Borsa İstanbul Notları

Arçelik Bilanço Analizi: Yurtiçinde Güçlü, Globalde Zayıf Seyir

Mart 4, 2024 • 6 dakika okuma süresi
Arçelik Bilanço Analizi: Yurtiçinde Güçlü, Globalde Zayıf Seyir

📊 Arçelik (ARCLK) 2023 yılsonu finansallarını 1 Mart 2023 tarihinde seans kapanışında piyasa ile paylaştı. Finansalları inceleyeceğimiz bu çalışmada enflasyon muhasebesi göz önünde bulundurularak yanıltıcı sonuçlar doğurması çekincesi ile; piyasa beklentisi, çeyreklik sonuçlar değerlendirme kapsamına dahil alınmamıştır. Bilançoya dair önemli tüm detayları senin için derledik.

Arçelik Bilanço Analizi: Yurtiçinde Güçlü, Globalde Zayıf Seyir

Net kâr 7.900 milyon TL olarak 2022 yılına kıyasla 22% artış sağladı. Net kârı oluşturan etmenler arasında kâr marjlarındaki artışın etkili olduğu hissedildi.

👉 Ek olarak:

 • 9.888 milyon TL net parasal pozisyon kârının olumlu
 • 1.745 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kârının olumlu
 • 5.751 milyon TL finansman giderinin ise net kârda negatif etki yarattığı izlendi.
 • 2022 yılına göre esas faaliyet kârında 42% artış katedilmesi, şirketin sürdürülebilir olarak değerlendirilen ana faaliyetlerinin iyileşmiş olmasıyla pozitif olarak değerlendirilebilir.
 • Tarihsel ortalamaların üzerinde sürdürülen net finansman giderinin 3% artış ile dengede kaldığı görüldü. Finansman Giderleri / Net Satışlar rasyosunun geçmişe dönük bakışla 4,81 ile zirveye ulaştığı ve yüksek seyrettiği izleniyor. Finansmana erişimin güçleştiği ve maliyetlerin arttığı mevcut dönem şartlarında, negatif olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan 12A2022 dönemine kıyasla (75,03%) 3% artışla finansal kaldıraç oranının 76,9% olarak gerçekleştiği görüldü.
 • İhracatçı yapısı ile ön plana çıkan şirketin ihracat oranı 2022 yılına kıyasla (64,04%) düşüş yaşayarak 57,7% seviyesine kadar geriledi. Yurtiçi faaliyetler güçlü devam ederken yurt dışında zayıf seyir ihracat oranını aşağı çekmeye devam ediyor.
 • Net borçlu olan şirket tarihsel anlamda en yüksek net borca ulaştı. (-53.117 milyon TL) Yabancı para pozisyonunda da net borçluluğa paralel şekilde 7.559 milyon TL yabancı para pozisyonu açığı bulunuyor.
 • Beyaz eşya sektörü ve şirket adına zorlu geçen süreçte 2022 yılına göre faaliyet giderlerinde 5% ile sınırlı artış görüldü. Diğer oranlara göre daha düşük büyüme gösteren faaliyet giderleri incelendiğinde giderlerin iyi yönetildiğini belirtmek mümkün olabilir.
 • FAVÖK rakamında 2022 yılına kıyasla 25% oranda artış gerçekleşmiş durumda. 2023 yıl genelinde düşen hammadde maliyetleri FAVÖK’e destekleyici unsur olarak katkı sağladı.
 • Yurtiçi pazarda talep güçlü devam ederken, yurt dışında zayıf seyrin devam etmesi olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. 2022 yılına göre net satışların stabil kaldığı, yatay seyrin hakim olduğu izleniyor. Yurt içinde satış adetlerinde artış ve stratejik fiyatlama politikası satışları yukarı taşırken, yurtdışında satış adetlerinde düşüş negatif etki sağladı.
Arçelik Bilanço Analizi: Yurtiçinde Güçlü, Globalde Zayıf Seyir

📝 Şirketin yatırımcı sunumunda paylaşmış olduğu bilgilere göre:

 • Batı ve doğu Avrupa pazarında düşük tüketici güvenine bağlı olarak talepde daralmalar izlenmeye devam etti. Doğu Avrupa’da talebin baz etkisi ile sınırlı artış sağladığı izlendi.
 • Batı Avrupa’da adetsel olarak tüketici talebi 2023’te yaklaşık 6% düşüş gösterdi. Rusyada ise düşük baz etkisi ile 12% artış izlendi. Romanya ve Polonya pazarları ise 4Ç23’de düşüşe devam etti ve 2023 yılını sırasıyla yıllık yaklaşık 8% ve 12% civarında daralmayla tamamladı.
 • Genel bakışta Doğu Avrupa’da seyrin Batı Avrupa’ya kıyasla daha olumlu olduğu söylenebilir.

