覺覺 hem bireysel hem de kurumsal m羹terilerine yans覺tarak, verdikleri her t羹rden kredinin faiz oran覺n覺 art覺r覺rlar.

Migros 2022 Hedefleri

Kredi 癟ekmenin maliyeti artt覺覺nda ise insanlar daha az kredi ve kredi kart覺 harcamas覺 yaparak bor癟lanmalar覺n覺 ve harcamalar覺n覺 k覺sarlar. Daha az harcama yap覺lmas覺 da, ekonomideki dier bireylerin daha az para kazanmas覺 anlam覺na gelir. Ayn覺 ekilde irketlerin yapacaklar覺 yeni yat覺r覺mlar i癟in 癟ektikleri kredilerin maliyeti artaca覺ndan 繹t羹r羹, iletmeler yat覺r覺mlar覺n覺 ve dolayl覺 olarak gelecekteki 羹retimlerini de k覺sm覺 olurlar. 

Bunlara ek olarak faiz, kar覺lat覺rmal覺 olarak daha risksiz bir yat覺r覺m olduu i癟in, artan faiz oranlar覺 g繹rece risksiz yat覺r覺ma olan talebi art覺r覺r ve ticari yat覺r覺mlar覺n azalmas覺na neden olur. retime dayal覺 reel yat覺r覺m veya hisse senedi arac覺l覺覺yla irket ortakl覺覺na dayal覺 yat覺r覺mlar yerine, daha kolay getiri salayan faiz tercih edilmeye balan覺r.

 • retimin ve yat覺r覺mlar覺n azalmas覺, 羹lke ekonomisi i癟in hem daha az i imk璽n覺 hem de daha az gelir kayna覺 demektir.
Fed Faiz Art覺r覺rsa Ne Olur?

Faiz Neden Art覺r覺l覺r?

Faiz art覺rmak bu kadar k繹t羹 bir eyse, neden faizler art覺r覺l覺r? Asl覺nda bakarsak, parasal genilemenin ve h覺zl覺 bir ekonomik b羹y羹menin hedeflendii bir zamanda faizlerin art覺r覺lmas覺 tercih edilmese de, kimi zaman faizlerin art覺r覺lmas覺 羹lke ekonomisinin sal覺覺 i癟in bir gerekliliktir.

Faizlerin uzunca bir s羹re d羹羹k kald覺覺, ekonomideki parasal teviklerle enflasyonun y羹kseldii, yerel para biriminin deer kaybettii ve ekonominin 覺s覺nd覺覺 bir ortamda, faizlerin art覺r覺lmas覺 enflasyonla m羹cadele de en 繹nemli ara癟lardan biri haline gelir.

G羹n羹m羹z ABDsi buna en g羹zel 繹rneklerden biridir. Pandemi d繹nemiyle faizleri 0-25% aral覺覺na 癟ekip uzunca bir s羹re bu aral覺kta b覺rakan Fed, varl覺k al覺mlar覺n覺 h覺zland覺rarak ekonomiye para enjekte etmi ve ABD ekonomisini canland覺rm覺t覺.

 • Varl覺k al覺mlar覺 ne demek? Halktan bor癟 para almak i癟in verilen bor癟lanma senetlerinin halktan para kar覺l覺覺nda geri sat覺n al覺nmas覺d覺r. Bor癟lanma senetleri Fede geri d繹nm羹, halka da yeni bas覺lan dolarlar verilmiti.
 • Fed bu geri al覺mlar覺n覺 durdurarak, ekonomiye daha fazla para enjekte edilmesini engellemeyi planl覺yor.

Fedin bu genilemeci politikalar覺 sonucunda ABDde enflasyon son 40 y覺l覺n zirvesine 癟覺kt覺. Bu y羹zden Fed, faizleri art覺rmay覺 ve varl覺k al覺mlar覺n覺 durdurmay覺 planlayarak enflasyonla m羹cadele etmeye 癟al覺覺yor. Peki, bu mekanizma nas覺l iliyor?

Fed Faiz Art覺r覺rsa Ne Olur?

Fed Faiz Art覺r覺rsa Ne Olur?

Yukar覺da da faizin 繹neminden bahsettiimiz gibi, faizlerin y羹kselmesiyle birlikte ekonomideki y羹ksek harcamalar ve bor癟lanmalar azalma eilimine girer. r羹n ve hizmetlere olan talebin azalmas覺 ise fiyatlar覺n覺n da azalmas覺 veya sabit kalmas覺 y繹n羹nde bask覺 oluturur.

