ABD Borsası Notları

Analist Notu: Altın Piyasaları 2024’ü Nasıl Geçirecek?

February 8, 2024 • 9 dakika okuma süresi
Analist Notu: Altın Piyasaları 2024’ü Nasıl Geçirecek?

Yıllardır ekonomik dalgalanmaların ve krizlerin ortasında güvenli bir sığınak olarak parlamış bir yıldız: Altın 🌟 

2023 yılı, altın piyasası için tarihi bir dönüm noktası oldu. Dünya ekonomisi toparlanmaya çalışırken, altının değeri bazen yükseldi, bazen düştü. Enflasyon endişeleri ve jeopolitik sorunlar bu parıltılı madenin etrafında dolaşmaya devam etti.

Merkez bankalarının devam eden yoğun alımları ve mücevher sektöründeki sürdürülebilir tüketim, küresel fonlarda yaşanan büyük satışlara rağmen talebin yüksek kalmasını sağladı. 

Dilersen Dünya Altın Konseyi’nin hazırladığı Altın Görünüm Raporu’nu inceleyelim.

Merkez Bankalarının Altın Hamlesi 🏦

2023 yılında, merkez bankalarının altın talebi, önceki yıllardaki güçlü performansını sürdürdü. Yıllık net altın alımları, 1.037 ton ile 2022 rekoruna çok yakın bir seviyede gerçekleşti ve sadece 45 ton geride kaldı. Bu durum, merkez bankalarının altına olan güveninin devam ettiğini ve altını stratejik bir rezerv varlığı olarak görmeye devam ettiklerini gösteriyor. 

Analist Notu: Altın Piyasaları 2024’ü Nasıl Geçirecek?

İki ardışık yılda 1.000 tonun üzerinde alım yapılması, merkez bankalarının son yıllarda altın talebindeki önemli bir itici güç olduğunu kanıtlıyor. Bu alımlar, küresel altın rezervlerinin artmasına ve altın fiyatlarının desteklenmesine önemli katkıda bulunuyor.

Kısaca altın, küresel ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli bir liman olarak değerini korumaya devam ediyor.

💵 Yatırım Fonları Altın Sattı 

2023 yılında altın yatırımı, küresel yatırım fonları ve türev piyasalar gibi çeşitli dinamiklerin etkisi altında kaldı. Yatırım fonlarından yaşanan net çıkışlar ve külçe/sikke altın talebindeki hafif düşüş, altın yatırımını son on yılın en düşük seviyesine indirdi. Ancak, bu genel düşüşe rağmen, türev piyasalar gibi daha az görünür segmentlerden gelen güçlü talep, piyasada önemli bir etken olarak kaldı.

Küresel yatırım fonları, üst üste üçüncü yıl için net negatif tonaj talebi kaydetti ve global varlıklar 244 ton azaldı. Buna karşın, külçe ve sikke altın yatırımı Çin ve Türkiye’deki güçlü büyüme sayesinde, yıllık bazda sadece 3% oranında bir azalma gösterdi. Bu durum, yatırımcıların altına olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Analist Notu: Altın Piyasaları 2024’ü Nasıl Geçirecek?

2023 yılında, türev piyasalar ve diğer kategoriler altında sınıflandırılan yatırımlar, 450 tonluk bir talep artışı göstererek yatırım talebinin önemli bir bileşeni oldu. Bu segmentin yapısı gereği piyasa tahminlerinde ve analizlerinde zorluklara yol açsa da özellikle 2023’ün ikinci çeyreğinde Türkiye gibi bazı pazarlarda önemli stok artışları gözlemlendi.

Yatırım fonlarından süregelen çıkışlara rağmen altın fiyatlarının 2023’ün dördüncü çeyreğinde rekor seviyelere ulaşması ve türev piyasalardan gelen güçlü talep, yatırım için altın talebinin sağlıklı olabileceğini düşündürüyor. 

👑 Mücevherde Altın Talebi Dirençli 

2023 yılında mücevher sektöründeki altın talebi, rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarına rağmen dirençli bir yapı sergiledi. Dünyada altın mücevher tüketimi, bir önceki yıla kıyasla hafif artış göstererek 2.093 ton seviyesine ulaştı. Bu durum, yüksek fiyat ortamında bile mücevher sektöründeki altın talebinin güçlü kaldığını gösteriyor.

Analist Notu: Altın Piyasaları 2024’ü Nasıl Geçirecek?

Çin, zayıf geçen bir 2022’nin ardından talebin toparlanmasıyla büyümenin ana motoru oldu. Özellikle yatırım amacıyla yapılan yüksek ayarlı mücevher alımları, Türkiye gibi bazı pazarlarda da yıllık bazda artışları sağladı.

💻 Yapay Zeka Trendi Altın Talebini Artırabilir

Teknoloji sektöründe altın talebi yüksek kalmaya devam ediyor. Ancak, son yıllarda altın fiyatlarındaki artış ve teknolojik ilerlemeler, sektördeki altın talebinin dinamiklerini etkileyebiliyor. Yüksek altın fiyatları, üreticileri maliyetleri düşürmek amacıyla altın kullanımını azaltacak veya altına alternatif malzemeler bulacak yenilikçi yöntemler aramaya itebilir. 

