Yatırım Rehberi

2024 İçin En İyi Yatırım Fikirleri – Morningstar

December 29, 2023 • 9 dakika okuma süresi
2024 İçin En İyi Yatırım Fikirleri – Morningstar

Uzun ve dalgalı bir yılı geride bırakırken 2024’te bizi ne bekliyor, gelecek seneyi hangi yatırım ürünleri ve stratejileri en kazançlı geçirebiliriz diye düşünmeye başladık bile.

Biz de Morningstar analistlerinden CFA lisanslı Tyler Dann ve David Sekera’nın 2024 için gördüğü en iyi yatırım fırsatları arasında yer alan hisse senetlerine ilişkin görüş ve yorumlarını senin için derledik.

İyi okumalar 📖

“Öncelikle 2024’e girerken artan riskleri de hesaba kattığımızda, hem hisse senetleri hem de tahvillere ilişkin temkinli bir iyimserlik içindeyiz.

Hisse senetlerinde, şirket büyüklüğü, hisse tarzı, sektörü ve ülke pozisyonlamalarına bağlı olarak bazı fırsatlar görüyoruz. Piyasanın geneline bakarak daha geniş ve genel bir hisse pozisyonu almak yerine, spesifik hisse gruplarını hedefleyerek pozisyon almanın daha iyi performans gösterme olasılığı olduğunu düşünüyoruz. Nasıl mı?

🚀 Fırsatlar

1. Değerlemesi düşük ve ilgi görmeyen varlıklar sepetinde, küçük piyasa değerine sahip (small-cap) değer hisseleri (value stocks) öne çıkıyor.

2. Finans (özellikle bankacılık) gibi döngüsel sektörler çekici görünüyor. Ekonomiye duyarlı sektörlerden iletişim hizmetleri de cazip durumda. Defansif sektörlerden sağlık ve kamu hizmetleri ise potansiyel getiri sunarak dengeleyici olabilir. 

3. Küresel ölçekte daha “akıntıya ters” (contrarian play) yatırım stratejileri düşünüldüğünde Birleşik Krallık hisseleri, gelişmekte olan ülke hisseleri ve özel olarak Çinli teknoloji hisseleri yer alıyor. Bunların getiri potansiyelleri yüksek ama portföydeki ağırlıklarını dengeli tutmak çok önemli.

4. Özellikle ABD borsalarında faaliyet alanları açısından ikinci dereceden yapay zekâ hissesi sayılabilecek isimler, portföy performansı açısından destekleyici olabilir.

🌎 2024’e Girerken Borsa ve Büyük Resim

Hisse senetleri, borsanın geneline etki eden endişe ve korkulara rağmen 2024’ün başında oldukça iyi bir pozisyonda görünüyorlar. Genel olarak hisse senedi piyasaları makul değerlenmiş durumda ve tüm büyük ülkelerin borsaları birkaç yıl öncesine kıyasla değerleme açısından daha iyi yerdeler.

Genel olarak, ABD hisselerinin yatırımcılar için önemli bir rol oynayacağını görüyoruz ancak ‘Muhteşem Yedili’ (Apple, Google, Microsoft, Meta, Amazon, Nvidia, Tesla) olarak adlandırılan şirketlerin yoğun yükselişi özellikle küçük piyasa değerine sahip değer hisselerinde seçici olmak kaydıyla portföylere ekleme fırsatları oluşturdu.

Diğer gelişmiş ülke borsalarında, analizlerimize göre özellikle Avrupa’nın bazı bölgelerinde (örneğin İngiltere ve Avrupa enerji şirketleri) çekici değerlemeler ile olağanın üzerinde getiri potansiyeli görüyoruz. Gelişmekte olan ülke borsalarında da kuşkusuz riskli olsa da çoğu senaryoda güçlü getiri potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz ancak pozisyon büyüklüğü dediğimiz gibi önemini koruyor. 

Doğal olarak, alınan riske oranla kazanılacak ödülü belirlemek ana ayrım noktası ve hisse senedi seçimleri için hesaba katılması gereken gelişmekte olan bir takım risklerde bulunuyor. Uzun vadeli risklerden biri kârlılık büyümesinin zayıf olması. Bu bir engel çünkü yatırımcılar hisselerin fiyatlarını bu şirketlerin kazançlarına göre daha hızlı yükseltti. (Buna katlanarak genişleme deniliyor.)

