Uzman Analizleri

Finansal Özgürlük Stratejisi: Temettüsü Büyüyen Hisse Yatırımı

June 15, 2023 • 8 dakika okuma süresi
Finansal Özgürlük Stratejisi: Temettüsü Büyüyen Hisse Yatırımı

Merhaba sevgili Midaslılar!

Bir süredir finansal özgürlükle ilgili makaleler paylaşıyorum. Finansal özgürlük kavramını, matematiksel altyapısını, tarihçesini ve çeşitli FIRE (finansal özgürlük, erken emeklilik) tiplerini burada inceledik. Finansal özgürlük, kişinin pasif gelirleri ve harcamaları arasındaki dengeyi kurarak, pasif gelirinin harcamalarını karşılayabileceği bir noktaya ulaşması anlamına geliyor. Bu durumda kişinin elinde herhangi bir maaşlı işte çalışmadan günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar nakit akışı sağlayan bir portföy bulunmaktadır.

Bu yazıda, pasif gelir elde edebileceğimiz en temel yollardan birisi olan temettü kavramını ele alacağız. Öncelikle temettünün ne olduğunu tanımlayarak başlayalım.

Temettü Nedir?

Temettü, şirketin dönem içinde elde ettiği kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Borsada işlem gören şirketlerde kâr payı nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. Temettüler iki şekilde dağıtılmaktadır. Nakit olarak ortaklara ödenen temettüler ve bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni hisse senedi dağıtılan temettüler. Genellikle ilkine temettü ikincisine ise bedelsiz denilmektedir.

Yani borsaya açık olsun veya olmasın bir şirkete ortak iseniz o şirketin yıllık olarak dağıtmış olduğu kâr payından almaya hak kazanırsınız. Kâr payı dağıtım kararı yıl sonu olağan genel kurulunda yönetim kurulunun toplanması ile verilir.

Dağıtılmış ve Dağıtılmamış Kâr Kavramı

Şirketler yıl boyunca elde ettikleri kârın bir kısmını hissedarlarına dağıtırken bir kısmını ise yatırımlarında kullanmak veya işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle bünyelerinde tutarlar. Nakit olarak hissedarlara dağıtılan kısma dağıtılmış kâr, bünyede tutulan kısma ise dağıtılmamış kâr adı verilir. Dağıtılmamış kârların şirket bünyesinde hangi oranda değerlendirildiği çok önemlidir. Uzun vadede şirketin gerçek değerini artıracak olan dağıtılmamış kârlardır. Dağıtılmamış kârların enflasyonun üzerinde bir ROIC (yatırılan sermaye kârlılık oranı) ile değerlendirilmesi kritik önem taşımaktadır. Yatırımcılar; eğer dağıtılmamış kârlar, şirket içinde verimsiz şekilde değerlendiriliyorsa bu kârları nakit temettü olarak almak isterler. Dağıtılmış kârların toplam kâra oranına, nakit temettü dağıtma oranı denilmektedir.

Nakit Temettü Dağıtma Oranı Ne Olmalıdır?

Bu konuda finans literatüründe bir konsensüs olmamakla birlikte temettüsü büyüyen hisse yatırımcıları tarafından tercih edilen nakit temettü dağıtma oranları genellikle 30%-60% arasındadır. Eğer şirket yıllık kârının 60%’ından fazlasını dağıtıyorsa yatırımlara daha az kaynak ayıracağından dolayı uzun vadede büyümesi daha düşük olacaktır. Öte yandan çok az temettü dağıtan veya hiç dağıtmayan şirketleri, temettüsü büyüyen hisse yatırımcılığı felsefesine uymamasından dolayı burada ele almayacağız. Bir şirketin kaliteli olması ve uzun vadede kazandırması için illa temettü vermesi gerekmemektedir. Agresif büyüme dönemindeki şirketler bir veya birkaç yıl kâr dağıtımına ara verebilirler. Her yatırımcı bu durumları istisna bırakacak şekilde kendi planını yapmalıdır.

Temettüsü Büyüyen Hisse Yatırımı Stratejisi Nedir?

Kısaca temettüsü büyüyen hisse yatırımı dağıttığı kâr paylarını sürekli olarak artırmış ve önümüzdeki dönemde de artırma potansiyeli olan şirketlere yatırım yaparak pasif gelir elde etmektir. 

Burada göze çarpan ve benim uyguladığım kriterler şu şekilde:

  1. Geçmiş 5 yıllık ve önümüzdeki 5 yıllık beklenen hisse başı kâr (HBK) büyüme oranları enflasyonun üzerine olmalı
  2. Nakit temettü dağıtma oranı 30%-60% arasında olmalı (temettülerin güvende olması)
  3. Güncel ve prospektif fiyat kazanç oranları SP500 endeksinin altında olmalı (ucuzluk kriteri)
  4. Temettü verimi en az 1% mümkünse 2% olmalı (ucuzluk kriteri)
  5. Son 1 yılda analistlerden al raporu almalı

Temettü Aristokratları (Dividend Aristocrats) Nedir?

ABD borsalarında yukarıda bahsettiğim stratejinin daha basitleştirilmiş halini içeren Temettü Aristokratları şirket listesi bulunmaktadır. Bu liste S&P 500’de yer alıp temettüsünü en az 25 yıl üst üste arttıran şirketlerden oluşmaktadır. Bu listeye girmenin şartları ise şu şekildedir.

