Borsa İstanbul Notları

EBEBK: Güçlü Ciro, Yüksek Çarpanlar

EBEBK: Güçlü Ciro, Yüksek Çarpanlar
Google News Icon Takip Et

👉🏻 E Bebek (EBEBK) 2022 ve 2023 yılı enflasyon muhasebesi sonuçlarını piyasa ile paylaştı. Finansallara dair dikkat çeken, önemli tüm detayları senin için derledik.

📊 Büyüme Oranları

Net satışların 2022 yılına kıyasla 31% oranda artış sağladığı izlenirken, güçlü gerçekleşen FAVÖK büyümesinde 2022 yılına göre 142% artış kaydedildi.

Net kâr ise daha sınırlı olarak %12 oranda büyüme sağladı.  2023 yıl sonunda net satış rakamı 11,36 milyar TL olarak gerçekleşti. 720,6 milyon TL ise FAVÖK üretildi. Şirket sonuç olarak 302 milyon TL net kâr ile 2023 yılını tamamladı.

💡 Net kâr rakamında etkili olan faktörlerde;

  • 1,16 milyar TL net parasal pozisyon kârı
  • 2022 yılında 12,4 milyon TL vergi gideri yazan şirketin 2023’te 151,2 milyon TL vergi gideri oluşturması dikkat çekenler arasında yer aldı.

✍️ FAVÖK Büyümesinde Baz Etkisi

FAVÖK’te oransal anlamda gerçekleşen büyüme baz etkisi ile açıklanabilir. Geçen yıl esas faaliyetlerden zarar oluşması ve düşük FAVÖK’ün bu sene normalleşmesi normal bir büyümeye, sıçrama algısı katmış olabilir.

2022’de esas faaliyet zararı oluşturan şirket, 2023 yılında 305,9 milyon TL esas faaliyet kârı sağladı. Bu durum FAVÖK’ün güçlenmesinde katkı sağladı.

💳 Finansman Gideri Devam Etti

Finansman gideri oluşturmaya devam eden şirketin 2022 yılına göre 14% artışla 363 milyon TL finansman gideri kaydettiği izlendi.

💸 Kâr Marjlarında Pozitif Görünüm

Diğer yandan kâr marjlarında belirgin bir toparlanmanın da etkili olduğu göze çarpıyor. Brüt, esas faaliyet ve FAVÖK marjlarında sırasıyla 4,0 – 3,1 – 2,9 puan iyileşmeler görüldü. Net kâr marjındaki 0,4 puan düzeyinde sınırlı gerilemede artan vergilerin etkili olduğu düşünülebilir.

⚖️ Borçluluk Azalıyor

Borçluluk anlamında önemli toparlanmalar sağlayan şirketin finansal kaldıraç oranı 77,3%’ten 59,6%’ya kadar gerilediği izlendi. Cari ve likidite oranlarında sınırlı güçlenmeler göze çarptı.  2022 yılına kıyasla yüksek FAVÖK üretimi gerçekleştiren şirkette Net Borç / FAVÖK rasyosunun kayda değer iyileşme görüldü. Bu oran 2,80’den 0,01’e kadar geriledi.

👨🏻‍💻 Giderler Artış Gösterdi

Kiralar, personel giderleri gibi artan maliyetlerin faaliyet giderlerinde 35% oranda büyümeye yol açtığı izlendi.

💰 Pozitif Serbest Nakit Akışı

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışındaki iyileşme olumlu tarafta karşımıza çıktı. Ancak genel bakışta yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışında artış sonucu serbest nakit akışının önemli ölçüde azaldığı izleniyor. Yine de serbest nakit akışı pozitif olarak gerçekleşmiş durumda.

📝 Özetle EBEBK 2023 Karnesi

Özetleyecek olursa güçlü ciro büyümesi, brüt kâr marjındaki iyileşme, pozitif serbest nakit akışı, net borçta düşüş, özkaynaklardaki büyüme ve enflasyon muhasebesi ile net parasal pozisyon kârı üretimi pozitif karşılanabilir. Olumsuz tarafta ise esas faaliyet kar marjının pozitif operasyonel gelir üretimi için henüz yetersiz olması, finansman giderinin yüksek seyrine devam etmesi, faaliyet giderlerinin sözleşme ücret artışları ile 2024 yılında da yüksek oranını koruyacak olması karşımıza çıkıyor.

📈 Yüksek Çarpanlar

19 Mart Kapanış verilerinden yola çıkarak çarpanlar:

FK: 33,23

PD/DD: 3,97

FD/FAVÖK: 13,94 olarak gerçekleşti.

33,23 fiyat/kazanç çarpanı ortalamalara göre yüksek olurken, 3,97 pd/dd oranı ortalamalara yakın olsa da 17% özsermaye kârlılığı için yüksek karşılanabilir. Büyüme özelliği taşıyan bir sektörde olmasından kaynaklı pd/dd oranları korunabilir.

🤷🏻‍♂ Neler Bekliyor Olabilir?

Tüketimin yılın ilk çeyreğinde de yüksek gerçekleşmesi ve geçen yılın ilk çeyreğinde deprem etkisinin olmasıyla 1Ç24’de 1Ç23’ün anlamlı düzeyde üzerinde sonuçlar açıklayabilir.

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: KAP, Finnet2000