Borsa İstanbul Notları

Hisse Avcısı #36- Kârlılığın Pusulası: Faaliyet Kârlarıyla Öne Çıkan Şirketler

Hisse Avcısı #36- Kârlılığın Pusulası: Faaliyet Kârlarıyla Öne Çıkan Şirketler
Google News Icon Takip Et

Hisse avcısına hoş geldin.

Hisse avcısı bu defa operasyonel kârını güçlendirebilen, işletme faaliyetlerinden elde ettiği gelir piyasa değerine göre cazip şirketleri senin için listeledi.

İşletme faaliyetlerinden elde ettiği gelirin yüksek olmasının yanı sıra yurt içi ve yurt dışında yüksek faizlere rağmen operasyonel kârını artırabilen, marjlarını artırırken piyasa değerine göre FAVÖK’ü yüksek BIST 100 şirketlerini senin için sıraladık.

Dilersen hisselere geçmeden önce kullandığımız rasyoları inceleyelim. 👀

İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları/Piyasa Değeri

Nakit akışı, bir şirketin belli bir dönem için nakit ve nakit benzerlerinin giriş çıkış dengesidir.

Şirketin işletme sermayesi kalemlerindeki değişimler ile gelir tablosu kalemlerinden dolayı oluşan nakit akışları sınıflandırılır. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları bölümüne dönem kârı/zararı ile başlanır. Daha sonrasında amortisman, itfa ve karşılıklarla ilgili düzeltmeler eklenir. Bunun ardından işletme sermayesi kalemlerindeki değişimler hesaba katılır ve operasyonel işlemlerin sonucunda elde edilen nakit miktarı yazılır.

Örnek olarak bu bölümde, nakit olarak ödenen ticari borçlar, maaşlar, vergiler gibi nakit çıkış kalemleri ile, nakit karşılığı yapılan satışlar, nakit olarak tahsil edilen ticari alacaklar gibi nakit giriş kalemleri bulunur.

🎯 İşletme faaliyetlerinden nakit akışları/Piyasa Değeri oranının 3%’ten yüksek olmasını tercih ettik.

Yıllık FAVÖK Değişimi

FAVÖK şirketin brüt kârından genel yönetim giderleri  pazarlama ve satış giderleri, Ar-Ge harcamaları ve amortisman giderleri çıkartılarak bulunur. Kısaca bize operasyonel verimliliğin bilgisini sağlar. Şirketin faaliyetlerinden vergi öncesi ne kadar gelir elde ettiğini bize yansıtır.

Özellikle enflasyon muhasebesi ve parasal sıkılaşma dönemine rağmen FAVÖK’ünü yıldan yıla artırabilmiş şirketler dikkat çekmeye devam ediyor.

🎯Yıllık FAVÖK Değişimi 10%’dan büyük olan şirketleri seçtik.

Piyasa Değeri/FAVÖK

PD/FAVÖK oranı ile bir şirketin son 1 senede operasyonlarından elde ettiği kârla kaç senede piyasa değerine ulaşabiliyor sorusunun cevabını bize verir.

🎯 PD/FAVÖK oranı 10%’dan büyük olan şirketleri seçtik.

Yıldan Yıla Çeyreklik FAVÖK Marjı Değişimi

2023 seçimleri sonrasında yurt içinde ortodoks politikalara geçiş süreciyle beraber parasal sıkılaşma adımları güçlendi. 

Aynı zamanda Avrupa ve ABD tarafında artan faizler talebi oldukça etkiledi.

Biz de parasal sıkılaşma adımlarına rağmen FAVÖK marjını artırabilen şirketleri listemize ekledik. Ayrıca gri listeden çıkışımızla beraber, parasal sıkılaşma dönemine rağmen marjlarını artırabilen şirketler yabancıların da dikkatini çekebilir.

🎯 Çeyreklik FAVÖK marjı değişimi pozitif olan şirketleri seçtik.

Sonuçlar

📊 Tüm bu kriterlere göre hisse filtreleme yöntemini kullandığımızda karşımıza BIST 100 endeksinde şu hisseler çıkıyor: 👇

Hisse Avcısı #36- Kârlılığın Pusulası: Faaliyet Kârlarıyla Öne Çıkan Şirketler

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı


Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Fintables