– Batıda talep düşüşünün fiyatlama ve kur artışı ile nispeten kompanse edildiği ancak buna rağmen EUR bazda 4% azaldığı izlendi. 

– Doğu Avrupa gelirler ise; satış adetlerindeki artış ve fiyat artışları sayesinde 2023 yılını EUR bazında bir önceki yıla göre yaklaşık 7% artış ile tamamladı.

(Bir Arçelik markası olan Beko, iyileşen fiyat endeksiyle Doğu Avrupa’daki liderlik konumunu sürdürdü.)

Arçelik Bilanço Analizi: Yurtiçinde Güçlü, Globalde Zayıf Seyir

🌎 Yurtdışında dikkat çeken diğer başlıklar;

– Afrika ve Orta Doğu’dan elde edilen gelirler 2023’te Euro bazında bir önceki yıla göre yaklaşık 6% azalması

– Mısır’da beyaz eşya pazarı 2023 yılında birim bazında bir önceki yıla göre yaklaşık 9% düşüş gösterdi. Beko Egypt 2023 yılında pazarın üzerinde bir performans göstererek adet bazında pazar payı elde etmesi

– Beko Egypt’nin özellikle artan beyaz eşya satışları sayesinde 2023 yılında Euro bazında 27% oranında güçlü bir gelir artışı kaydetmesi

– APAC’tan (Asya Pasifik) elde edilen gelirler 2023 yılında Euro bazında yaklaşık 18% oranında düşüş göstermesi yer aldı. (Daralmanın temel nedeni 2023 yılı boyunca zayıf talep ortamı oldu)

2023’te hammadde maliyetlerinin azalması ile kâr marjlarda artışlar gözlendi. EUR/USD paritesinde geçen yıla göre görülen toparlanma maliyetleri USD ağırlıklı olup gelirleri EUR ağırlıklı olan şirkette brüt kâr marjı iyileşmesine katkı sağladı. Operasyonel giderler iyi yönetilse de gelirlerin düşmesi operasyonel giderler/gelir oranında artışa neden olarak FAVÖK marjına baskılanma yarattı.

🧪 Hammadde maliyetleri geriledi

– Metal hammadde fiyatları; küresel talebin azalması, artan politika faizleri, enerji ve girdi maliyetlerindeki düşüş nedeniyle 2023 yılında yıllık bazda düşüş gösterdi.

– Plastik hammadde fiyatları; talebin azalması, enerji ve nakliye maliyetlerinin azalması sonucunda 2023 yılında yıllık bazda düşüş yaşandı.

❓ Nakit akışları ne durumda?

 • Finansman faaliyetlerde ise artan nakit akışlarında artış,
 • İşletme faaliyetlerinden nakit çıkışında artış,
 • Yatırım faaliyetlerinde de işletme faaliyetlerine benzer şekilde, nakit çıkışında artış yaşandı.
 • İşletme ve yatırım faaliyetlerinde olumsuz seyreden sürecin finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları sayesinde kompanse edilmesi ile toplamda nakit akışlarının güçlendiği izleniyor. Ancak sağlanan iyileşmenin işletme faaliyetlerinden olmaması sağlıklı nakit akış artışı olmadığı sonucunu doğuruyor şeklinde düşünülebilir.

🤷🏻‍♂ 2024 beklentileri ne yönde?

Şirket yatırımcı sunumunda 2024 beklentilerine yer verdi. Beklentiler arasında gelir kısmında Türkiye’de sabit reel büyüme beklenirken uluslararası gelirlerde yaklaşık 2% büyüme ile daha negatif olunduğu belirtildi. FAVÖK marjı beklentisi yaklaşık 8% iken, işletme sermayesi / satışlar oranında 25% üzeri gerçekleşmesi ve yatırımların yaklaşık 300 milyon euro olabileceği belirtildi.

💡 Çıkarımlar neler olabilir?

Hammadde maliyetlerinde gerileme ve başarılı yönetimle kâr marjlarında toparlanma olumlu karşılanabilir. Yurtiçi pazarın güçlü olmasıyla sağlanan büyüme yurtdışında süren zayıflık nedeniyle önemli bir sıçrama sağlayamadı.

Gelecek öngörüleri adına özellikle Avrupa bölgesinde merkez bankasının faiz indirimi sürecine gitmesi ile yeniden canlanabilir. Bu anlamda takip edilmesi gereken en önemli başlıklardan biri olarak değerlendirilebilir.

Midas'ın Kulakları Baner

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: KAP, Finnet2000.