Borsa İstanbul Notları

Yılın İlk Yarısında En Çok Kazandıran Sektör: Sigorta

Yılın İlk Yarısında En Çok Kazandıran Sektör: Sigorta
Google News Icon Takip Et

XSGRT endeksi son 1 yılda 466% değer kazanarak en yükselen endeks oldu. Özellikle artan sigorta primleri yükselişte ana etken olurken artan mevduat faizleri, sigorta şirketlerinin ellerindeki fonları para piyasasına yatırmasına ve yüksek kârlılıklara ulaşmasına sebep oldu.

Bunların yanında 2023’te ODMD verilerine göre artan araç satış hacmi, trafik ve kara araçları sigortalarında artışa sahne oldu. Aynı şekilde deprem felaketiyle beraber artan yangın ve doğal afetler sigortaları kârlılığın artmasına yol açtı.

Hükümetin tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) tarafında verdiği desteklerin artması, sağlık sigortalarında da hacimsel artışa yol açmaya devam ediyor.

2015 yılında 134 bin TSS’li sayısı 2024 yılı itibari ile 8 milyonu geçmiş bulunuyor. 

2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda belirtilen, “Sağlık hizmet kapasitesinin etkin kullanımının teminen kişilere uygun maliyetlerle alternatif sağlık güvencesi sağlamak üzere tamamlayıcı sağlık sigortacılığının yaygınlaştırılmasına yönelik mevzuat değişikliği için hazırlık çalışmaları yürütülecektir” ibaresi sağlık sigortalarında da ivmenin devam etmesine yol açabilir.

Peki, Riskler Artıyor mu?

Sıkılaşan para politikası sonucu otomobil satışlarının ve inşaat sektörünün aylık olarak daralması üretilen primlerde yavaşlamaya sebep olabilir.

Ayrıca reasürans (sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına alması) maliyetlerinin artması, sigorta şirketlerinin kârlılığını baskılayabilir. Sigorta şirketlerinin bilançolarını incelerken birçok şirketin reasürans maliyetinin 100%’ün üzerinde arttığını gözlemliyoruz.

Fakat sıkılaşan para politikasının bir diğer etkeni mevduat faizlerinin artmasıyla, para piyasasında yüksek fon büyüklüğü olan sigorta şirketlerinin kârlılıkları pozitif anlamda devam edebilir. 👀

Dilersen seninle Borsa İstanbul’daki tüm hayat dışı sigorta şirketlerini detaylıca inceleyelim. 🔍

Anadolu Sigorta (ANSGR)

Anadolu Sigorta; son mali tablolarına göre prim üretimini geçen senenin aynı dönemine göre 80% artırmayı başarırken, teknik gelirlerini de 150% artırmayı başardı.

Teknik dengesi geçen yılın aynı dönemine göre paralel devam ederken Anayasa Mahkemesi’nin geçen sene verdiği iptal kararı sonrası zarar açıklayan şirket, bu sene aynı çeyrekte 2,86 milyar TL net kâr açıkladı.

Bu çeyreksel etkiyle beraber şirketin F/K oranı 5,35 ile sektörün en cazip fiyatlanan hissesi olarak belirtilebilir.

Bunun yanında banka ve sigorta şirketlerinde ilk olarak bakılan çarpan PD/DD oranına göre ise Ak Sigorta ile beraber sektördeki en düşük PD/DD oranına sahip gözüküyor.

Şirket 2024’ün ilk çeyrek bilançosunda açıkladığı mali tablolara göre kambiyo kârı ve yatırım fonlarından gelen gelirlerin etkisiyle 5,6 milyar TL yatırım geliri elde etti. Geçen sene bu rakam 1,9 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Prim Üretimi

Anadolu Sigorta’nın en fazla prim ürettiği sigorta kategorilerini incelediğimizde Türkiye Sigortalar Birliği tarafından en son yayınlanan Ocak-Mayıs ayı verilerine göre;

Hastalık-Sağlık sigortalarında 2,04 milyar TL’den 4,94 milyar TL’ye 138% artış meydana geldi. Sektörün artış ortalaması ise 103,75% olarak gerçekleşti.

Kara araçları sigortalarında 3,97 milyar TL’den 5,74 milyar TL’ye 44,35% artış gözlemlendi. Sektörün artış ortalaması ise 46,12% olarak gerçekleşti. Burada özellikle sıkılaşan para politikası sonucu otomotiv satışlarının aylık olarak daralması, enflasyonun altında bir artış gözlemlememize sebep olmuşa benziyor.

Keza Kasko tarafında da Ocak-Nisan dönemi geçen senenin aynı dönemine göre enflasyonun altında artış görmemize sebep oldu.

Diğer bir önemli kategori yangın ve doğal afet sigortalarında 2,37 milyar TL’den 5,07 milyar TL’ye 113% artış gözlemlendi. Sektörün artış ortalaması ise 134% olarak gerçekleşti.

Anadolu Sigorta’nın önemli pay aldığı trafik ve kara araçları sorumluluk tarafında da sektör ortalamasının altında bir artış görüyoruz.

Genel olarak hayat dışı sigorta tarafında Anadolu Sigorta geçen yılın Ocak-Nisan dönemine göre 81,38% artışla prim üretimi gerçekleştirirken sektör 85,70% artışla prim üretimi gerçekleştirdi.

Türkiye Sigorta (TURSG)

Türkiye Sigorta, rakiplerinin çok ötesinde prim üretimine imza attı. 2024’ün ilk çeyrek sonuçlarına göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla 131% daha fazla prim üreten TURSG, geçen senenin aynı dönemine göre 225% daha fazla teknik gelir yazmayı başardı.

