Borsa İstanbul Notları

BİST100’de Finansal Rasyoları Güçlü Şirketler

January 2, 2024 • 6 dakika okuma süresi
BİST100’de Finansal Rasyoları Güçlü Şirketler

🕵🏼 Şirket araştırmalarında aranan kriterlerin belirlenmesinde statik değil dinamik bir yapı ve bakışa sahip olmak önemlidir. Örneğin düşük faiz ortamında mali yapısı ve borçluluğu cazip görünen şirketler faiz döngüsünün değişmesiyle cazibelerini kaybedebilirler.

🔎 Bu çalışmada dönem şartlarına uygun şirketleri tespit edebilmek adına aradığımız özellikler;

  • Kurumsal yönetim anlayışına sahip
  • Kârını enflasyon üzerinde artırabilen
  • Borçluluk yapısı dengede
  • Kâr marjı yüksek olan şirketler olacak şekilde ele alındı.

 👉 Bu doğrultuda filtreler belirleyerek tanıma uygun şirketleri senin için belirledik.

BİST100'de Finansal Rasyoları Güçlü Şirketler

🔎 Şimdi şirketlerde arayacağımız özelliklere bir bakalım:

1 –  Yıldız pazara dahil olması

2 –  Kümülatif 9 aylık net kâr rakamını yıllık enflasyon üzerinde artırmak (61.98%)

3 –  Cari oran > 1

4 –  Finansal Kaldıraç Oranı (%) < 60

5 –  Brüt kâr marjı (%) > 35

6 – 2022 ve 2023’de en az 1 defa temettü dağıtması

Yukarıda belirtilen filtreler uygulandıktan sonra BİST100 endeksi içinde 4 şirketin aradığımız kalitede olduğunu tespit ettik.

✍️ İşte BİST100’de Finansal Rasyoları Güçlü Şirketler!

BİST100'de Finansal Rasyoları Güçlü Şirketler

❓Faaliyet alanı nedir, ne iş yaparlar?

1 – Anadolu Efes (AEFES): Bira ve malt üretimi ve satışı faaliyetleri yürütmektedir. Geniş bir coğrafyada çeşitli pazarlarda yer almaktadır.

2 – Astor Enerji (ASTOR): Şirket, endüstri tesislerinin ve elektrik üretim, iletim ve dağıtım enerji ve sektörlerinin ihtiyacı olan transformatörler ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretimi gerçekleştirmektedir. Bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini de yerine getirmektedir. Ayrıca, Şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerini vermektedir.

3 – Borusan Yatırım (BRYAT): Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.nin faaliyet konusu Borusan Grubunun sinai, ticari ve hizmet sektöründe faaliyet gösterecek müesseselerini kurmak, mevcutlara iştirak etmek veya devir almak, iştirak ettiği ve yönetimine katıldığı şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerine çözüm getirmek, riski dağıtmak, konjonktür dalgalanmalarına karşı yatırımlarını korumak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmektir.

4 – Mavi Giyim (MAVI): Her cins tabii ve sun’i kumaştan üretilmiş hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin tasarımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması ile uğraşmak. Yurt içinde ve yurt dışında özel markalar altında üretilen hazır giyim eşyaları, iç ve diş giysilerinin, çocuk eşyalarının, gençlik için üretilen özel giyim eşyalarının, özellikle “Mavi, Mavi Jean” markası ve/veya başka markalar ile üretilen her nev’i giysinin alim saatimi iç ve dış pazarlaması ile uğraşmak.

📊 Kümülatif 9 aylık net kâr büyüme oranları (%)

👉 Net kar büyümesi şirket için en önemli ve ilk öncelikli amaçtır. Yapılan tüm faaliyetler ve girişimler net karı ve özkaynakları artırmak için yapılır. Bir anlamda karne notu değerindedir. Devamlı olarak enflasyonun üzerinde artmasını ve sürdürülebilir olmasını isteriz.

1- Anadolu Efes (AEFES) → 137%

2- Astor Enerji (ASTOR) → 177%

3- Borusan Yatırım (BRYAT) → 111%

4- Mavi Giyim (MAVI) → 90%

💸 Cari oranlar

👉 Cari oran, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğini ölçen bir finansal rasyodur. Temel olarak, bir işletmenin dönen varlıklarının (nakit, alacaklar, stoklar gibi) kısa vadeli yabancı kaynaklara (kısa vadeli borçlar) oranını ifade eder. 1’in üzerinde olması kısa vadeli borçlarının tamamını karşılayacak kadar dönen varlığa sahip olduğunu anlatır.

1- Anadolu Efes (AEFES) → 1,23

2- Astor Enerji (ASTOR) → 2,24

3- Borusan Yatırım (BRYAT) → 66,56

4- Mavi Giyim (MAVI) → 1,51

⚖️ Finansal Kaldıraç Oranları (%)

👉 Şirketin sahip olduğu varlıkların ne kadarlık kısmının borçlarla finanse edildiğini gösterir. Yüksek faiz döneminde bu oranın düşük olmasını ve şirketin ağırlıkla özkaynaklarından beslenmesini isteriz.

1- Anadolu Efes (AEFES) → 58,48%

2- Astor Enerji (ASTOR) → 38,57%

3- Borusan Yatırım (BRYAT) → 3,94%

4- Mavi Giyim (MAVI) → 59,15%

💰 Brüt kâr marjı (%)

👉 Brüt kâr marjı, özetle üretim verimliliğini ölçmek için kullanılan önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Satışlardan satış maliyetlerinin düşülerek elde edildiği brüt kârdan ulaşılır. Satış ve üretim performansı hakkında önemli bilgiler verir.

1- Anadolu Efes (AEFES) → 39,39%

2- Astor Enerji (ASTOR) → 39,57%

3- Borusan Yatırım (BRYAT) → 100%

4- Mavi Giyim (MAVI) → 52,55%

🤷🏻‍♂️ Çalışmadan ne anlamalı ve neye dikkat etmeliyiz?

  • Burada yer alan veriler gerçekleşen veriler olması itibariyle geçmiş verilerdir. Yalnızca bu çalışmadan yola çıkarak gelecek fiyatlama hakkında yorum yapmak oldukça sağlıksız ve yanlış olacaktır.
  • Bu çalışmada amaç mevcut haliyle yukarıda verilen kıstaslar ‘kalite’ kabul edilerek oluşturulan kantitatif bir çalışma üretmektir. Ucuzluk veya pahalılığın anlaşılabilmesi adına çok daha detaylı araştırmalar yapılmalıdır.
  • Bir şirketin iyi bir şirket olması hisse fiyatlarının her zaman ucuz olduğu anlamına gelmez. İyi şirketler faaliyetlerinde iyi ama hisse fiyatı olarak pahalıda olabilirler. Bu anlamda çalışmanın değerlendirilmesinde ucuzluk ya da pahalılık sonucu çıkarılmamalıdır.
  • ‘Kaliteli’ olarak adlandırılmaları yalnızca verilen kıstaslara uygunluğu ile belirlenmiştir. Senin ya da piyasanın risk algısına ters düşen bir kalite kıstası da oluşacak olabilir. Bu nedenle ayrıca dikkatli ve sorgulayıcı olmak daha sağlıklı olacaktır.

BİST100'de Finansal Rasyoları Güçlü Şirketler

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: KAP, Finnet2000