Bu yıl çarpanların genişlemesinin potansiyel bir nedeni de, merkez bankalarının hızla ve agresif bir şekilde faiz indirimine gideceğine dair inanç olabilir. Bu artık temel senaryo değil.

İzlediğimiz bazı temel riskler şunlar:

🎯 Makul Değerlemeler

 • Yapay zekâ hisselerinde değerleme genişlemesi yaşandı. İkinci dereceden yapay zekâ hisselerinde aynı ralli görülmedi. 
 • ABD piyasasında bazı pahalı sektörler ve yoğunlaşma riskleri var. 
 • Küresel hisselerde seçici fırsatlar bulunuyor.

🎯 Yavaşlayan Ekonomi

 • Yüksek faizler tüketici talebini zayıflatabilir, özellikle kalıcı olursa.
 • Daha zayıf tüketici kurumsal gelirleri ve nihayetinde işgücü piyasasını etkileyebilir. 
 • Daha zayıf Avrupa ülkeleri ABD piyasasına göre daha erken dibe ulaşabilir.

🎯 Zayıflayan Temeller

 • ABD’de genel kurumsal borç seviyesi yönetilebilir düzeyde ama borç maliyetleri artıyor. 
 • Kurumsal kârlılık yüksek ancak yan faaliyetlerindeki kârlılıkları daha savunmasız ve riske açık.
 • Sermaye yoğun sektörler uzun süreli borç maliyeti artışına karşı daha fazla riske sahip.

🎯 Dışsal Şoklar

 • Jeopolitik riskler yüksek (Ukrayna, İsrail, Çin).
 • Petrol piyasası şoku küresel ekonomiye zarar verebilir.
 • Ticari gayrimenkul riski devam ediyor ama bölgesel bir sorun gibi görünüyor.
 • Uzun vadeli faiz oranlarındaki ani artışlar istenmeyen negatif etkilere yol açabilir.

Hisseler kesinlikle herhangi bir “çakılma” yaşamadı ama yatırımcılar hâlâ endişeli ve tüketici güven endeksleri hâlâ normalin altında.

⚡️ Fırsat 1: Seçili Sektörler – Finans, Kamu Hizmetleri ve Sağlık

ABD endeks getirileri büyük ölçüde endeks ağırlıklarını domine eden büyük büyüme hisseleri tarafından belirlendiğinden -yani Muhteşem Yedili- başka hisse gruplarında değerleme fırsatları görüyoruz.

Kesinlikle döngüsel değer eğilimli bir sektör olan finans hizmetleri ucuz fiyatlı ve düşük beklentili bir alan olarak öne çıkıyor. Artan faizler ve 2023 ABD bankacılık krizi sektörün geride kalmasına yol açtı. Riskin büyük kısmının fiyatlandığına ve özellikle ABD bankalarının değerli olabileceğine inanıyoruz.

Savunmacı sektörlerden sağlık hizmetleri ve kamu hizmetleri de cazip görünüyor. Yükselen enflasyon ve artan faiz oranları, bu kararlı ve öngörülebilir gelir akışlarına sahip sektörlerde ilave değer yaratabilir.

Değerlemesi düşük varlıklar arayarak portföy dayanıklılığına yardımcı olabilecek savunmacı sektörlerden – sağlık ve kamu hizmetleri dahil- ilgi çekici alanlar görüyoruz. Kesinlikle en ucuz sektörler değiller ama portföy risk yönetiminde güçlü bir rol oynayabilirler. Ekonomik olarak daha duyarlı sektörlerden, güçlü yılbaşı getirilerine rağmen iletişim hizmetlerini tercih ediyoruz çünkü hâlâ sağlam değer ve makul risk/getiri sunduğuna inanıyoruz.

⚡️ Fırsat 2: Küçük Piyasa Değerli Değer Hisseleri

ABD ve Avrupa’daki Morningstar Stil Kutusuna baktığımızda, en büyük değerleme fırsatının küçük değer hisselerinde olduğunu görüyoruz.