Teknik dengesi geçen yılın aynı çeyreğine göre 396% artarken 569% daha fazla net kâr büyümesine ulaşan TURSG sektör çarpanlarına paralel 9,7 F/K oranı ve 4,9 PD/DD oranı ile işlem görüyor.

Prim Üretimi

Türkiye Sigorta’nın en fazla prim ürettiği sigorta kategorilerini incelediğimizde Türkiye Sigortalar Birliği tarafından en son yayınlanan Ocak-Mayıs ayı verilerine göre;

Hastalık-Sağlık kategorisinde 854 milyon TL’den 3,31 milyar TL’ye 93% artış gözlemlendi. Sektörün artış ortalaması 241,11% olarak gerçekleşmişti.

Kara araçlarında sektör artış ortalaması olan 46,1%’in oldukça üzerinde 110,3% artış gözlemlendi.

Bunun yanında hava araçlarında 433%’lik artış yangın ve doğal afetlerde 157%lük artış ve genel sorumlulukta 178%’lik artışla beraber sektörün en fazla prim artışını gerçekleştiren sigorta şirketlerinden biri oldu.

Genel olarak hayat dışı sigorta tarafında Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye Sigorta 110%’luk prim artışıyla sektör ortalamasının oldukça üstünde artış gösterdi.

Ak Sigorta (AKGRT)

Ak Sigorta’nın 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarını incelediğimizde geçen senenin ilk çeyreğine göre 85% prim üretiminde artış meydana gelirken teknik gelirlerde 56% artış meydana geldi.

Geçen senenin aynı dönemine göre hafif altında teknik denge açıklayan AKGRT’nin net kârı 127 milyon TL’den 235 milyon TL’ye 85% oranında büyüme gösterdi.

Çarpanlarına baktığımızda 9,7 olan F/K oranı sektöre paralel olsa da PD/DD oranı rakiplerine göre makul seviyede 3,47 olarak işlem görüyor.

Yatırım gelirlerine baktığımızda, artan mevduat oranlarından ve kambiyo kârlarından yaklaşık 110%’un üstünde gelir artışı elde etmiş görünüyor. 

Şirketin yatırımlardan elde ettiği gelirler 2023’ün ilk çeyreğinde 682 milyon TL olarak gerçekleşirken 2024’ün ilk çeyreğinde 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Prim Üretimi

AK Sigorta’nın en fazla prim ürettiği sigorta kategorilerini incelediğimizde Türkiye Sigortalar Birliği tarafından en son yayınlanan Ocak-Mayıs ayı verilerine göre;

Hastalık-Sağlık sigortalarında geçen yılın aynı dönemine göre sektör artış ortalaması olan 87,4%’ün altında 73,2% artış gösterdi.

Kara araçları tarafında sektör ortalamasının üstünde 59% artış gösterirken trafik ve kara araçları sorumluluk sigortalarında sektörün ortalamasından düşük büyüme gerçekleştirdi.

Ak Sigorta’nın lider olduğu finansal kayıp sigortalarında geçen yılın Ocak-Mayıs dönemine 94,3% büyüme gösterirdi. Bu kategoride sektör ortalaması geçen yılın aynı dönemine göre 9% büyüme gösterdi.

Genel olarak hayat dışı sigorta tarafında Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 73% prim üretimi büyümesi gösteren AKGRT sektör ortalaması olan 85% büyümenin altında kaldığını gözlemliyoruz.

Ray Sigorta (RAYSG)

Sektörün en güçlü prim üreten sigorta şirketlerinden Ray Sigorta geçen yılın ilk çeyreğine göre 144% prim üretimi büyümesi elde ederken 149% teknik gelir elde etti.

Şirketin teknik dengesi geçen yılın ilk çeyreğine göre 477% artışla 855,9 milyon TL olarak gerçekleşirken net kârı ise 655% artışla 924 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket bir de bunların yanında çok güçlü yatırım geliri açıkladı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 174 milyon TL yatırım geliri elde eden Ray Sigorta 2024’ün ilk çeyreğinde 734,1 milyon TL yatırım gelirine ulaştı.

Fakat çok hızlı büyüyen güçlü bilançolar neticesinde şirket sektörün en pahalı çarpanlarına sahip konumunda.

Şirketin F/K oranı 34,7 iken PD/DD oranı 20,2 olarak sektör ortalamasının bir hayli üzerinde işlem görüyor.

Prim Üretimi

Ray Sigorta’nın en fazla prim ürettiği sigorta kategorilerini incelediğimizde Türkiye Sigortalar Birliği tarafından en son yayınlanan Ocak-Mayıs ayı verilerine göre;

Kaza sigortalarında sektör ortalamasının altında büyüme göstersede geriye kalan birçok branşta sektör ortalamasının çok üstünde büyümeler gösterdi.

Kara araçları tarafında sektör ortalamasının 2 katından yüksek olacak şekilde 113%, su araçlarında ise sektör ortalamasına paralel büyüme kaydetti.

Yangın ve Doğal Afet sigortalarında sektörün 2 katı kadar (285%) büyüme elde ederken finansal kayıp kategorisinde sektör ortalamasının 47 katı büyüklüğünde (475%) büyüme gösterdi.

Hukuksal Koruma tarafında da sektörün geçen yıl Ocak-Mayıs ayı büyümesi 96,4% olarak gerçekleşirken Ray Sigorta tam 1204% büyüme gösterdi.

Genel olarak hayat dışı sigorta tarafında Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 178% prim üretiminde büyüme gösteren RAYSG sektör ortalaması olan 85% büyümenin oldukça üstünde büyüme gerçekleştirirken, borsaya kote diğer rakipleri arasında en yüksek büyümeyi gerçekleştirdi.

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Fintables, Türkiye Sigortalar Birliği, KAP, T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, ODMD