 • Faiz oranlar覺n覺n artmas覺, ayn覺 zamanda risksiz yat覺r覺m覺n getirisini de art覺r覺r. 

Bireyler ve kurumlar birikimlerini hisse senedi gibi daha y羹ksek riskli yat覺r覺m ara癟lar覺 yerine, daha d羹羹k riskli faiz ve t羹revi yat覺r覺m ara癟lar覺na kayd覺r覺r. B繹ylece borsaya olan talep azal覺rken, dola覺mdaki para miktar覺 banka kasalar覺na girecei i癟in enflasyonda azalma eilimine girer. Yurt d覺覺ndaki yat覺r覺mc覺lar aras覺ndan y羹ksek faizden yararlanmak isteyenleri de 羹lkeye 癟ekerek, 羹lkedeki d繹viz miktar覺 art覺r覺r.

Enflasyonun azalmas覺 ve 羹lkedeki d繹vizin artmas覺 ise yerel para biriminin dier para birimleri kar覺s覺nda deer kazanmas覺na yard覺mc覺 olur.

Fed noktas覺nda ise bu, ABD dolar覺n覺n 繹zellikle gelimekte olan 羹lkelerin para birimleri kar覺s覺nda deer kazanmas覺na yard覺mc覺 olur.

 • ABD dolar覺n覺n deeri genellikle DXY Endeksinden takip edilir. ABD dolar覺n覺n, endeksin i癟erisinde bulunan 6 para birimi kar覺s覺ndaki deerini g繹sterir. Bu para birimleri, Euro (EUR), Japon Yeni (JPY), 襤ngiliz Poundu (GBP), Kanada Dolar覺 (CAD), 襤sve癟 Kronu (SEK) ve 襤svi癟re Frank覺 (CHF) d覺r.
 • Y羹ksek faizin 羹lkeye getirdii yabanc覺 yat覺r覺mc覺lar覺n uzun vadede hisse senedi veya yat覺r覺m fonu gibi yerel para cinsinden yat覺r覺m ara癟lar覺na da ilgi g繹sterme ihtimali vard覺r.
Fed Faiz Art覺r覺rsa Ne Olur?

Neden faizlerin artmas覺 Tesla, Nvidia, Google veya AMD gibi hisseleri etkiliyor?

Nvidia (NVDA), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) veya Tesla (TSLA) gibi kasas覺na para giren b羹y羹me irketleri ve Rivian (RIVN), Airbnb (ABNB) veya Snapchat (SNAP) gibi zarar eden irketlerin hisse senetleri fiyatlan覺rken, u anda kazand覺klar覺 para deil, gelecekte kazanmalar覺 beklenen para g繹z 繹n羹ne al覺n覺r.

 • 襤te tam olarak bu y羹zden baz覺 irketler zarar etmelerine ramen y羹ksek fiyatlan覺rken, baz覺lar覺 da mevcut kazan癟lar覺n覺n 60-70 kat覺 羹zerinden fiyatlan覺rlar.

Gelecekteki paran覺n deeri ise faiz oranlar覺ndan direkt olarak etkilenir.

Faiz ve b羹y羹me hisseleri aras覺ndaki ilikiyi, time value of money yani paran覺n zaman deeri dediimiz kavram ile a癟覺klayabiliriz. 繹yle d羹羹nelim, biri gelse ve sana 1 milyon dolar覺 u anda m覺 istersin? Yoksa 1 sene sonra m覺? diye sorsa, nas覺l cevap verirdin? Tabii ki o paray覺 u anda almak istediini s繹ylersin. Hepimiz ayn覺 cevab覺 verirdik.

Bu karar覺m覺z mant覺ksal sebeplerle al覺nm覺 olsun ya da olmas覺n, finansal olarak kesinlikle doru bir karar olurdu. 羹nk羹 u anda ald覺覺m覺z 1 milyon dolar覺 finansal bir enstr羹manda deerlendirdiimizde belirli bir y覺ll覺k getiri ile elimizde paray覺 art覺rabiliriz. 