2023 yılında, teknoloji sektöründe kullanılan altın miktarı, ilk kez 300 tonun altına düşerek 298 ton olarak kaydedildi. Bu düşüş, özellikle tüketici elektroniği talebinin zayıf kaldığı bir yılda gerçekleşti. Ancak, yılın dördüncü çeyreğinde, özellikle elektronikte yaşanan toparlanma ve yarı iletkenler ile yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler, 2024 yılı için teknoloji sektöründe altın talebinin artabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Yarı iletken üreticilerinden gelen güçlü yönlendirmeler ve yapay zeka teknolojilerine olan artan ilgi, teknoloji sektöründe altın talebinin gelecekte nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Yapay zeka talebiyle birlikte teknoloji için altın talebinin artması beklenebilir.

2024 Yılında Altın Piyasası Beklentileri 🔮

Dünya Altın Konseyi’ne göre 2024 yılında, altın yatırımlarının özellikle daha az görünür olan türev piyasalarından gelecek destekle birlikte yükselmesi bekleniyor. Mücevher talebinin yüksek fiyatlar ve ekonomik yavaşlamalar nedeniyle baskı altında kalabileceği öngörülse de düşen enflasyon oranları tüketicilerin alım gücünü artırabilir. Teknoloji sektöründe ise özellikle yarı iletkenler ve yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler talebin artmasını sağlayabilir.

🇹🇷 Türkiye’de Altın Yatırımı ve Talebi 

Türkiye’deki altın yatırım piyasası, 2023 yılında kayda değer bir büyüme sergiledi. Özellikle külçe ve sikke altında, yıllık talep 160 ton ile 2022’nin iki katına ulaşarak rekor bir seviyeye ulaştı. Bu artış, önceki yıl zaten güçlü bir performans göstermişken, altın piyasasındaki bu dinamik büyümenin altında yatan nedenleri birlikte inceleyelim.

Yıl boyunca yükseliş kaydeden enflasyon ve bunun sonucu olarak oluşan negatif reel faiz oranları, yatırımcıları neredeyse başka seçenek bırakmayan bir yatırım ortamı yarattı. Ayrıca, özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan jeopolitik gerilimler altına olan talebi daha da artırdı.

Yüksek portföy değerine sahip yatırımcıların altına olan ilgisi, yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde gözlemlenirken bu ilgi dördüncü çeyrekte de devam etti. 

Analist Notu: Altın Piyasaları 2024’ü Nasıl Geçirecek?

Bu yıl ise Mart sonunda gerçekleşecek belediye seçimleri nedeniyle, risk ve belirsizlik havası altında, Türkiye’deki altın yatırım talebinin güçlü kalması bekleniyor. Aynı zamanda, altın fiyatlarındaki primin de en azından yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar yüksek seviyelerde kalması öngörülüyor.

Bu durum, Türkiye’deki altın piyasasının, yatırımcılar için hem riskleri hem de fırsatları barındıran karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Yüksek enflasyon ve negatif reel faiz oranları gibi makroekonomik faktörler, altına olan talebi artırırken, jeopolitik gerilimler ve yerel seçimler gibi unsurlar da piyasadaki belirsizliği ve volatiliteyi artırıyor. Bu koşullar altında, altın yatırımlarının, Türkiye’deki yatırımcılar için önemli bir değer saklama aracı olarak rolünü sürdüreceği öngörülebilir.

Ons Altın vs. Gram Altın: Hangisini Takip Etmeliyim?

Gram altın ve ons altın piyasaları, yatırımcıların altına yatırım yapma şekillerinde farklılıklar sunabilir. Ons altın, uluslararası piyasalarda işlem gören ve fiyatı doları cinsinden belirlenen bir yatırım aracıdır. Dolayısıyla ons altın fiyatları küresel ekonomik gelişmeler, doların gücü, ABD’de faiz oranları ve jeopolitik olaylar gibi birçok değişkenden etkilenebilir. Kısaca ons altın, küresel altın piyasasının temelini oluşturur.

Buna karşın gram altın, ons altın üzerinden yerel para birimi cinsiyle fiyatlandırılır. Bu da gram altının yerel ekonomik koşullardan, yerel para biriminden ve yerel talepten etkilendiği anlamına gelir. Gram altın fiyatları ons altın fiyatlarından türetilir. Ancak vergiler, işçilik maliyetleri ve arz-talep dengesi gibi faktörlerle değişiklik gösterebilir.

Analist Notu: Altın Piyasaları 2024’ü Nasıl Geçirecek?

Peki, gram altın nasıl hesaplanır? 1 ons altın, yaklaşık 31,10 gram altına eşittir. Bu formüle göre, ons altını grama çevirmek için, ons miktarını 31,10 ile çarpmak gerekir. Örneğin, 5 ons altını grama çevirmek istiyorsan 5 x 31,10 = 155,5 formülü ile 5 ons altının 155,5 gram altına tekabül ettiğine ulaşabiliriz.

Yatırım perspektifinden bakıldığında, ons altın genellikle uluslararası yatırımcılar ve büyük ölçekli yatırımlar için tercih edilirken gram altın daha çok bireysel yatırımcılar ve fiziksel altın alımı yapmak isteyenler tarafından tercih edilir. Sonuç olarak, her iki piyasanın da kendine özgü avantajları ve riskleri vardır ve yatırımcıların tercihleri, yatırım hedefleri, piyasa koşullarına duyarlılıkları ve risk toleranslarına göre değişiklik gösterebilir.

Analist Notu: Altın Piyasaları 2024’ü Nasıl Geçirecek?

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: World Gold Council