Yatırım fonlarının yasal dayanağı ve güvencesi nedir?

Yatırım fonları, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenir ve denetlenir. Yatırım fonlarının kurulması ve işletilmesi, "Sermaye Piyasası Kanunu" ile tebliğ ve yasal düzenlemeler kapsamında gerçekleşir.

SPK, yatırım fonlarının kuruluşundan işleyişine, fon yöneticilerinin faaliyetlerinden fonların yatırımcılara sunduğu bilgilere kadar geniş bir yelpazede düzenlemeler yapar ve bu kurallara uyulup uyulmadığını denetler. Fonların güvenliği, kurucu kuruluşlardan bağımsız olarak sağlanır yani fonlar, kurucularının olası risklerinden etkilenmez.

Yatırımcıların sahip olduğu fon katılım belgeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK), fonların sahip olduğu menkul kıymetler ise Takasbank'ta güvenle saklanır.

Sorununu çözemedin mi?
Destek hattından bizimle iletişime geç

Destek Hattı