Borsa İstanbul Notları

ASTOR Bilanço Analizi: Büyümeye Devam mı?

ASTOR Bilanço Analizi: Büyümeye Devam mı?
Google News Icon Takip Et

Astor Enerji (ASTOR) 2023 yıl sonu finansallarını 27 şubat 2024 tarihinde seans açılışı öncesi piyasa ile paylaştı. 

Enerji sektörüne olan talebin güçlenmesiyle finansal anlamda büyümelerin oldukça güçlü seyrettiği ve sonucunda piyasanın da ilgi odağından inmeyen bir şirket olan ASTOR’da büyümelerin korunup korunmayacağı piyasa tarafından önemli bir merak konusu oldu.

Bilançoda yer alan en önemli noktalara aşağıda ulaşabilirsin.

📈 Enflasyon Üzeri Büyüme Devam Etti

ASTOR Bilanço Analizi: Büyümeye Devam mı?

Astor Enerji (ASTOR), 2023 son çeyrekte 1.555 milyar TL net kâr açıkladı. Önceki yılın aynı dönemine göre enflasyon muhasebesi uygulandığı halde %65 oranında 2023 yılı enflasyon oranı üzerinde çeyreklik büyüme kaydetti.

Şirketin 2023 yılsonu kârı 4 milyar 598 milyon TL olarak gerçekleşerek 2022 yılına göre enflasyonun oldukça üzerinde 125% oranında büyüme sağladı.

🔎 Net kârı etkileyen faktörler arasında;

– 734 milyon TL net parasal pozisyon zararı

– 158 milyon TL vergi geliri

olmak üzere totalde 576 milyon TL negatif etki görülmüştür. Bu rakam çeyreklik kâr rakamının 37%’sini oluşturuyor.

🤷🏻‍♂ Gelişmeler Ne Yönde Oldu?

Net satış rakamları incelendiğinde ise önceki yılın aynı dönemine göre 12% daralma izlendiği göze çarptı. Enflasyon muhasebesinin sağladığı arındırma satışlarda negatif seyre işaret etti.

Kümülatif bakışta da enflasyon üzerinde kayda değer büyüme izlenmedi. 2022 yılına göre net satış büyümesi enflasyonun oldukça aşağısında 23% ile sınırlı kaldı.

FAVÖK önceki yılın aynı dönemine göre oransal 17% yükselişle 2 milyar 866 milyon TL olarak gerçekleşti. 2022 yılına kıyasla kümülatif bakış yapıldığında ise 60% ile enflasyona yakın bir büyüme görülüyor.

Sektör ve şirket için güçlü geçen dönemde net kâr rakamında artış devam etse de enflasyon muhasebesi filtresi ile satışlardaki zayıf performans piyasa için bir miktar can sıkıcı olabilir.

Diğer taraftan yüksek faiz ortamında düşüş trendinde olan net finansman giderlerinin pozitif karşılanabileceği söylenebilir. 2022 yılında 524 milyon TL net finansman gideri olan şirketin 2023 yılında 179 milyon TL finansman geliri oluşturduğu izleniyor.

💸 Nakit Akışları Pozitif Seyretti

Nakit akışlarına bakıldığında işletme ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarındaki güçlenmenin yatırım faaliyetlerinde artan nakit çıkışını kompanse ederek genel seyri pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Güçlenen nakit akışları pozitif karşılanabilir.

📉 Borç Kaynak Oranında Düşüş Devam Ediyor

ASTOR Bilanço Analizi: Büyümeye Devam mı?
  • 2020/12 → 66.89%
  • 2021/12 → 65.51%
  • 2022/12 → 43.40%
  • 2023/12 → 34.74%

Şirketin 2020 yıl sonundan bu yana borçluluk yapısında iyileşmeye giderek 2020/12 döneminde 66,89% olan borç kaynak oranını istikrarla azalttığı ve güncel verilere bakarak 34,74½’e kadar gerileme yaşandığı izleniyor.

Ekonomide öngörülerin bir süre faiz oranlarının yüksek seyredeceği yönünde olması düşüncesinden yola çıkarak şirketin borçlarını azaltmış olmasının avantaj sağlayabileceği ihtimali pozitif karşılanabilir.

Ek olarak şirketin 1 milyar 935 milyon TL net nakit pozisyonu bulunuyor. Yabancı para pozisyonu da paralel olarak 1 milyar 978 milyon TL olarak gerçekleşti.

📈 Kâr Marjları Ne Durumda?

ASTOR Bilanço Analizi: Büyümeye Devam mı?

Borsa İstanbul geneline bakarak ortalamaların üzerinde seyreden kâr marjlarını koruyan ASTOR’da önceki yılın aynı dönemine göre ve kümülatif bakışta 2022 yılına göre iyileşmeler belirgin.

2022 yılına göre 7,9% brüt kâr marjı iyileşmesi ve 12,4% oranda artış sağlayan net kâr marjı genel anlamda pozitif karşılanabilir.