 • rnek olarak, y覺ll覺k 5% getiriden 50 bin dolar elde edebiliriz. Bu ise, u anki 1 milyon dolar覺n deerinin, 1 y覺l sonraki 1 milyon dolar覺n deerinden 50 bin dolar daha fazla olduunu g繹sterir.
Amerikan Borsalar覺nda D羹羹

Kilit nokta da ite tam buradad覺r. Getiri oran覺 ne kadar y羹kselirse, gelecekteki paran覺n deeri de u ana oranla o kadar azal覺r. Bu getiri 10% olsayd覺, gelecekteki 1 milyon dolar u anki 1 milyon dolara k覺yasla 100 bin dolar, 20% olsayd覺 da, 200 bin dolar daha az deerli olurdu.

襤te faiz oranlar覺n覺n artmas覺 yani faizin kazand覺rd覺覺 y羹zdelik miktar覺n artmas覺, Tesla veya Nvidia gibi b羹y羹me hisselerinin gelecekte kazanmalar覺 beklenen paran覺n deerini d羹羹r羹r. Bu ise hisselerin fiyatlamalar覺n覺 etkileyerek, deer kaybetmelerine yol a癟ar.

Derine Dal: B羹y羹me hisselerine uygulanan bu deerleme y繹ntemine Future Cash Flow yani Gelecekteki Nakit Ak覺覺 ad覺 verilir. Bu deerden, belirlediimiz y覺ll覺k getiri oran覺n覺 (yukar覺daki 繹rnekte 5%ti) d羹t羹羹m羹z zaman, Discounted Future Cash Flow deerini, yani gelecekteki paran覺n deerinden, y覺ll覺k getirinin d羹羹lm羹 halini buluruz.

 • Bu deer, yat覺r覺m yapt覺覺m覺z irketin gelecekte kazanaca覺 paran覺n deerini en net ekilde bize g繹sterir. Bu hesaplama y繹nteminde kullan覺lan y覺ll覺k getiri oran覺 ise genellikle ABD 10 Y覺ll覺k tahvil faiz oran覺d覺r.
Fed Faiz Art覺r覺rsa Ne Olur?

Ge癟mite Fed Faizleri Borsalar覺 Nas覺l Etkiledi?

ABD Merkez Bankas覺 Fed faiz oranlar覺n覺 artt覺rd覺覺nda, Amerikan Dolar覺na y繹nelik yat覺r覺m talebi de artmaya meyillidir. Amerikan Dolar覺 daha fazla faiz getirisi sunaca覺 i癟in uluslararas覺 yat覺r覺mc覺lar ellerindeki yabanc覺 d繹viz varl覺klar覺n覺 Amerikan Dolar覺na 癟evirmeye meyilli olabilirler.

Bunun sonucu olarak ise, Amerikan Dolar覺 dier 羹lke para birimlerinin kar覺s覺nda deer kazan覺rken, 繹zellikle T羹rkiyenin de aralar覺nda bulunduu gelimekte olan 羹lkelerin para birimleri deer kaybetmeye meyilli olur.

rnein; Fed faizlerinin %1,75 seviyesinden %2,50ye y羹kseldii 2018 senesinde Gelimekte Olan lkelerin Para Birimleri Endeksine bakacak olursak;

K覺rm覺z覺 癟izgilerle iaretlenen faiz art覺r覺mlar覺n覺n ard覺ndan para birimlerinin deerlerinin d羹t羹羹n羹 g繹r羹r羹z. -

K覺rm覺z覺 癟izgilerle iaretlenen faiz art覺r覺mlar覺n覺n ard覺ndan para birimlerinin deerlerinin d羹t羹羹n羹 g繹r羹r羹z.

ABD Merkez Bankas覺 Fedin faizleri %2,50den tekrar %1,75e d羹羹rd羹羹 2019 senesinde ise;

Faiz indirimlerinin ard覺ndan gelimekte olan 羹lkelerin para birimlerinin deer kazand覺覺n覺 g繹rebiliriz. -

K覺rm覺z覺 癟izgilerle iaretlenen faiz art覺r覺mlar覺n覺n ard覺ndan para birimlerinin deerlerinin d羹t羹羹n羹 g繹r羹r羹z.

