Bültenler

Johnson & Johnson ve Sağlık Sektöründe Sürdürülebilirlik

March 2, 2022 • 6 dakika okuma süresi
Johnson & Johnson ve Sağlık Sektöründe Sürdürülebilirlik

Bildiğiniz gibi birçok sektör, dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen olaylar, açıklamalar veya krizlerden farklı şekillerde etkileniyor.

Covid-19 salgını tüm dünyayı olumsuz etkilerken, sağlık sektörünü olumlu etkilemesi buna örnek olarak gösterilebilir.

Covid-19’un etkisiyle sağlık konularının her zamankinden daha fazla önem kazanması, sektör ve ekonomik anlamda pozitif bir ivmeye dönüşmesiyle de açıkça görülüyor.

Bu pozitif ivme, ekonomik olarak her ne kadar güzel bir haber gibi görünse de sağlık sektörünün, çevresel ve sosyal etkileri göz önüne alınınca, olumlu havayı devam ettirmesi ne yazık ki kolay değil.

Tıbbi atıkların imha süreçleri, dijital teknolojilerin sağlık sektörüne yavaş yavaş uyum sağlayabilmesi ve dünyada farklı uygulamalara sahip olan genel sağlık hizmetleri, özellikle sürdürülebilirlik açısından önemli birer engel. 

Fakat tüm bunlara rağmen, “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim” (ÇSY/ESG) uygulamaları sağlık sektöründe sürdürülebilirlik açısından önemli adımlar atıyor. 

  • Peki, bir hissenin ÇSY notu neden önemlidir? Çevreye ve topluma olan sorumluluklarının bilincinde olan ve faaliyetlerini çevreye zarar vermeden sürdürmeye çalışan şirketler; devletler, kurumlar, yargı ve toplumla daha az çatışma içerisinde bulunur. Bu durum, ilgili şirkete yapılan yatırımın ÇSY riskini azaltır ve olası riske göre ayarlanmış yatırımın getiri potansiyelini artırır. Kaynak
Johnson & Johnson ve Sağlık Sektöründe Sürdürülebilirlik

♻️ Ön Plandaki Konular

ÇŞY uygulamalarına verilen önemin artması ile ortaya çıkan tabloda, firmaların sadece operasyonlarındaki iyileştirmeler değil, hizmet verdikleri ülke veya bölgede yaptıkları sosyal uygulamalar da fazlasıyla öne çıkıyor. 

İlaç sektörü, bu nedenle temel ilaçlara erişim noktasında farklı uygulamalar yürütmeye devam ediyor. 

Son olarak da ilaç fiyatlarındaki fahiş uygulamalardan bahsetmek gerek. İlaç üretimleri; detaylı bir Ar-Ge sürecine, uzun süren test süreçlerine ve patent alma süreçlerine sahip.

  • Uzun süren Ar-Ge ve test süreçlerinin ardından patent alan üretici firmalar, ne yazık ki kâr maksimizasyonu amacıyla ilaç fiyatlarını tüketicilerin karşılayamayacakları seviyelere çıkartıyor.
  • Bu da sosyal odaklı uygulamalar doğrultusunda düzenlenmesi gereken ve hatta sorumluluğu sadece şirketlere değil, yasa yapıcılara da yükleyen bir problem ortaya çıkarıyor.

İlaç sektörünü çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında fazlası ile ilgilendiren tüm bu konular çerçevesinden baktığımızda, son yıllardaki uygulamaları ve sürdürülebilir yatırım kriterlerindeki pozisyonu ile dikkat çeken Johnson & Johnson (JNJ) karşımıza çıkıyor.  

Johnson & Johnson ve Sağlık Sektöründe Sürdürülebilirlik

📈 Johnson & Johnson (JNJ) Hisse ÇSY Analizi

Johnson & Johnson’ın internet sayfasında yayımladığı hedeflere baktığımızda, ÇSY yönetim uygulamaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Uzun vadeli değer amacı ile doğru yapılandırılmış yönetişim sistemleri geliştirerek, negatif etkilerin azaltılması.
  • İnovatif sağlık çözümleri ile dünyanın her yerindeki hastalara ve müşterilere gelişmiş sağlık hizmetleri sunmak.
  • Operasyonların, ürünlerin ve tedarik zinciri süreçlerinin sebep olduğu çevresel etkilerini azaltmak amacıyla tüm paydaşların ortak hareket etmesini ve uzmanlıklarını paylaşmasını sağlamak.

Tüm bu hedefler, Johnson & Johnson’ın sürdürülebilirlik adımlarına dair bir bakış açısı sunsa da ÇSY puanlarına baktığımızda durum yukarıda da bahsettiğimiz gibi biraz farklılık gösteriyor. 

Refinitiv’de yer alan ÇSY skorlarına baktığımızda şu puanları görüyoruz:

  • Çevresel puan: 93/100
  • Sosyal puan: 97/100
  • Yönetişim puanı: 76/100 

Refitiniv’de yer alan puanlama sistemine göre Johnson & Johnson, 90/100 gibi ortalama bir ÇSY puanına sahip ve Refitiniv’de yer alan diğer “ilaç firmaları” göz önüne alındığında 359 firma içerisinde en iyi 5. puana sahip olarak görünüyor.

Son olarak da S&P Global tarafından belirlenen ÇSY puanına baktığımızda şunu görüyoruz:

  • J&J, 38/100 puan ile ortalamanın da altında kalıyor.

Bunun elbette birçok farklı sebebi bulunmakta. S&P Global, ÇSY puanlarını belirlerken, kendi geliştirdikleri Sürdürülebilirlik Değerlendirme programında yer alan bilgilere ve halka açık bilgilere bakmakta. 

J&J her ne kadar çevresel uygulamalarda bulunduğu sektör ortalaması olan 28/100’ün çok üzerinde olan 77/100 puanına sahip olsa da, sosyal ve yönetişim alanlarındaki skoru, sektör ortalamasını yalnızca birkaç puanla geçmekte. 

🧬 Sonuç Olarak…

İncelediğimiz tüm endekslerde J&J’ın puanını düşüren ortak kriterler “inovasyon” ve “iş yürütme ahlakı” ile ilgili. Bu alanlarda özellikle inovasyon süreçlerinin yukarıda bahsettiğimiz gibi uzun ve maliyetli süreçlere sahip olması, özellikle çevresel etkilerin azaltılması noktasında inovasyonun önünü kesiyor olabilir. 

Fakat gelişen teknolojiler ile ürün ve hizmetler üzerinde yapılacak olan yenilikler, tüm olumsuz etkilerin indirilmesi yolunda elbette en önemli güç unsuru olarak değerlendirilmeli. 

J&J için elbette çevresel, sosyal ve yönetişim ana başlıkları altındaki diğer konular özelindeki çalışmaları kapsamında da sıkı bir takip gerekiyor. Sağlık sektörü özelinde özellikle sosyal ve yönetişim alanlarındaki negatif etkileri azaltma yolunda adımlar atılması her ne kadar zor olsa da doğru belirlenmiş strateji ve hedeflerin takibi, sürdürülebilir yatırım noktasında çok daha önemli bir noktada konumlanmakta. 

Johnson & Johnson ve Sağlık Sektöründe Sürdürülebilirlik

📁 Bu Yazıyı Hazırlarken Okuduğumuz Kaynaklar

JNJ – ESG

Refinitiv – ESG Scores

MSCI – JNJ ESG Scores

Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı