Borsa İstanbul üzerinden işlemlerim için ne kadar vergi ödemem gerekiyor?

Borsa İstanbul’da yapılan hisse senedi işlemleri için vergilendirme “Geçici 67.madde” kapsamında stopaj yoluyla, işlem anında işleme aracılık eden aracı kurum tarafından kesilerek sizin adınıza beyan edilir. Stopaj nihai vergi olup, bu işlemler ayrıca beyana tabi değildir.

Yani hayır, alım-satım kazançların için vergi ödemene gerek yok.

Borsa İstanbul’da hangi işlemler için ne oranda vergi kesintisi yapılır?

Borsa İstanbul’da yaptığınız pay senedi işlemleri için kaynağında vergisi kesintisi olmaktadır. Alım satım kazançlarında bu vergilendirme nihai vergidir.

Ancak, temettü gelirleri stopajın yanı sıra yıllık gelir vergisi beyanına tabi tutulmaktadır.

Detaylı vergilendirme oranlarına buradan ulaşabilirsin.

Borsa İstanbul’da hisse senedi işlemlerinden elde ettiğim gelirler nasıl vergilendirilir?

Borsa İstanbul’da yaptığınız hisse senedi işlemleri, hissenin niteliğine göre hali hazırda 0% ya da 10% oranında stopaja tabidir. Vergi işlem anında kaynağında kesilir ve ekstra olarak herhangi bir beyan verilmesi gerekmez.

Aşağıdaki maddeler dışında, “Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi” kapsamında, hisse senetleri (pay senetleri) alım satım kazançları yönünden stopaj oranı 0% olarak belirlenmiştir.

● Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları (MKYO) pay senetleri alım satım kazançları 10% oranında stopaja tabidir. (Ancak bu pay senetleri 1 yıldan fazla süre ile elde tutulursa, alım satım kazancı stopaja tabi değildir.)

● Devamlı olarak fon toplam değerinin en az 80%’i, MKYO hisse senedi hariç olmak üzere BIST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan borsa yatırım fonlarından sağlanan kazançlar 0% oranında, bunların dışında kalan borsa yatırım fonları ise 10% oranında stopaja tabidir.

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları (MKYO) pay senetleri nelerdir? VKFYO, EUYO, ATLAS hisseleri örnek gösterilebilir.

Dipnotlar

Söz konusu çalışma 3 Ocak 2024 tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamında Midas Menkul Değerler A.Ş. ile Aksan Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, genel vergilendirme prensiplerine ilişkin bilgileri içermektedir. Nihai vergilendirme değerlendirmesi yapabilmek adına, her yatırımcı, vergi mükellefi olarak içinde bulunduğu özel koşulları göz önüne alarak bağımsız bir vergi danışmanından tavsiye ve görüş almalıdır.

İşbu içerik yalnızca kullanıcılara vergisel yükümlülüklerle ilgili fikir vermesi amacıyla haızrlanmış olup Midas Menkul Değerler A.Ş. ve Aksan Danışmanlık A.Ş.’nin işbu doküman içeriğinin ilgili hukuki düzenlemeler tahtında doğruluğundan ya da bu içeriğin nihai vergi görüşü olarak değerlendirilerek hareket edilmesinden doğabilecek sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu doküman Midas Menkul Değerler A.Ş. ve Aksan Danışmanlık A.Ş.’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Bu dökümandaki açıklamalar “tam mükellef gerçek kişiler” içindir (tam mükellef gerçek kişi tanımına buradan ulaşabilirsiniz).

Sorununu çözemedin mi?
Destek hattından bizimle iletişime geç

Destek Hattı