Analist Notları

Geleceğe Yatırım: En Çok Kazandıran Teknoloji Fonları

Geleceğe Yatırım: En Çok Kazandıran Teknoloji Fonları
Google News Icon Takip Et

Teknoloji; modern zamanların sihirli dokunuşu, yaşamın her alanına nüfuz eden ve geleceği yeniden şekillendiren bir güç, adeta yeni dünyanın bir mucizesi…

2000’lerin başlarından itibaren; değişen ekonomik manzara, yatırımların teknoloji hisse senetleri ve fonlarına doğru kaymasını sağlayan güçlü bir akıntı yarattı. Yatırım ekosistemi, Apple, Microsoft ve Google gibi devlerin önderliğinde, teknoloji sektöründe göz dolduran yükselişlere şahit olurken, teknoloji fonlarına olan ilgi de hızla arttı.

Günümüzde Türkiye’de bulunan TEFAS’a açık fonları incelediğimizde de biyoloji, enerji, kimya, çip teknolojisi, dijital oyun, siber güvenlik, elektrikli araçlar, metaverse gibi farklı alanlarda hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırım gerçekleştiren teknoloji fonları bulunuyor.

Özellikle son 1 yılda küresel tarafta NVIDIA, META ve GOOGL gibi teknoloji şirketleri hisselerinin endeksin üzerinde değer kazanmasıyla beraber yurt içi tarafta da birçok teknoloji şirketi gündeme geldi.

Seninle hem küresel tarafta hem de BIST tarafında yatırım yapan yılbaşından bu yana en fazla getiri sağlayan teknoloji fonlarını inceleyelim. 🔍

(ICZ) Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu

Ar-Ge harcamalarına ağırlık veren inovasyon odaklı 20 yerli hisse senedine yatırım yapan ICZ fonu yılbaşından itibaren 45,95% getiri sağladı.

(YHZ) Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Endeksi Hisse Senedi Fonu

Fon toplam değerinin en az 80%’i devamlı olarak BIST Ağırlık Sınırlamalı Teknoloji Endeksi’nde yer alan teknoloji şirketleri paylarına yatırılan YHZ fonu yılbaşından itibaren 43,29% getiri sağladı.

(TTE) İş Portföy BİST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Fonu

Fon toplam değerinin en az 80%’i ile devamlı olarak BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılan TTE fonu yılbaşından itibaren 40,04% getiri sağladı.

(CPT) Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon

Fon toplam değerinin en az 80%’i devamlı olarak çip teknolojileri alanında faaliyet gösteren, çip teknolojilerinin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet veya servis sağlayacak ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılan CPT fonu yılbaşından itibaren 44,92% getiri sağladı.

 (CPU) Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu

Fonun ana yatırım stratejisi olarak; katılım esaslarına uygun olmak kaydıyla fon toplam değerinin en az 80%’i devamlı olarak yabancı tarafta GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)’nde ve yerli tarafta BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS)’nde yer alan geleceğin teknolojilerini bugünden kullanmayı hedefleyen, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren şirketlerin ortaklık paylarına, enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, kira sertifikalarına ve teknoloji temalı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılan CPU fonu faiz hassasiyeti olan yatırımcıların teknoloji fonuna yatırım yapabileceği fon türleri arasında bulunuyor. CPU fonu yılbaşından itibaren 39,31% getiri sağladı.

(ZMY) Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon

Fon toplam değerinin asgari 80%’i “Metaverse ve yeni teknolojiler” alanında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, kira sertifikalarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve belirtilen temaya yatırım yapmaya imkan sağlayan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon, yatırımcılarına metaverse ve yeni teknolojiler alanında yatırım yapma şansı sunmakta olup belirtilen sektörün endekslerinde yer alan yerli/yabancı ortaklık payları ile anılan endeksleri takip eden yerli yatırım fonu ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarının değer artışlarına dayalı olarak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Metaverse teknolojisi yatırımları kapsamında; metaverse’i geliştirmek için donanım desteği ve bilgi işlem gücü sağlayan, metaverse sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini arttırmak için web tabanlı protokol, servis, kullanıcı arayüz ve uygulama motor teknolojilerini geliştiren, teknoloji kullanıcılarına gerçek zamanlı, yüksek bant genişliğinde veri hizmetleri sağlayan, dijital ve fiziksel dünyaları kapsayan kalıcı, kullanıcıya ait bir internet ekonomisi oluşturmak için insanların gerçek zamanlı olarak sosyalleşebilecekleri, 3D simülasyon ve ortamları geliştiren şirketlere yatırım yapılır. Yeni teknoloji yatırımları kapsamında ise; dijital varlık madenciliği, blok zinciri ve dijital varlık işlemleri, blok zinciri uygulamaları, blok zinciri ve dijital varlık donanımları ile entegrasyonu dahil olmak üzere blok zinciri teknolojisinin artan ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ve donanımlar geliştirmek için konumlanmış şirketlere yatırım yapar. ZMY fonu yılbaşından itibaren 38,31% getiri sağladı.

(GBV) Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon

Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari 80%’i blockchain (blokzincir) teknolojilerini kullanan, bu teknolojilere yönelik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan, blockchain teknolojilerini destekleyen şirketlerin veya bu şirketlere servis/ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı hisselere, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon bu temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapan GBV fonu yılbaşından itibaren 38,35% getiri sağladı.

(HOA) HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon 

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına ve teknoloji temalı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılan HOA fonu yılbaşından itibaren 38,35%getiri sağladı.

(IRT) Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon

Fon’un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin asgari 80%’ini devamlı olarak teknolojik ilerleme sağlayarak ve yeni teknolojiler geliştirerek ürün, süreç ya da hizmetler sunan bilişim teknolojileri, elektronik, biyoteknoloji, telekomünikasyon, elektronik ticaret, yenilenebilir enerji teknolojileri, medikal teknoloji, savunma teknolojileri, hava ve uzay teknolojileri, online iletişim ve elektronik ödeme sistemleri gibi diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve teknoloji temalı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yaparak teknoloji alanındaki global fırsatları yakalamayı hedefleyen bir fondur. IRT fonu yılbaşından itibaren 37,11% getiri sağlamıştır.

(DHJ) Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu

Fonun yatırım stratejisine göre, Fon toplam değerinin en az 80%’i devamlı olarak BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılan DHJ fonu yılbaşından itibaren 30,64% getiri sağlamıştır.

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Tefas, KAP, Fonbul