BIST Şirket Haberleri

Coca Cola İçecek (CCOLA) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

November 1, 2023 • 9 dakika okuma süresi
Coca Cola İçecek (CCOLA) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Coca Cola İçecek (CCOLA), 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

  • Şirket 3. çeyrekte beklentilerin (3 milyar 517 milyon TL) 23% üzerinde 4 milyar 326 milyon 599 bin TL net kâr açıkladı. Önceki döneme göre net kârda 81%, önceki yılın aynı dönemine göre 138% oranında büyüme izlendi.
  • Net satışlar, beklentilere (31 milyar 785 milyon TL) paralel 31 milyar 734 milyon 435 bin TL seviyesinde gerçekleşti.
  • FAVÖK, beklentilerin (7 milyar 235 milyon TL) 5,8% üzerinde 7 milyar 654 milyon 653 bin TL seviyesinde gerçekleşti.
  • İhracat oranı, önceki döneme ve önceki yılın aynı dönemine göre gerileyerek 59% seviyesinde gerçekleşti. Önceki dönemde 61%, önceki yılın aynı döneminde 64,2% olarak gerçekleşmişti. Burada yurt dışında satışlar artsa da yurt içi tarafta büyümenin çok daha güçlü seyretmesi etkili oldu.
  • Özbekistan ve Irak’ta satış hacminin büyümesi ciroya katkı sağlarken, zorlu makroekonomik koşullar nedeniyle Pakistan’da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kazakistan operasyonlarında daralma izlendi.
  • Bu çeyrekte Türkiye operasyonlarındaki satış hacminin önceki yılın aynı dönemine göre 12% artışla 201 milyon ünite kasaya çıkmasının ciro büyümesinde etkili olduğu söylenebilir.
  • Bu çeyrekte hava sıcaklıklarının önceki yılların ortalamasına göre yüksek gerçekleşmesinin, satış hacmi büyümesinde etkili olduğu düşünülebilir.
  • Ambalaj ve şeker fiyatlarındaki düşüşle beraber maliyetlerin azalmasının yanında şirketin ürünlerini fiyatlama kabiliyetinin yüksek olmasının net kâr büyümesine destek olduğu söylenebilir.
  • İşletme faaliyetlerinden sağlanan rekor düzeyde nakit akışı, işletme dışındaki nakit çıkışlarını kompanse ederek nakit akışlarında önemli bir güçlenme sağladı.

CCOLA 2023/09 Özet Finansal Tablo

Coca Cola İçecek (CCOLA) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

2023 3. Çeyrek Bilanço Değerlendirmesi

3. çeyrekte net satışlarda önceki döneme göre 36% büyüme izlendi. Önceki yılın aynı dönemine göre ise 82% büyüme sağlayarak beklentilere (31 milyar 785 milyon TL) paralel 31 milyar 734 milyon 435 bin TL net satış rakamına ulaşıldı.

Brüt satış kârında; önceki döneme göre 47%, önceki yılın aynı dönemine göre 102% büyüme sağlanarak 11 milyar 933 milyon 210 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK; beklentilerin (7 milyar 235 milyon TL) 5,8% üzerinde 7 milyar 654 milyon 653 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Önceki döneme göre 53%, önceki yılın aynı dönemine göre 105% büyüme izlendi.

Esas faaliyet kârıda önceki döneme göre 56% büyüme sağlandı. Önceki yılın aynı dönemine göre ise 112% büyüme sağlanarak 6 milyar 920 milyon 800 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği sürdürülebilir olarak değerlendirilen kârın artmış olması pozitif karşılanıyor.

Şirket 3. çeyrekte ana ortaklık net dönem kârı beklentilerin (3 milyar 517 milyon TL) üzerinde 4 milyar 326 milyon 599 bin TL net kâr açıkladı. Önceki döneme göre 81%, önceki yılın aynı dönemine göre ise 138% oranında büyüme sağlandı.