Faiz oranlar覺n覺n hisse senedi piyasalar覺 羹zerindeki etkisini ise, S&P 500 endeksinin faiz oranlar覺 art覺r覺mlar覺na verdii tepkilerden incelersek;

2018 senesinde Fedin faiz art覺r覺mlar覺n覺 ger癟ekletirdii g羹n羹n ard覺ndan endeks k覺sa vadede deer kaybetse de ilerleyen g羹nlerde y羹kselie ge癟mi. -

 

2018 senesinde Fedin faiz art覺r覺mlar覺n覺 ger癟ekletirdii g羹n羹n ard覺ndan endeks k覺sa vadede deer kaybetse de ilerleyen g羹nlerde y羹kselie ge癟mi.

Yine ayn覺 ekilde, faizlerin indirildii 2019 senesinde ise;

Faiz indirimlerinin ard覺ndan endeks 2 kere d羹羹, 1 kere de y羹kseli yaam覺. Takip eden g羹nlerde ise yine y羹kselie ge癟mi. -

Faiz indirimlerinin ard覺ndan endeks 2 kere d羹羹, 1 kere de y羹kseli yaam覺. Takip eden g羹nlerde ise yine y羹kselie ge癟mi.

 • te yandan, faiz art覺覺n覺n etkileri sekt繹rlere g繹re deikenlik de g繹sterebilir. Y羹ksek faiz oranlar覺ndan fayda salayabilecek irket ve sekt繹rlere g繹re, Fedin karar覺 yat覺r覺mc覺lar a癟覺s覺ndan hisse senedi 繹zelinde 繹nem kazan覺r.

Peki, Sekt繹rler?

Finans sekt繹r羹, ana gelir modeli olarak faize dayand覺覺 i癟in, faizlerin artmas覺 banka ve finans kurulular覺n覺n verdikleri kredilerden daha fazla gelir kazanmalar覺 anlam覺na gelir.

∴ Enerji sekt繹r羹, y羹ksek enflasyon maliyetini kullan覺c覺lar覺n faturalar覺na yans覺tabildii 繹l癟羹de gelirlerini art覺rabilir. Y羹kselen bir enflasyon beklentisi de faiz oranlar覺n覺 y羹kseltebilir.

 • D羹羹k faiz oranlar覺, bor癟 paran覺n maliyetini d羹羹recei i癟in bor癟lanmalar ve harcamalar artabilir. Bu da y羹ksek enflasyon oluturur.
Fed Faiz Art覺r覺rsa Ne Olur?

Fed Faiz Karar覺 Ne Zaman?

Gelecek hafta 癟aramba g羹n羹 yani 4 May覺s TS襤 21.00’de Fed’in faiz karar覺n覺 a癟覺klamas覺 bekleniyor.

ABD Merkez Bankas覺 Fed, 2014 y覺l覺ndaki %0,5lik faiz oranlar覺n覺 2018e kadar art覺rarak %2,5 seviyelerine getirmiti. 2019 ile birlikte kademeli olarak faizleri indirmeye balam覺 ve en son 2020de ortaya 癟覺kan pandemi ile birlikte faizleri %0,25 oran覺nda -g羹n羹m羹ze dek- sabit b覺rakm覺t覺.

 • Gelecek i癟in de, ekonomi tamamen iyileene kadar bor癟lanma maliyetlerini art覺rmama s繹z羹 vererek faiz oranlar覺n覺 sabit tutaca覺n覺n sinyalini vermiti.

Reuters taraf覺ndan yap覺lan ankette ise, ankete kat覺lan ekonomistler aras覺ndaki genel kan覺, faiz oranlar覺n覺n 2022de 3 defa olmak 羹zere toplamda 0,75-1,00% aras覺nda art覺r覺laca覺 y繹n羹nde.

Fed Faiz Art覺r覺rsa Ne Olur?

Bu Yaz覺y覺 Haz覺rlarken Okuduumuz Kaynaklar

Fed Funds Rate History: Its Highs, Lows, and Charts

Fed to reveal new projections with investors on alert for rate liftoff timing

How low interest rates affects the different sectors

Five myths about the Federal Reserve

Grafikler Investing.com sitesinden elde edilen verilere dayanmaktad覺r.

Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin i癟erdii irketler hakk覺ndaki bilgiler yat覺r覺m dan覺manl覺覺 kapsam覺nda deildir.

Detayl覺 bilgi i癟in: Midas Sorumluluk Beyan覺

Midas B羹ltene abone ol, finansal g羹ndemi takip et.

Midas Uygulamas覺n覺 襤ndirin

Par癟a Hisse

cretsiz Canl覺 Veri

D羹羹k 襤lem creti