  1. S&P 500 endeksinde yer almak
  2. Yıllık temettüsünü 25 yıl boyunca arttırmak
  3. En az 3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olmak
  4. Günde ortalama 5 milyon dolarlık işlem hacmine sahip olmak

Bu liste genel olarak hızlı büyümesini tamamlamış, yüksek oranda serbest nakit üreten large-cap şirketlerden oluşmaktadır. Yukarıda bahsettiğim temettüsü büyüyen hisse yatırımı stratejisi ise büyüme ve temettü yatırımını harmanlayarak hem hisse fiyatının artmasından hem de temettü büyümesinden kazanabileceğiniz karma bir stratejidir.

Temettüsü Büyüyen Hisse Yatırımı Takip Listesi

Yukarıda belirttiğim kriterlere göre filtreleme yaptığımda elimizde güncel rakamlara göre 44 şirketlik bir liste kalmaktadır. Filtreleme işlemini finviz.com üzerinden yapıyorum. Filtreleme işleminin ardından şirketleri ROIC’e göre sıraladım. 

Sonuç olarak elimizde şu liste kalıyor:

Finansal Özgürlük Stratejisi: Temettüsü Büyüyen Hisse Yatırımı
Finansal Özgürlük Stratejisi: Temettüsü Büyüyen Hisse Yatırımı
Finansal Özgürlük Stratejisi: Temettüsü Büyüyen Hisse Yatırımı

Bu listede farklı dinamiklere sahip olmasından dolayı finans ve gyo sektörlerini dışarıda bırakacak şekilde hesap yapmanızı tavsiye ederim. En yüksek ROIC’e sahip finans dışı şirketlerden birkaçını ele alalım.

Domino’s Pizza Inc.(DPZ) 🍕

İlk sırada Domino’s Pizza (DPZ)’yı görüyoruz. Hepimizin yakından tanıdığı şirket, 2022’de çeyreklik 1,1 dolar temettü ödemesi yapmış. 2023 ilk iki çeyreğinde ise temettüsünü 1,21 dolara çıkarmış. Güncel temettü veriminin 1,62%, nakit temettü dağıtma oranının ise 35% olduğunu görüyoruz. Bu özellikleri ile 2023 ve sonrasında temettüsünü artırmasının önünde bir engel görünmüyor.

Finansal Özgürlük Stratejisi: Temettüsü Büyüyen Hisse Yatırımı

Güncel fiyat kazanç oranı 23, prospektif F/K oranı ise 20 civarında. Analistler son 12 aylık hisse başı karı 13 dolar olan şirketin sonraki yıl hisse başına kârının (HBK) 15 dolar olmasını bekliyorlar. 77,7% ile oldukça yüksek ROIC’e sahip.

Finansal Özgürlük Stratejisi: Temettüsü Büyüyen Hisse Yatırımı

Şirket 2013 yılından beri yıllık temettüsünü artırmayı başarmış. 5 yıllık bileşik temettü büyümesi 18,5% ile enflasyonun oldukça üzerinde seyrediyor. Son olarak anlık hisse fiyatı 298 dolar olan şirketin analist hedef fiyat ortalaması 345 dolar. 10 analist “AL”, 9 analist “TUT”, 2 analist ise “SAT” tavsiyesi vermiş.

Lowe’s Companies (LOW) 🏗️

Finansal Özgürlük Stratejisi: Temettüsü Büyüyen Hisse Yatırımı

Lowe’s Companies, ABD’de bir yapı market şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket; inşaat, bakım, onarım, yeniden modelleme ve dekorasyon için bir dizi ürün sunmaktadır. Ülkemizdeki benzerlerini Tekzen ve Koçtaş olarak sıralayabiliriz. Lowe’s tam 49 yıldır temettüsünü artırmakta olup 1 yıl sonra “Dividend Kings” adı verilen ve 50 yıldır temettüsünü artıran şirketlerden oluşan listeye girmeye hak kazanacaktır.

Finansal Özgürlük Stratejisi: Temettüsü Büyüyen Hisse Yatırımı

Güncel temettü verimi 2,09% olup nakit temettü dağıtma oranı 30% seviyesindedir. Son 5 yıllık bileşik temettü büyümesi 20% olan şirketin güncel F/K oranı 20, prospektif F/K oranı ise 14 civarındadır. Analistler son 12 aylık hisse başı karı 10,3 dolar olan şirketin gelecek yıl karının 14,5 dolar olmasını bekliyorlar. Son olarak güncel fiyatı 209 dolar olan şirkete analistler ortalama 235 dolar hedef fiyat biçmişler. 13 analist “AL”, 5 analist ise “TUT” tavsiyesi verirken “SAT” tavsiyesi veren analist bulunmamaktadır.

Sonuç

Bu yazıda temettüsü büyüyen hisse yatırımı stratejisinin temellerini anlatmaya çalıştık. Stratejinin altyapısını, hisse seçim kriterlerini ve temettü büyümesinin önemini vurguladık. Hisse filtreleme araçları kullanarak bu kriterlere göre seçtiğimiz şirketleri belirledik ve bunların birkaç tanesini örneklerle açıklamaya çalıştık. Bu kriterler sabit olmayıp kişiden kişiye göre önem sırası değişebilmektedir. Ayrıca filtreleme yaptıktan sonra da tüm şirketlerin manuel olarak incelenerek temettü büyümelerinin kalıcı ve sürdürülebilir olup olmadığından emin olunmalıdır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere!

Bay Tutumlu