İşletme faaliyetlerinden nakit girişi 5 milyar 855 milyon 998 bin TL artarak 8 milyar 556 milyon 678 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışı 910 milyon 128 bin TL artarak 6 milyar 138 milyon 739 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Finansman faaliyetlerinden nakit çıkışı 1 milyar 611 milyon 814 bin TL artarak 435 milyon 505 bin TL seviyesinde gerçekleşti. İşletme faaliyetlerinden sağlanan iyileşme, nakit akışlarında güçlenmeye neden oldu.

Borç kaynak oranı, önceki döneme ve önceki yılın aynı dönemine göre iyileşme izlenerek 60,63% oranında gerçekleşti. Bu oran önceki dönemde 65,39% iken önceki yılın aynı döneminde 61,47% oranında gerçekleşmişti. Finansman maliyetlerinin yüksek olduğu mevcut dönemde borç kaynak oranında izlenen gerileme pozitif karşılanıyor.

Brüt kâr marjı; önceki döneme göre 2,7 puan, önceki yılın aynı dönemine göre ise 3,8 puan yükselerek 37,60% seviyesinde gerçekleşti.

Esas faaliyet kâr marjı; önceki döneme göre 2,7 puan, önceki yılın aynı dönemine göre ise 3 puan yükselerek 21,81% seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK marjı; önceki döneme göre 2,6 puan, önceki yılın aynı dönemine göre ise 2,7 puan yükselerek 24,12% seviyesinde gerçekleşti.

Net kâr marjı; önceki çeyreğe göre 3,4 puan, önceki yılın aynı dönemine göre 3,2 puan artışla 13,63% seviyesinde gerçekleşti.

726 milyon 547 bin TL net finansman gideri kaydedildi. Önceki döneme göre 26% düşüş, önceki yılın aynı dönemine göre ise 105% artış izlendi.

Cari ve likit oran sırasıyla 1,39 (sektör: 1,36) ve 1,02 (sektör: 0,99) olarak gerçekleşti. Oranlarda önceki döneme ve önceki yılın aynı dönemine göre gerileme izlense de kısa vadeli borç ödemelerinde negatif bir senaryo oluşmadığı söylenebilir.

Güncel hisse fiyatı 367,80 iken mevcut çarpanlar; F/K 11,14 (sektör 11,88), FD/FAVÖK 5,98 (sektör 9,31), PD/DD 2,76 (sektör 2,75) seviyesinden işlem görüyor. Mevcut çarpanların sektör çarpanlarına yakın seviyelerde seyrettiği söylenebilir.

Dönem İçindeki Gelişmeler

Finansal Duran Varlık Edinimi (19.04.2023)

26.12.2022 tarihinde yapılan KAP açıklamasında CCI ve Anadolu Efes 78,58% iştiraki olan Anadolu Etap Tarım ile Etap İçecek sermayesini temsil eden payların 80%’inin 112 Milyon ABD Doları karşılığında Şirket tarafından satın alınmasına ilişkin olarak bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalandığı belirtilmişti. Anlaşmada yer alan ön şartlar tamamlanmış ve İşleme ilişkin Rekabet Kurulu izni alınmış olup, Anadolu Etap İçecek’in sermayesini temsil eden payların 80%’inin Şirkete devri tamamlanmıştır.

Şirketin 2023 Yılı Beklentileri

Satış Hacmi:

Konsolide bazda orta ile yüksek tek haneli satış hacmi büyümesi;

– Türkiye’de 2022 yılına paralel ile orta tek hane arasında büyüme

– Uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli ile düşük çift haneli arasında büyüme

Net Satış Geliri:

– Yüksek 40’lı, düşük 50’li yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi

Faiz Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) Marjı/Operasyonel Kâr:

– 2022 yılına paralel ile hafif artış aralığında FVÖK marjı

Yatırım Harcamaları/Satışlar:

– Yüksek tek haneli yüzdeler seviyesinde yatırım harcamaları/net satışlar oranı

İşletme Sermayesi ve Serbest Nakit Akış:

– Düşük tek haneli işletme sermayesi/satışlar oranı

– Yatırım harcamalarındaki artışa rağmen serbest nakit akışında TL bazında mutlak artış.