En son ABD Hisse Senedi Piyasası görünümümüzde, bu adil değere göre büyük bir iskonto temsil ediyor, bu da 2023 liderlik tablosunu domine eden büyük büyüme emsallerine kıyasla oldukça iyi durumda. Avrupa Hisse Senedi Piyasa Görünümümüzde de benzer bir iskonto var.

Küçük piyasa değerli hisse senetlerini tek bir kutuda sınıflandırmanın zor olduğunu çünkü biyoteknolojiden bankacılığa kadar çok çeşitli sektör gruplarının bu varlık sınıfının parçası olduğunu belirtiyoruz. Ayrıca, para kaybeden ve yüksek oranda borçlu şirketlerin küçük sermaye endekslerinde yoğun olması nedeniyle küçük şirketler genellikle geniş ekonomik değişimlere karşı daha fazla duyarlılık gösterir.

Bu nedenle, küçük piyasa değerli hisse senetleri büyük emsallerine kıyasla önemli ölçüde daha ucuz görünse de şirketleri dikkatli seçmenin ve kaliteye odaklanmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

⚡️ Fırsat 3: Uluslararası Pozisyonlar – Birleşik Krallık, Avrupa Enerjisi, Gelişmekte Olan Piyasalar ve Çinli Teknoloji Hisseleri

ABD hisse senedi getirileri son yıllarda baskın olmasına rağmen, ABD dışına bakan yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız Birleşik Krallık’ın, hem döngüsel hem de defansif bileşenleri içeren iyi çeşitlendirilmiş küresel şirketler grubundan oluşan önemli bir endeks içeriğine sahip olması nedeniyle iyi değer temsil ettiğini gösteriyor. 

Ayrıca, sermaye dağılımında önemli iyileştirmeler gösteren Avrupa enerji şirketleri gibi döngüsel endüstriler, güçlü enerji piyasaları ortamında karşılaştırmalı olarak ucuz görünüyor. 2023 boyunca gelişmekte olan ülke borsalarındaki hisselerin gelişmiş ülkelerdeki muadillerinin gerisinde kalmasıyla, gelişmekte olan borsaların fırsatı daha belirgin hale geldi.

Performans yükünün çoğu, yatırımcılar jeopolitik ve seküler büyüme endişelerini tarttıkça Çin hisselerine atfedilebilir. Gelişmekte olan ülke borsalarına yönelik toplam yaklaşım, mutlak (kendi geçmişiyle karşılaştırıldığında) ve göreceli (gelişmiş ülke borsalarıyla karşılaştırıldığında) olarak ayı (düşüş beklentisi) kalmaya devam ediyor.

Risklere rağmen – ya da belki risklerden dolayı- Çin çok cazip bir fırsat haline geldi. Çin hisseleri özellikle düşük beklentiler taşıyor. Ancak uzun vadede, tüketici odaklı Çin teknolojisi hisseleri normalleşmiş kazançlara göre önemli bir iskonto ile işlem görüyor ve geniş gelişmekte olan piyasalara kıyasla fazla getiri bekleniyor.

⚡️ Fırsat 4: İkinci Derece Yapay Zekâ İsimleri

Yapay zekâ odaklı hisseler 2023’te liderlik tablosunda yer aldı ve analizlerimize göre önemli değerleme riskleri barındırıyor. Ancak, ürünlerinde yapay zekâ becerileri kullanarak kârlılıklarını iyileştirebilecek ikinci derece hisseler, çok daha iyi değerlemeler ve kazanç potansiyelleri sunuyor. 

Bu, pazarlama içeriği üretme, kod yazma ve verimliliği artırma gibi konularda şirketlere yardımcı olabilecek üretici yapay zekâ trendine erişmenin bir yolunu sunabilir. Kuşkusuz, bu durum yapay zekânın faydalarını kullanarak işletmeleri ölçeklendirebilme yeteneğine sahip kazananlar ve sahip olamayan kaybedenler ortaya çıkaracaktır.

2024 İçin En İyi Yatırım Fikirleri - Morningstar

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Morningstar