Yatırım fonları ile nasıl getiri elde ederim?

Yatırım fonlarından elde edilecek getiri; seçilen fonun türüne, piyasa koşullarına ve yatırım yapılan varlıkların performansına bağlı olarak değişiklik gösterir. Yatırım fonunun portföyünde yer alan varlıkların değerindeki artış, fonun toplam değerini artırır. Bu durum da fonun birim pay fiyatının yükselmesini ve aradaki farktan getiri elde edilmesini sağlar.

Diğer yandan yatırım fonları, portföylerindeki hisse senetlerinden elde edilen temettüleri ve tahvillerden veya diğer borçlanma araçlarından sağlanan gelirleri de toplar. Bu gelirler, fonun performansına ve yatırımcılara dağıtılacak getirilere katkıda bulunur.

Ancak fonun geçmiş performansının gelecek dönem performansı için gösterge olamayacağını belirtmek isteriz.

Sorununu çözemedin mi?
Destek hattından bizimle iletişime geç

Destek Hattı