Yeni Halka Arzlar ve Halka Arz Takvimi

Meka Beton Santralleri Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

October 6, 2023 • 7 dakika okuma süresi
Meka Beton Santralleri Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Meka Beton Santralleri halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Bu yazımızda Meka Beton Santralleri’nin halka arz özelliklerini; şirketi, yatırımlarını ve detaylarını inceleyeceğiz.

🎊 Sana çok güzel bir haberimiz var! Borsada satış yöntemiyle halka arz olan Meka Beton Santralleri talep toplamasına dilersen Midas yatırım hesabın ile katılabilirsin.

Nasıl Katılabilirim? 🔍

Şirket ismi ya da hisse kodunu yaz

Talep ettiğin adedi gir

Talebin alındı bile!

İçindekiler:

 • Meka Beton Santralleri Ne İş Yapar?
 • Meka Beton Santralleri Arz Fiyatı Ne Kadar?
 • Meka Beton Santralleri Ne Zaman Halka Arz Olacak?
 • Meka Beton Santralleri Borsa Kodu
 • Meka Beton Santralleri Halka Arz Büyüklüğü
 • Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
 • Katılım Endeksine Uygun Mu?
 • Meka Beton Santralleri Kimin?
 • Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları
 • Meka Beton Santralleri Gelirlerinin Kullanım Yerleri
 • Meta Beton Kâr Dağıtım (Temettü) Politikası
 • Halka Arz Dağıtım Metodu
Meka Beton Santralleri Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Meka Beton Santralleri Ne İş Yapar?

1987 yılı itibarıyla faaliyete başlayan Meka Beton Santralleri, yurt içi ve yurt dışında beton santrali ve her türlü makine imalatı yapıp bu tesislerle ilgili montaj, bakım, onarım ve imalat hizmetleri vermektedir.

Şirket; beton santralleri, kırma ve eleme ekipmanları ve ilgili ekipman bileşenlerinin üretimini gerçekleştirmekte; bu üretimleri için gerekli makine, teçhizat, ham madde, mamul ve yan mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini yerine getirmektedir. Şirket, ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması ve satış sonrası gerekli servis ve yedek parça tedariki hizmetlerini de vermektedir.
Şirketin, mülkiyeti kendisine ait 3 adet üretim tesisi bulunmaktadır.

Şirket, Başkent OSB’de 2014 yılında devreye alınan 24.841 metrekarelik arsaya kurulu yaklaşık 14.776,72 marelik kapalı alanı bulunan fabrikasında, aynı OSB içinde 2004 yılında ruhsatı alınan ve 2007 yılında üretime başlayan 18.000 metrekarelik arsaya kurulu yaklaşık 8.488 metrekarelik kapalı alanı bulunan fabrikasında ve Eskişehir ilinde 2008 yılında devreye alınan toplam 30.316,70 metrekarelik arsaya kurulu yaklaşık 9.200 metrekarelik kapalı alan bulunan fabrikasında; standart ve müşteri taleplerine yönelik olmak üzere geliştirdiği, toplam 9 farklı model mobil, 17 farklı model kompakt, 22 farklı model sabit beton santrali ile 39 farklı model kıncılar, 64 farklı model elekler, 40 farklı model besleyiciler, 20 farklı model agrega ve kum yıkayıcıları, 18 farklı model konveyör bantları, çeşitli ürün gruplarına ait toplam 16 farklı model mobil kırma eleme tesisleri ve bu ekipmanlara ait elektrik kontrol panelleri imal etmektedir.

Meka Beton Santralleri Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Meka Beton Santralleri Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Meka Beton Santralleri hissesi 25 TL’den halka arz olacak.

Meka Beton Santralleri Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Meka Beton Santralleri halka arz tarihinin 4-5 Ekim 2023 olması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresinin ise 2 gün olması öngörülüyor.

Meka Beton Santralleri Sembolü Ne Olacak? Meka Beton Borsa Kodu

Meka Beton Santralleri hissesinin sembolü “(MEKAG)” olacak.

Meka Beton Santralleri Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Meka Beton Santralleri halka arzının büyüklüğü 422,50 milyon TL olarak açıklandı.

Meka Beton Santralleri Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Meka Beton Santralleri’nin halka arz açıklık oranı 25,44%’tür. Toplamda 16,9 milyon adet lot dağıtılacaktır. 

