BIST Şirket Haberleri

Aselsan (ASELS) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

November 1, 2023 • 6 dakika okuma süresi
Aselsan (ASELS) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Aselsan (ASELS), 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

  • Şirket 2023 3. çeyrekte beklentilerin (3 milyar 303 milyon TL) 32,8% üzerinde 4 milyar 387 milyon 684 bin TL net kâr açıkladı. Önceki döneme göre net kârda 39%, önceki yılın aynı dönemine göre 124% oranda büyüme izlendi.

  • Net kâr oluşumunda; satışların güçlü seyretmesi, önceki döneme göre net finansman giderlerinde izlenen 76% oranında düşüş ve sınırlı düzeyde de olsa 358 milyon 403 bin TL ertelenmiş vergi gelirinin etkili olduğu söylenebilir.

  • Net satışlar beklentilerin (12 milyar 613 milyon TL) 11% üzerinde 13 milyar 999 milyon 863 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

  • FAVÖK, beklentilerin (3 milyar 82 milyon TL) 10,5% altında 2 milyar 758 milyon 429 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

  • Önceki dönemde yaşanan kâr marjlarındaki düşüşler net kârın törpülenmesinde önemli bir etmen olarak öne çıkıyor.

  • Mevsimsel anlamda özellikle kamu/devlet kurumları ile yapılan anlaşmalarda tahsilatın son çeyrekte gerçekleşiyor olmasıyla güçlü sonuçlar alındığı izleniyor. Bu anlamda 4. çeyrekte büyümenin devam etmesi beklenebilir.

  • Bloklaşma ve gerginliğin arttığı yakın coğrafya ve dünya genelinde savunma sanayi ve teknoloji sektörüne olan talebin arttığı, o yüzden de bu ivmenin bir süre daha devam edebileceğini söylemek mümkün. Buradan yola çıkarak ülkemizde de sektöre yönelik verilen destekler şirket adına kayda değer bir hikâye oluşturabilir. 2023 yılının ilk 9 ayında bakiye siparişler ve yeni sözleşme miktarının arttığı görülüyor.

ASELS 2023/09 Özet Finansal Tablo

Aselsan (ASELS) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

2023 3. Çeyrek Bilanço Değerlendirmesi

Bu çeyrekte net satışlarda önceki döneme göre 43% büyüme izlendi. Önceki yılın aynı dönemine göre ise 103% büyüme sağlayarak beklentilerin (12 milyar 613 milyon TL) 11% üzerinde 13 milyar 999 milyon 863 bin TL net satış rakamına ulaşıldı.

Brüt satış kârı; önceki döneme göre 16%, önceki yılın aynı dönemine göre 85% büyüyerek 3 milyar 751 milyon 858 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK; beklentilerin (3 milyar 82 milyon TL) 10,5% altında 2 milyar 758 milyon 429 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Önceki döneme göre 11%, önceki yılın aynı dönemine göre 97% oranında büyüme izlendi.

3. çeyrekte esas faaliyet kârında önceki döneme göre 8% büyüme sağlandı. Önceki yılın aynı dönemine göre ise 97% büyüyerek 2 milyar 468 milyon 625 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği sürdürülebilir olarak değerlendirilen kârın artmış olması pozitif bir gelişme olarak yorumlanabilir.

Şirket bu çeyrekte ana ortaklık net dönem kârı, beklentilerin (3 milyar 303 milyon TL) üstünde 4 milyar 387 milyon 684 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Önceki döneme göre 39%, önceki yılın aynı dönemine göre ise 129% oranında büyüme sağlandı.

İşletme faaliyetlerinden nakit girişi 2 milyar 587 milyon 437 bin TL artarak 80 milyon 14 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışı 3 milyar 55 milyon 30 bin TL artarak 6 milyar 680 milyon 669 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Finansman faaliyetlerinden nakit girişi 894 milyon 97 bin TL artarak 2 milyar 159 milyon 822 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Nakit akışlarında mevcut vasat dengenin korunduğu izleniyor. Kayda değer bir güçlenmeden bahsetmek için henüz erken olabilir.

