Bedelsiz sermaye artırımı nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı bir nevi şirketin muhasebe kayıtlarında gerçekleşen, hesaplar arası aktarım gibidir. 

Şöyle ki, bedelli sermaye artırımında olduğu gibi şirkete dışarıdan para girişi olmaz. Şirketin halihazırda ‘kasasında’ olan değerler (birikmiş kârlar, yedek akçeler, fonlar, temettü, iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerin satışından doğan kazançlar vb.) alınıp doğrudan sermayeye eklenir. 

Böylece sermayesi artarken, aynı zamanda “bedelsiz” bir şekilde hisse adedi de artmış olur. Çünkü yeni hisse senetleri için yatırımcıdan herhangi bir bedel istenmez, bu hisseler karşılıksız dağıtılır. 

Yine bedelli sermaye artırımında olduğu gibi, bedelsiz sermaye artırımında da hissenin fiyatı düşer ancak toplam piyasa değeri değişmez. Diğer bir ifadeyle şirketin toplam değerinde veya hissedarların finansal durumunda bir değişiklik olmaz.

Sorununu çözemedin mi?
Destek hattından bizimle iletişime geç

Destek Hattı