Meka Beton Santralleri Katılım Endeksine Uygun Mu?

Meka Beton Santralleri, onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.

Meka Beton Santralleri Halka Arzı Bireysele Eşit mi Yoksa Tamamı Eşit mi Olacak?

Meka Beton Santralleri halka arzı tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Meka Beton Santraller Kimin?

Meka Beton Santralleri şirketinin 5 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 80%’i Mehmet Kaybal’a, 5%’i Sinan Kaybal’a, 5%’i Kerem Kaybal’a, 5%’i Selma Kaybal’a ve 5%’i Şener Köken’e aittir.

Meka Beton Santralleri Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Tahmini)

 • 1.7 Milyon katılım – 10 Lot (248,50 TL).
 • 2 Milyon katılım – 9 Lot (211,25 TL).
 • 2.5 Milyon katılım – 7 Lot (169 TL).
 • 3 Milyon katılım – 6 Lot (149,75 TL).
 • 3.5 Milyon katılım – 5 Lot (120,75 TL) dağıtabilir.

Meka Beton Santralleri Finansal Gücü

2023/6 Hasılat: 483,1 Milyon TL

2023/6 Brüt Kâr: 97,0 Milyon TL

2022 Hasılat: 717,6 Milyon TL

2022 Brüt Kâr: 162 Milyon TL

2021 Hasılat: 353,6 Milyon TL

2021 Brüt Kâr: 85,7 Milyon TL

2020 Hasılat: 206,1 Milyon TL

2020 Brüt Kâr: 58,6 Milyon TL

Şirketin 2020 yılı net satışları 206.124.190 TL iken 2021 yıl sonu itibariyle 353.607.766 TL’ye; 2022 yılında ise 717.665.443 TL’ye yükselmiştir.

2023 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen net satışlar 483.118.178 TL olup, 2022 yılının ayni döneminde bu tutar
291.902.418 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 30.06.2023 tarihinde sona eren dönemlerde satış hasılatı sürekli olarak artış göstermiştir.

Bu süreçte;

 • Üretim kapasitesinde artış sağlaması yoluyla ürünlerinin farklı coğrafyalarda satılabilmesi sayesinde oluşan marka bilinirliğinin getirdiği artan talebi karşılamak için yeterli kapasiteye sahip olması,
 • Şirketin pazarlama ve satış faaliyetlerinin artışı yoluyla yeni coğrafi alanlarda ve mevcut satış bağlantılarının olduğu ülkelerde satış miktarlarında artış sağlaması,
 • İhracat bağlantılarının artışı sayesinde döviz bazlı satışların sağladığı imkanların artması ile yurt içi ve yurt dışu ürün fiyatlamasında şirketin farklı imkanlara kavuşması,
 • Döviz kurundaki artış nedeniyle satış hasılatında TL cinsinden artışın yasanması,
 • Stoktan ürün satışına önem vererek teslimat sürelerini kısaltması ve bu sayede rakiplerine göre avantaj sağlaması, şirketin hasılat artışının temel nedenleridir.

(Kaynak: Meka Beton Santralleri Onaylı İzahname)

Meka Beton Santralleri, Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

 • 1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
 • 1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
 • Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.
Meka Beton Santralleri Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Meka Beton Santralleri Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?

Şirketin halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:

 • 42 – 45% Yatırım harcamaları
 • 42 – 45% İşletme sermayesi
 • 5 – 8% Çatı güneş enerjisi santrali kurulumu
 • 5 – 8% Ar-Ge harcamaları

Meta Beton Kâr Dağıtım (Temettü) Politikası

Şirketin kâr dağıtım politikası “Kârin Tespiti ve Dağıtılması” başlık 13. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, şirket kâr tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borsada işlem gören halka açık ortaklıkların kâr dağıtımı yapma zorunlulukları bulunmamakadır ve kâr dağıtım esasları kâr dağıtım politikası çerçevesinde belirlenmektedir.
Bu çerçevede, Şirket Yönetim Kurulu 10.05.2023 tarih ve 2023/08 sayılı kararı ile şirketin kâr dağıtım politikası belirlenmiştir.

Meka Beton Santralleri Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

“Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), https://www.mekaglobal.com/tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Burada yer alan şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”

Bu Bülteni Hazırlarken Okuduğumuz Kaynaklar

Onaylı İzahname