Borç kaynak oranı, önceki döneme ve önceki yılın aynı dönemine göre artarak 50,37% olarak gerçekleşti. Bu oran önceki dönemde 49,30% iken önceki yılın aynı döneminde 46,86%’ydı.

Net borç oransal olarak sınırlı artarken, yabancı para pozisyonunda sınırlı artış izlendi.

Bu çeyrekte brüt kâr marjı; önceki döneme göre 6,4 puan, önceki yılın aynı dönemine göre ise 2,6 puan düşerek 26,80% seviyesinde gerçekleşti.

Esas faaliyet kâr marjı; önceki döneme göre 5,7 puan, önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,6 puan düşerek 17,63% seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK marjı; önceki döneme göre 5,8 puan, önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,6 puan düşerek 19,70% seviyesinde gerçekleşti.

Net kâr marjı; önceki çeyreğe göre 0,9 puan düşüş, önceki yılın aynı dönemine göre 2,9 puan artışla 31,34% seviyesinde gerçekleşti.

Bu çeyrekte 712 milyon 74 bin TL net finansman gideri kaydedildi. Önceki döneme göre 76% düşüş, önceki yılın aynı dönemine göre ise 60% oranında artış izlendi.

Cari ve likit oran sırasıyla 1,25 (sektör: 1,62) ve 0,71 (sektör: 1,08) olarak gerçekleşti. Oranlarda önceki döneme göre iyileşme izlendi. Bu çerçevede kısa vadeli borç ödemelerinde negatif bir senaryo oluşmadığı söylenebilir.

Güncel hisse fiyatı 41,34 iken mevcut çarpanlar; F/K 11,84 (sektör 14,32), FD/FAVÖK 16,24 (sektör 20,87), PD/DD 3,85 (sektör 11,99) seviyesinden işlem görüyor. Mevcut çarpanların sektöre görece makul seviyede olduğu söylenebilir.

Faaliyet Yapısı ve Sektör

Şirket, ağırlıklı olarak savunma sanayi sektöründe faaliyet göstermekle beraber, sivil sektörde de faaliyetlerini sürdürmektedir. En son açıklanan verilere göre; 2022 yılında dünyada savunma harcamaları 3,7% artışla son 2,2 trilyon dolara ulaşmış olup, toplam harcamaların toplam GSYH’a oranı 2,2% olarak gerçekleşmiştir.

Tabloda savunma harcamalarının 63%’ünü gerçekleştiren ilk 5 ülke ve ülkemiz ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

Aselsan (ASELS) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

2022 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin yıllık savunma harcaması önceki yıla göre yaklaşık 26% düşüşle, 11 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, dünyada 23. sırada yer almaktadır. Harcamaların GSYİH’ye oranı ise 1,2% olarak gerçekleşmiştir. Savunma Sanayi Sektörünün doğası gereği, savunma projeleri yıllara yaygın projelerden oluşmakta, ayrıca bir sistem projesinin başlangıcından teslimatına kadar geçen süre ortalama olarak 4-5 yılı bulmaktadır. 

Şirketin Finansman Kaynakları

Şirketin en önemli finansman kaynakları, imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında alınan avanslar ve ara ödemeler ile esas faaliyetlerinden yarattığı kârdan oluşmaktadır. 1 Ocak – 30 Eylül 2023 döneminde nakit ihtiyaçları, mevcut nakitlerden, esas faaliyetlerden sağlanan nakit girişlerinden ve kredilerden karşılanmıştır. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 601 milyon dolar eşdeğerinde kredi bakiyesi bulunmaktadır.

Şirketin 2023 Yılı Finansal Hedefleri

Gelir Artışı > %65
Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı > %24
Yatırım Harcamaları: 10.000 milyon TL

Aselsan (ASELS) 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: KAP