Yatırım fonlarında vergilendirme nasıl gerçekleşir?

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları stopaj vergisine tabidir.

Stopaj vergisine tabii olan fonlar arasında Değişken, Karma, Eurobond, Dış Borçlanma, Yabancı, Serbest özellikteki fonlar ve ünvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları %10 stopaj vergisine tabidir. Ayrıca yeni düzenleme ile 1.05.2024-31.07.2024 tarihleri arasında alınan Para Piyasası, Borçlanma Araçları, Kıymetli Madenler, TL varlıklara odaklanan Fon Sepeti ve Katılım Fonları da kâr üzerinden %7,5 stopaj vergisine tabidir.

%10 stopaj oranına sahip olmayan fonlar ise hisse senedi yoğun fonlardır. 1 yıldan daha fazla süreyle elde tutulan ve fon içerisindeki hisse oranı %51’den fazla olan fonlarda stopaj uygulanmamaktadır.

Fonlarda vergilendirme, elde edilen gelir üzerinden şu şekilde açıklanabilir: Örneğin %10 stopajlı MDS fonundan 1000 TL'lik aldınız ve fon değeri 1500 TL oldu. Fonun satışı durumunda elde edilen 500 TL'lik gelirin %10'u (50 TL) vergi olarak satış anında hesabınızdan kesilir.

Yatırım fonu alırken herhangi bir komisyon, harç, vergi vb. ödeme yapılmaz ve oluşan fiyat üzerinden alım ya da satım yapılır. Kesilen stopaj, elde edilen gelir üzerinden satış sonrası tahsil edilerek hesaba yansır.

Sorununu çözemedin mi?
Destek hattından bizimle iletişime geç

Destek Hattı