Analist Notları

Astor Enerji 3Ç23 Bilanço Analizi

October 31, 2023 • 11 dakika okuma süresi
Astor Enerji 3Ç23 Bilanço Analizi

Astor Enerji (ASTOR), 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

  • Şirket; 2023 3. çeyrekte, önceki döneme göre 23%, önceki yılın aynı dönemine göre 213% oranında artışla 1 milyar 428 milyon 286 bin TL net kâr açıkladı. 
  • Net satışlar, önceki döneme göre 50%, önceki yılın aynı dönemine göre 128% yükselerek 4 milyar 190 milyon 669 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Satışlardaki büyümede, 9 aylık süreçte alınan 680 milyon dolarlık sipariş tutarının etkili olduğu söylenebilir.  
  • FAVÖK; önceki döneme göre 30%, önceki yılın aynı dönemine göre 176% oranında yükselerek 1 milyar 376 milyon 761 bin TL seviyesinde gerçekleşti. 
  • Şirketin kâr marjlarında önceki yılın aynı dönemine göre iyileşme izlenirken, önceki döneme göre de gerileme izlendi. Brüt kâr marjı önceki döneme göre 6 puan düşüşle 7,8%’e geriledi. Maliyetlerdeki artışın, kâr marjları üzerinde baskı yarattığı söylenebilir. 
  • Bu çeyrekte, önceki dönem ve önceki yılın aynı dönemine göre artış izlenerek ihracat oranı 33,4% seviyesine yükseldi. Şirketin kısa vadede ihracat hedefi 40%, orta vadede ise 50% seviyelerinde. İlerleyen süreçte hedefler gerçekleştiği takdirde, kâr rakamlarına destek olması beklenebilir.  

Mevcut çarpanların pahalı olduğu belirtilebilir fakat kâr büyüme hızının da oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. 0,22 seviyesinde bulunan Peg Rasyosunun düşük seviyede olması da kârdaki büyüme hızının F/K çarpanının yüksek seviyesini karşılayabildiğine işaret ettiği söylenebilir. 

İlerleyen süreçte, kârdaki büyüme hızı korunabildiği takdirde, büyük resimde de pozitif senaryo korunabilir. Dünya genelinde enerji yatırımlarında görülen artışın, enerji ekipmanlarına olan talebi artırdığı da söylenebilir. 

Sektör ile ilgili raporlar takip edildiğinde, sektördeki büyümenin güçlü şekilde devam edeceği yönünde yorum yapılabilir. Şirket, 2035 yılına kadar sektörde büyümenin güçlü bir şekilde devam etmesini bekliyor.

3. Çeyrek Özet Finansal Tablo

Astor Enerji 3Ç23 Bilanço Analizi

2023 3. Çeyrek Bilanço Değerlendirmesi  

2023 3. çeyrekte; net satışlarda, önceki döneme göre 50% oranında büyüme izlendi. Önceki yılın aynı dönemine göre ise 128% oranında büyüme sağlayarak 4 milyar 190 milyon 669 bin TL net satış rakamına ulaşıldı.  

Brüt satış kârında; önceki döneme göre 29%, önceki yılın aynı dönemine göre 187% yükselerek 1 milyar 597 milyon 689 bin TL seviyesinde gerçekleşti.  

FAVÖK rakamı 1 milyar 376 milyon 761 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Önceki döneme göre 30%, önceki yılın aynı dönemine göre 176% oranında büyüme izlendi. Bu çeyrekte esas faaliyet kârında önceki döneme göre 27% oranında büyüme sağlandı. Önceki yılın aynı dönemine göre ise 181% yükselerek 1 milyar 345 milyon 474 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği sürdürülebilir olarak değerlendirilen kârın artmış olması pozitif değerlendirilebilir.  

Şirket, 3. çeyrekte ana ortaklık net dönem kârı, önceki döneme göre 23% önceki yılın aynı dönemine göre ise 213% yükselerek 1 milyar 428 milyon 286 bin TL seviyesinde gerçekleşti. İşletme faaliyetlerinden nakit girişi 956 milyon 76 bin TL artarak 1 milyar 524 milyon 945 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışı da 341 milyon 346 bin TL artarak 523 milyon 92 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Finansman faaliyetlerinden 1 milyar 314 milyon 386 bin TL nakit çıkışı gerçekleşti.  

Şirketin borç kaynak oranı, önceki döneme göre ve önceki yılın aynı dönemine göre gerileyerek 37,57% oranında gerçekleşti. Bu oran önceki dönemde 38,46% iken önceki yılın aynı döneminde 55,33% olarak gerçekleşmişti. 

