Borsa Haberleri

Enerji Sektörü, Emisyon Ticaret Sistemine Hazırlanıyor

February 12, 2024 • 3 dakika okuma süresi
Enerji Sektörü, Emisyon Ticaret Sistemine Hazırlanıyor

Enerji sektörü, 2026’da devreye girecek Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın (SKDM) ardından bu yıl ekimde pilot uygulamaya geçmesi planlanan Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) yönelik hazırlıklara hız verdi.

Enerjisa Commodities Yönetici Direktörü Yusuf İlimsever, 2026’da SKDM’nin başlamasıyla Türkiye’de emisyon ticaret sisteminin de hayata geçeceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

İlimsever, şirketlerin bu süreçte karbon emisyonu yaydıkları alanları tanımaları, ölçüm yapmaları ve azaltım için uzun vadeli planlamalara başlamalarının önemini vurgulayarak, Türkiye’de emisyon azaltımı ve enerji verimliliği bilincinin de artması gerektiğini söyledi.

Sistemin başarılı olabilmesi için belirli aşamların tamamlanması gerektiğini belirten İlimsever, öncelikle kotaların, işletmelerin emisyon azaltma potansiyelini dikkate alarak belirlenmesi gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Emisyon kredileri piyasası likit olmalıdır. Böylece kotanın altında veya üstünde emisyon yayan işletmeler bu kredilerin alım satımını yapabilir. Fiyatlar ise piyasa tarafından belirlenebilir. Etkili bir ETS için karbon fiyatlandırmasının adil ve etkili bir şekilde yapılması gerekmektedir. Karbon azaltımına yönelik mali teşvikler, şirketleri çevre dostu teknolojilere yatırım yapmaya teşvik etmelidir. Oluşacak fonlar ise amacına uygun şekilde yeşil dönüşüme katkı sağlayacak alanlarda kullanılmalıdır.

“Enerji Sektörünü Büyümeye Teşvik Edecek”

İlimsever, enerji sektöründe bu yolla daha düşük maliyetle emisyon azaltımı sağlayabilen şirketlerin rekabet avantajı elde edeceğini vurgulayarak “Bu ekonomik rekabet gücü de yatırımları ve yenilenebilir enerji pazarındaki büyümeyi teşvik edecektir” dedi.

ETS’nin sağladığı öngörülebilirlik enerji şirketlerinin uzun vadeli plan yapmalarına olanak sağlayacak” ifadelerini kullanan İlimsever şöyle devam etti:

” ETS, enerji şirketlerini emisyonlarını dengelemek için karbon yakalama ve depolama teknolojilerine yatırım yapmaya teşvik edecektir. Bu teşvik, sektördeki genel sera gazı azaltımına da katkıda bulunacaktır”

ETS’nin başlamasıyla sisteme dahil sektörlerdeki yükümlü şirketlere ücretsiz tahsisat dağıtımı yapılacağını anlatan İlimsever, şunları söyledi:

“Sonrasında birincil karbon piyasasıyla aylık tahsisat ihaleleri düzenlenecek. Birincil karbon piyasası ihalelerinde oluşacak fiyat karbon referans fiyatını belirleyecek. İkincil karbon piyasası ise sürekli ticaret usulü ile işletilen bir spot karbon piyasasını ve ikili anlaşmaları içerecektir. İkincil karbon piyasası sayesinde yükümlü şirketler fazla tahsisatlarını satabilecek, tahsisatlarından fazla emisyon yayan şirketler ise hem birincil karbon piyasası ihalelerinden hem de ikincil karbon piyasasından tedarik sağlayabilecekler. İhale sisteminde elde edilen gelirler, ETS kapsamındaki sektörler başta olmak üzere kurum ve kuruluşların yeşil dönüşüm uygulamaları için kullanılacaktır.”

SKDM Nedir?

SKDM’ye uyum kapsamında enerji, çimento, gübre, demir çelik, alüminyum ve hidrojen gibi birçok sektördeki ürün ve hizmetlere ilişkin karbon beyanında bulunulması zorunlu olacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ithal edilen mallara yönelik uygulanacak SKDM, geçen yıl 1 Ekim itibarıyla deneme aşamasına girdi. Söz konusu mekanizma için 31 Aralık 2025’e kadar bir geçiş dönemi belirlendi.

AB’ye önemli miktarda ihracatı olan ve 2053 karbon nötr hedefine ulaşmayı hedefleyen Türkiye de bu kapsamda enerji sektöründeki dönüşümü planlamaya başladı.