Coca Cola İçecek (CCOLA) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Kredi Derecelendirme Notları

Fitch Ratings (26 Haziran 2023):

– Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu, ‘BBB’, Durağan Görünüm

– Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu, ‘BBB’, Durağan Görünüm

S&P Rating (23 Eylül 2022)

– Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu, ‘BB+’, Negatif Görünüm

JCR-ER, (23 Haziran 2023):

– Uzun Vadeli Ulusal Notu, “AAA (tr)”, Durağan Görünüm

– Kısa Vadeli Ulusal Notu, “J1+ (tr)”, Durağan Görünüm

Satış Hacmi

3. çeyrekteki 7,5% büyümenin üzerine CCI’ın satış hacmi, 3Ç23’te yıllık 3,1% artışla 482 milyon ünite kasaya ulaştı. Türkiye ve Orta Doğu sırasıyla yıllık 12,1% ve 16,2% hacim artışı ile büyümenin ana itici gücü oldu.

Türkiye’de satış hacmi, marka bazlı pazarlama kampanyaları ve sıcaklıkların yüksek sezon olan 3. çeyrekte 10 yıllık ortalamaların üzerinde seyretmesiyle bir önceki yıla göre 12,1%’lik güçlü bir artış kaydetti.

Düşük baz, etkili pazarlama aktiviteleri ve ticari uygulamalar sayesinde gazsız içecek kategorisi 3. çeyrekteki 7,1%’lik yükselişin üzerine 8,2% hacim artışı ile büyüme trendini sürdürdü

Bir önceki yıldaki düşük bazın üzerine su kategorisi satış hacmi 3. çeyrekte 10,1% arttı.

Küçük paketlerin payı, yerinde tüketim kanalının payındaki 74 baz puan iyileşme ve ev kanalında çoklu küçük paketlerin önceliklendirilmesi sayesinde önceki yıla göre 220 baz puan artarak 28,5%’e ulaştı. Bu artış, özellikle Orta Doğu’da küçük paketlerin toplam içerisindeki payında kaydedilen iyileşme ile desteklendi.

Coca Cola İçecek (CCOLA) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

 Yurt İçi Faaliyetlerde Son Durum

Türkiye’de üçüncü çeyrekteki güçlü hacim performansı, yılın ilk yarısında yaşanan yıkıcı deprem, seçimlerin getirdiği belirsizlik ortamı ve düşük sıcaklıkların etkisiyle gelen yavaşlamayı büyük ölçüde telafi etti. CCI için yüksek sezon olan 3Ç23’te Coca-Cola Müzik, Fanta Festivali ve turizm aktiviteleri güçlü toparlanmanın arkasında itici güç oldu. Hava sıcaklıklarının da normalin üzerinde gerçekleşmesi üçüncü çeyrekteki yıllık 12,1% hacim artışını destekledi.

Kategori bazında gazlı içecek satış hacmi, özellikle premium Schweppes’deki 34% ve Fanta’daki 15%’lik büyüme ile önceki yıla göre 12,5% iyileşti. Üçüncü çeyrekte Coca-ColaTM markası da 12,0% büyüdü.

Fuse Tea’nın 23%, Monster’ın ise 61%’lik hacim artışları ile gazsız içecek kategorisi 3. çeyrekte 14,5% büyüdü.

Su kategorisi 3. çeyrekte 8,5% büyürken toplam su satışları içerisinde küçük paketlerin payı 106 baz puan yükseldi. Türkiye’de küçük paketlerin payı 3. çeyrekte ev kanalının payındaki hafif artış nedeni ile 98 baz puan daralarak 31,6% oldu.

Coca Cola İçecek (CCOLA) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: KAP