3. çeyrekte brüt kâr marjı; önceki döneme göre 6,0 puan düşüş, önceki yılın aynı dönemine göre ise 7,8 puan artış göstererek 38,12% seviyesinde gerçekleşti.  

Esas faaliyet kâr marjı; önceki döneme göre 5,8 puan düşüş, önceki yılın aynı dönemine göre ise 6,0 puan artış göstererek 32,11% seviyesinde gerçekleşti.  

FAVÖK marjı; önceki döneme göre 5,1 puan düşüş, önceki yılın aynı dönemine göre ise 5,7 puan artış göstererek 32,85% seviyesinde gerçekleşti.  

Net kâr marjı; önceki döneme göre 5,0 puan düşüş, önceki yılın aynı dönemine göre 9,2 puan artış göstererek 34,08% seviyesinde gerçekleşti.  

Bu çeyrekte 157 milyon 615 bin TL net finansman geliri kaydedildi. Önceki dönemde 104 milyon 717 bin TL finansman geliri kaydedilirken, önceki yılın aynı döneminde 14 milyon 372 bin TL finansman gideri yazılmıştı.  

Cari ve likit oran sırasıyla 2,24 (sektör: 2,45) ve 1,95 (sektör: 1,97) olarak gerçekleşti. Oranlarda geçen yılın aynı dönemine ve son çeyreğe göre iyileşme izlendi. Bu çerçevede kısa vadeli borç ödemelerinde negatif bir senaryo oluşmadığı söylenebilir. 

Güncel hisse fiyatı 130,40 iken mevcut çarpanlar; F/K 34,52 (sektör 35,22), FD/FAVÖK 32,45 (sektör 39,93), PD/DD 17,01 (sektör 16,28) seviyesinden işlem görüyor.

Astor Enerji 3Ç23 Bilanço Analizi

Tamamlanan Yatırımlar (30.09.2023)  

Orta Gerilim Ölçü Transformatörleri üretimi için yapılan yatırım ile daha önce dışarıdan temin edilmekte olan ilgili ürünlerin üretimini şirket, kendi imkanlarıyla daha uygun maliyetlerle ve daha kısa sürelerde yapılma çalışmaları devam etmektedir. 

Ar-Ge çalışmaları tamamlanan ürünlerin, üretim hatlarının kurulum anlaşmaları ve belgelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. 2023 yılı sonuna kadar aylık 1.200 adet, 2024 yılında aylık 3.000 adet olmak üzere yıllık üretim hedefi 36.000 adet olarak belirlenmiştir. 2022 yılı tamamında üretimlerde kullanmak üzere dış tedarik yolu ile yaklaşık 12 milyon dolar satın alma gerçekleştirilen Orta Gerilim (40.5 kV Gerilim Seviyesinde) Ölçü Transformatörleri için artan üretim kapasitesi de dikkate alınarak 2024 yılında yıllık yaklaşık 20 milyon dolar ürün dış tedarik yolu ile satın alınmayarak önemli bir tasarruf gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca standart ve standart dışı ölçü Transformatörleri satın alma tedarik zinciri olumsuzlukları nedeniyle oluşan üretim verimsizliklerinin önüne geçilmesi de amaçlanmaktadır. Beton köşk üretiminde kullanılan ana enerji kaynağı doğalgaz enerjisi yerine elektrik enerjisi dönüşümü yapılmış ve enerji maliyetinde 50%-60% aralığında kazanım sağlanmış, mevcut prosesteki kürlenme sürelerinde elde edilen hızlanma sonucunda 35% düzeyinde kapasite artışı elde edilerek daha çevreci üretimler elde edilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmaların sürdürülebilirliği sağlanarak üretim ve verimlilik artışı kalite kontrolleri sağlanmıştır.  

Güç trafolarının test sürecini hızlandıran vakum istasyonu yatırımı yapılmıştır. Mekanik fabrikada mevcut boya prosesinde yer alan kurutma fırınlarına yapılan iyileştirme yatırımları ile doğalgaz enerji tüketimi yaklaşık 50% oranında azaltılmış ve boya kurutma prosesi süresi yaklaşık 75% oranında kısaltılarak mevcut üretim kapasitesi arttırılmıştır. 

Dağıtım transformatörleri rutin test laboratuvarı yatırım çalışmalarının son aşamalarına gelinerek test devreye alma çalışmaları başlamıştır. Daha önce kamuoyu ile paylaşılan dağıtım transformatörleri üretim kapasitesinin artırılması yatırım çalışmaları kapsamında da yer alan bu çalışma ile hedeflenen üretim için gerekli test alt yapısı tamamlanmış olacaktır. 