👉🏻 Özsermaye Kârlılığında Son Durum

ASTOR Bilanço Analizi: Büyümeye Devam mı?

Enflasyon muhasebesinin etkisi ile ortaya çıkan özsermaye rakamı 12 milyar 238 milyon TL olarak kaydedildi. Özsermayedeki 60%’lık artışa rağmen kârlılığının aynı düzeyde artmaması özsermaye kârlılığında gerilemelere neden oldu.

  • 2021/12 → 62.48%
  • 2022/12 → 52.43%
  • 2023/12 → 48.60%

Yılsonu yıllık özsermaye karlılığı oranları incelendiğinde 2021 yıl sonundan bu yana düşüş trendinin hakim olduğunu söylemek mümkün. Düşüş trendinde olan özsermaye kârlılığı genel itibariyle negatif karşılanabilir. Sermayenin verimli kullanımına işaret eden önemli bir oran olmasıyla, enflasyon seyrinin bu denli yüksek seyrettiği günümüz şartlarında enflasyona yakın veya üzerinde olması reel anlamda kârlılık için önemli bir kriter.

Sektörde Genel Seyir Nasıl?

Küresel Transformatör Pazarının Durumu

• Enerji üretimi ve tüketimi dünya genelinde artmasıyla enerji ekipmanlarına olan ihtiyac da artmaktadır Bu durum transformatörlere olan talebi de artırmaktadır.

• Günümüzde nihai kullanım/uygulama bakımından transformatörlere alternatif herhangi bir teknolojinin mevcut olmaması talebin güçlü kalmasında en önemli etmenlerden denebilir.

• Dünya transformatör pazarı büyüklüğü; 2022 yılındaki yaklaşık 55.5, 2023 yılında ise 58.8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

• 2024-2032 Dönemleri arasında büyüme oranının 7% olacağı öngörüsü ile 2032 yılında pazar büyüklüğünün 109,5 Milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

• Enerji altyapısının yenilenmesi ve modernizasyonu, nüfus artışına bağlı artan elektrik talebi, sanayileşme ve kentleşme, şebeke genişletme ve iyileştirmeleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve sisteme entegrasyonu, elektrikli araç talebindeki artış, hükümetlerin yaptığı teşvik ve regülasyonlar gibi etkenlere bağlı olarak talep büyümektedir.

Türkiye Transformatör Pazarının Durumu

• Pazarın (2022-2026) arasında 6-7% ile büyümesi beklenmektedir. 737 bin MVA olan trafo kurulu kapasitesinin 7% büyüme ile 2026 yılında 903 bin MVA’ ya ulaşması öngörüler arasında yer alıyor.

• 2021 yılında yaklaşık 2 milyar dolar olan Türkiye Pazar büyüklüğünün; 2024 yılında 2,4, 2026 yılında yaklaşık 2,7 milyar ABD doları pazar büyüklüğüne ulaşması öngörülmektedir.

• TEİAŞ ve dağıtım şirketlerinin yenileme yatırımları, EÜAŞ yatırımları, enerjideki yenilenebilir enerji öncelikli dönüşüm süreçleri, kentleşme, elektrik enerjisine olan talebin artışı pazarı canlı tutmaktadır.

• Türkiye Ulusal Enerji Planı’nda, 2020 yılında 95,9 GW olan elektrik kurulu gücü 2035 yılında 189,7 GW’a yükselmesi öngörülmektedir. 2020 yılında kurulu güç içinde 52% olan yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ise 2035 yılına kadar 64,7%’ye ulaşması öngörülmektedir.

• Pazar büyümeye devam ederken yeni yatırımlar ile yenileme yatırımları arasındaki oran, sürekli değişmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde yeni yatırımların pazardaki payı 30% yenilemelerin payı ise 70%’tir.

• Türkiye pazarında, yurtiçi talebe yönelik ithalat oranı bir düşüş eğiliminde iken komşu ülkelerdeki sorunlar, ülkemize olan talebi arttırmaktadır.

💡 Geleceğe Yönelik Beklentiler

– 2024 yılı için 826 milyon dolar Ciro (USD bazlı 40% artış)

– 2025 yılı için 1 milyar dolar Ciro (USD bazlı 23% artış)

– 2025 yılı için ihracat hedefi 512 milyon dolar

– 2025 yılı için ihracat oranını 33%’den %50’ye yükseltme

– Ankara’da tamamlanan 14 Mwe kapasiteye sahip GES yatırımına ilave olarak 2024/03′ döneminde tamamlanması beklenen 6.6 MW Çatı GES ile, toplam üretimin 20,6 MW ulaşılması

– Şarj alanında 2024 Yılında 20 Milyon dolar yatırım ve  800 soket sayısına ulaşma

– İhracatın toplam satışlar içerisindeki payının orta vadede %40 seviyesine getirilmesi

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: KAP, Matriks, Finnet2000.