Halka arzda dağıtılan pay adetleri nasıl belirleniyor?

Talep sonuçları, bireysel yatırımcılara ayrılmış hisse adedinin başvuru sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Bu sebeple her katılımcı talep ettiği sayıda hisse senedi alamayabilir.

Örneğin; şirketin halka arz olacak hisse senedi adeti 20 milyon ve halka arza katılan bireysel yatırımcı sayısı da 2 milyon ise her bir bireysel yatırımcı yaklaşık 10 adet hisse senedi almış olur.

Peki, dağıtım önceliği nasıl belirleniyor? Yapılan bu dağıtımın önceliği ise “zaman önceliğine” göre yani emrin veriliş tarihine göre belirlenir. Zaman önceliğine göre, verilen emirler sıralanır ve toplam dağıtım miktarı tamamlanıncaya kadar da dağıtım süreci devam eder.

Örneğin; her talep sahibine birer lot gelecek şekilde verilen emirlerin zaman önceliğine göre birinci tur dağıtımları yapılır. Ardından yine aynı şekilde 2, 3 ve 4. tur şeklinde halka arz olan bütün hisse miktarı tamamlanıncaya kadar da bu dağıtım devam eder.

Halka arzlarda dağıtım tipleri nelerdir? Halka arz olacak hissenin katılımcılara dağıtımı, eşit veya oransal şekilde gerçekleşerek katılımının sonucunda katılımcılara ne kadar hisse düşeceğini belirler.

Eşit dağıtımda her yatırımcı eşit miktarda hisse alır. Oransal dağıtımda ise yatırımcı, verdiği satın alım emri tutarının büyüklüğüne göre hisse alır. SPK kuralları gereği halka arzlar bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılır. Bu yüzden Midas’ta katılacağın tüm halka arzlar eşit dağıtım ile dağıtılacaktır.

Eşit dağıtımı bir örnekle açıklamak gerekirse; eğer toplam hisse sayısı, halka arza katılan kişi sayısına bölündüğünde 100 adet hisse çıkıyorsa, 1 milyon TL’lik hisse alım talebinde bulunan kişi de, 1.000 TL’lik emir veren kişi de 100 adet hisse senedi alabilir.

Halka arz türleri ile ilgili daha detaylı bilgi için içeriğimizi inceleyebilirsin.

https://www.getmidas.com/midas-akademi/halka-arz-nedir/

Sorununu çözemedin mi?
Destek hattından bizimle iletişime geç

Destek Hattı