Aynı zamanda özel transformatörler testleri için kullanılacak yeni bir test laboratuvarı proje çalışmalarına başlanmış ve tedarikçi firmalar ile anlaşmalar yapılmıştır. Bu kapsamda yapılacak çalışmaların 2023 yılı sonu ya da 2024 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir. Daha önce kamuoyu ile paylaşılan dağıtım transformatörleri üretim kapasitesinin artırılması yatırım çalışmaları kapsamında kurutma fırını, vakum fırını gibi üretim için gerekli makine, ekipman ve sistem yatırımlarına başlanmıştır. 

Bu kapsamda yapılacak çalışmaların 2024 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir. Güç transformatörleri üretim kapasitesinin artırılması için yeni bir bobin kurutma fırını siparişi verilmiş, üretim kapasite artışı için gerekli makine, ekipman ve sistem alımlarına başlanmıştır. Satış sonrası hizmetler kapsamında mevcut kapasitenin artırılması ve iyileştirilmesi için makine, ekipman ve sistem alımları için proje çalışmaları başlanmış ve satın alma talepleri yapılmıştır. 

GES Yatırımları  

Şirket, Ankara ili Balâ ilçesinde satın alımı gerçekleştirilen arsa üzerine 13.950 kWe/17.732kWp gücünde arazi üzeri, proje tutarı yaklaşık 10 milyon 600 bin dolar olan güneş enerjisi santrali yatırımı bulunmaktadır. 2022 yılı içerisinde arsa alım bedeli olarak 7,1 milyon TL’lik ödeme yapılmış olup, projenin onay ve görüş süreçlerinin tamamlanması sonrası yatırıma devam edilerek 2023 yılında tamamlanması planlanmıştır.  

Elektrik-mekanik proje çalışmaları tamamlanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEDAŞ Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığına sunulmuş ve 8 Şubat 2023 tarihi itibarıyla projeler onaylanmıştır. Lisanssız üreticiler için dağıtım sistemine bağlantı anlaşması 10 Şubat 2023 tarihinde Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş ile imzalanmıştır. 

Üretilen elektrik enerjisinin 36 kV dağıtım şebekesine bağlanması için Elektrik Nakil Hattı (ENH) projeleri ilgili dağıtım şirketine sunulmuş, onaylanmış ve yapımına başlanmıştır.  “Astor Balâ Güneş Enerjisi Santrali” yatırımının tamamlanması ile yıllık yaklaşık 27.500.000 kWh elektrik üretimi ve Ağustos 2023 satın alınan elektrik birim fiyatları ile yıllık yaklaşık 67,5 Milyon TL tasarruf edilmesi sağlanmış olacaktır. Böylece yıllık yaklaşık 12.100 ton karbondioksit salınımının önüne geçilmesi planlanmaktadır.

Karbon nötr hedefi doğrultusunda şirket, üretimlerinde kullandığı elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak elektrik maliyetlerini azaltmayı, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kullanımı üzerinde üretim yaptığı elektrik enerji satışını yaparak ciro ve kârlılığa olumlu etki sağlamasını hedeflemektedir. Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yatırımları 30 Eylül 2023 itibariyle toplam 11,8 milyon dolarlık şarj istasyonu alım sözleşmesi imzalanmış ve ihtiyaca binaen alımlar ve şarj istasyonu kurulumları aşamalı olarak devam etmektedir.  

Astor Enerji 3Ç23 Bilanço Analizi

Şarj istasyonu yatırım muhasebe kayıtları 2022 yıl sonunda 10.979.856 TL ve 2023 ilk üç çeyrek dönemler itibariyle 162.124.528 TL olmak üzere toplam 173.104.384 TL’ye ulaşmıştır. 30 Eylül 2023 itibariyle 24 ilde toplam 187 adet şarj soketi tesis edilmiş olup, aynı anda 187 Araca elektrik şarj hizmeti verebilir duruma gelinmiştir.

Yatırım, Kâr, Büyüme: ASTOR

Midas olarak, Ankara’da üretim faaliyetlerine devam eden Astor Enerji’nin 140.000 m²’lik arsa üzerine kurulu, 105.000 m²’lik kapalı alandaki transformatör üretim tesisini geçtiğimiz haftalarda Tuncay Turşucu ile birlikte ziyaret ettik.

YK Başkanı Feridun Geçgel ve CFO Olcay Doğan’dan Astor’un hikâyesini dinlerken bir yandan da Tuncay Turşucu’nun moderatörlüğünde yatırımcıların en çok merak ettiği soruları sorduk ve ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduk.

Gel, büyük umutların büyük şirketi Astor Enerji’nin hikâyesine birlikte bakalım.

Astor Enerji 3Ç23 Bilanço Analizi

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: ASTOR 3Ç23 Bilanço