Blog

Varlık Fonu Nedir? Ne İşe Yarar?

September 28, 2023
Varlık Fonu Nedir? Ne İşe Yarar?
Makaleyi sesli dinle
Varlık Fonu Nedir? Ne İşe Yarar?

Varlık fonlarını ekonomik kalkınmanın sırrını taşıyan gizli kahramanlar olarak tanımlamak mümkün. Ülkelerin finansal gücünü şekillendirme noktasında varlık fonları güçlü bir temel oluşturuyor. Peki, varlık fonları bunları nasıl ve hangi yöntemle başarıyor dersin? Cevabını öğrenmek için seni de sayfanın devamına doğru alalım!

Varlık fonları, adını pek duymadığınız ancak ülkelerin ekonomisini büyük ölçüde etkileyen finansal varlıklar. Bu büyük yatırım fonları devlet veya kamu kuruluşları tarafından oluşturuluyor. Peki, bu gizli kahramanlar tam olarak ne iş yapıyor olabilir? Şöyle ki varlık fonları, ülkelerin ekonomik büyümesini hızlandırmak, kamu varlıklarını en iyi şekilde yönetmek ve gelecek nesiller için güçlü bir ekonomik temel oluşturmak gibi büyük hedeflere hizmet ediyor.

Varlık fonları genellikle hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul ve diğer yatırım araçlarına yatırım yapma yoluyla gelir elde ediyor. Bu gelirler toplumun refahını artırmak ve büyük projeleri finanse etmek için kullanılıyor. Bu sayede ülkeler ekonomik istikrarını koruyabiliyor. Ayrıca finansal kaynakları etkili bir şekilde kullanarak uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşma imkanı buluyor. Peki ya başka? Varlık fonlarına dair tüm merak ettiklerin ilerleyen satırlarda seni bekliyor!

Varlık Fonu Nedir? Nasıl Çalışır?

Varlık fonu, genellikle tek bir kaynağa dayalı olarak oluşturulan ve devletin fazla tasarruflarını değerlendirmek için kullanılan büyük yatırım fonlarını ifade ediyor. Özellikle enerji ihraç eden ülkeler, bu fonları petrol veya doğal gaz gelirleriyle finanse ediyor. 

Varlık fonları elde ettikleri geliri uluslararası finansal varlıklara, hisse senetlerine, tahvillere, gayrimenkule veya diğer yatırımlara dönüştürerek çeşitlendirme ve uzun vadeli kazanç elde etme hedeflerini takip ediyor. Amacı ekonominin istikrarını ve gelecek kuşakların refahını artırmak olan varlık fonları, merkez bankası rezervlerinden farklı değerlendiriliyor ve yatırım getirileri odaklı işletiliyor.

Varlık Fonu Ne İşe Yarar?

Varlık Fonu Nedir? Ne İşe Yarar?

Varlık fonlarının genel amaç ve hedefleri aşağıdaki gibi sıralanıyor:

 • Varlık fonları, genellikle bir ülkenin ekonomik büyümesini teşvik etmek amacıyla oluşturuluyor ve ekonomiyi canlandırmak için yatırım yaparak büyümeyi teşvik ediyor.
 • Devlete ait olan kamu varlıklarını etkili bir şekilde yönetmekle birlikte kamu şirketlerinin hisselerini veya mülkiyetini kontrol edebiliyor.
 • Gelecek nesiller için birikim yapmayı amaçlıyor.
 • Stratejik yatırımlara olanak tanıyarak ülkenin küresel alandaki rekabet avantajını artırıyor. Özellikle altyapı projelerine yapılan yatırımlarla ülke ekonomisine değer katıyor.
 • Finansal piyasalara likidite sağlayabiliyor ve piyasa istikrarına katkı sunuyor.
 • Belirli bir amaç doğrultusunda varlık portföylerini yönetiyor ve genellikle uzun döneme yayılan yatırım stratejilerini benimsiyor. Böylece uzun vadeli ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor.

Dünyanın En Büyük Varlık Fonları Hangileridir?

Dünyanın en büyük varlık fonları, büyük miktarda varlığa sahip olan ve genellikle farklı varlık sınıflarına yatırım yapan kurumsal yatırımcılar veya fon yönetim şirketleri tarafından yönetiliyor. Dünyanın en büyük varlık fonlarından bazıları bu şekilde sıralanıyor:

 • Government Pension Fund Global (Norveç Emekli Maaşı Fonu): Bu fon Norveç Merkez Bankası tarafından yönetiliyor. Norveç Emekli Maaşı Fonu, devletin petrol gelirlerinin bir kısmını yönetiyor ve küresel hisse senetleri, tahviller ve gayrimenkul gibi çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapıyor.
 • BlackRock: BlackRock, dünyanın en büyük özel varlık yönetimi şirketlerinden biri ve birçok farklı fonun yöneticisi olarak biliniyor. ABD merkezli BlackRock’un yönetilen toplam varlıkları trilyonlarca doları aşıyor.
 • The Vanguard Group: Vanguard, büyük bir endeks fonları sağlayıcısı ve dünya genelinde milyonlarca yatırımcının portföylerini yönetiyor. ABD merkezli The Vanguard Group’a ait varlıkların da trilyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.
 • Fidelity Investments: ABD merkezli bu varlık yönetimi ve finansal hizmetler şirketi de dünya genelinde milyonlarca yatırımcının fonlarını yönetiyor.

Türkiye Varlık Fonu Nedir? Türkiye Varlık Fonu Ne Zaman Kuruldu?

Türkiye Varlık Fonu (TVF) 26 Ağustos 2016 tarihinde kuruldu. Bu fon, 2016 yılından günümüze çeşitli yatırımlar ve projeler üzerinde çalışmaya ve kamu varlıklarını yönetmeye devam ediyor. TVF enerji, madencilik, demir çelik, finans ve telekomünikasyon gibi stratejik sektörlerde devlete ait varlıkları etkin bir şekilde yönetiyor. Aynı zamanda ülkenin büyümesini teşvik etmek amacıyla farklı alanlarda da yatırımlar yapıyor.

Türkiye Varlık Fonu İştirakleri Nelerdir?

TVF iştirakleri arasında Türkiye’nin öncelikli yedi sektöründen 30 şirket, iki lisans ve çeşitli taşınmazlar bulunuyor.

Finans Sektöründeki TVF İştirakleri

TVF portföyünde finansal sektöründen birçok şirket yer alıyor. Bu şirketler şu şekilde sıralanıyor:

 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Yüzde 100)
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Yüzde 91,5)
 • Türkiye Vakıflar Bankası TAO (Yüzde 74.8)
 • Borsa İstanbul A.Ş. (Yüzde 80.6)
 • Türkiye Sigorta Anonim Şirketi (Yüzde 81,10)
 • Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi (Yüzde 98.61)
 • Türkiye Katılım Sigorta A.Ş. (Yüzde 100)
 • Türkiye Katılım Hayat A.Ş. (Yüzde 100)

Ulaştırma ve Lojistik Sektöründeki TVF İştirakleri

TVF, Türkiye’nin uzun vadede bölgesel lojistik üssü olması için gerekli sermaye yatırımları da yapıyor. Bu planlamalar kapsamında faaliyet gösteren şirketler aşağıdaki şekilde sıralanıyor:

 • Türk Hava Yolları A.Ş. (Yüzde 49,12)
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (Yüzde 100)
 • TCDD İzmir Liman İşletmesi (Yüzde 100)

Enerji Sektöründeki TVF İştirakleri

TVF, Türkiye’nin cari dengesine katkıda bulunacak enerji yatırımlarını önceliklendirme hedefiyle yeni şirketler kurmaya ve yatırımlarını artırmaya devam ediyor. TVF fonunda yer alan enerji şirketleri ise şu şekilde listeleniyor:

 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (Yüzde 100)
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (Yüzde 100)
 • TVF Enerji A.Ş. (Yüzde 100)
 • TVF Rafineri ve Petrokimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yüzde 100)

Teknoloji ve Telekom Sektöründeki TVF İştirakleri

Türkiye’de teknoloji ve telekom sektöründe faaliyet gösteren köklü kuruluşlar da belirli oranlarla TVF portföyünde yer alıyor.

 • Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Yüzde 26,2)
 • Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. (Yüzde 100)
 • Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Yüzde 61.68)

Madencilik ve Demir-Çelik Sektöründeki TVF İştirakleri

Madencilik ve demir çelik sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye Varlık Fonuna bağlı şirketler, çevre dostu metotlarla kaynakları ekonomiye kazandırma ve yüksek katma değerli ürünler üretme amacıyla çalışıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin yer altı kaynaklarını da mümkün olan en verimli şekilde kullanıyor. Fonun maden sektöründeki şirketleri ise şunlar:

 • Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yüzde 4.41)
 • Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yüzde 100)
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Yüzde 100)

Türkiye Varlık Fonunun Kaynakları Nelerdir?

Varlık Fonu Nedir? Ne İşe Yarar?

Türkiye Varlık Fonunun kaynakları şunlardan oluşuyor:

 • Farklı şirketlerin hisse senetleri ve finansal enstrümanlar
 • Taşınmazlardan elde edilen gelirler
 • Borçlanma araçları gibi finansal enstrümanlar
 • Yerli ve yabancı şirketlere yapılan yatırımlar
 • Kamu kuruluşlarının özelleştirilmesinden elde edilen gelirler

Türkiye Varlık Fonu Nereye Yatırım Yapar?

TVF, yatırım stratejileri ve hedeflerine bağlı olarak çeşitli yatırım alanlarında portföylerini çeşitlendiriyor. Bu alanlar şunları içerebiliyor:

 • Hisse senetlerine yatırım yaparak genellikle sermaye kazancı veya temettü geliri elde etmeyi amaçlıyor.
 • Sabit getirili yatırımlar aracılığıyla düşük riskli gelirler sağlayabiliyor.
 • Gayrimenkul projeleri aracılığıyla emlak piyasasında getiri elde edebiliyor.
 • Özel sermaye fonları ve emtia yatırımları yapılabiliyor.
 • Acil durumlar için likiditeyi korumak adına nakit tutuyor.
 • Yatırım portföylerini çeşitlendirmek ve global fırsatları değerlendirmek amacıyla uluslararası yatırımlara yönelebiliyor.

Her varlık fonu amacı, risk toleransı ve yatırım stratejisi doğrultusunda bu alanlardan bir veya daha fazlasına yatırım yapabiliyor. Ayrıca kamu varlık fonları genellikle devlet mülkiyetindeki şirketlere odaklanıyor. Bununla birlikte özel varlık fonları daha geniş yatırım seçeneklerine sahip olabiliyor. Dolayısıyla varlık fonlarının yatırım stratejileri ve portföyleri büyük ölçüde farklılık gösterebiliyor.

Türkiye Varlık Fonu Nereye Bağlı? Nasıl Denetlenir?

Varlık Fonu Nedir? Ne İşe Yarar?

Türkiye Varlık Fonu (TVF) anonim şirket olarak kurulduğundan özel bir yönetim kurulu ve icra komitesi tarafından yönetiliyor. Fonun nasıl yönetileceğiyle ilgili ana prensipler ve kurumsal yapı şu şekilde belirleniyor:

 • Türkiye Varlık Fonunun en üst düzey yönetim organı olan TVF Yönetim Kurulu, fonun stratejik kararlarını alıyor ve yürütüyor. Yönetim Kurulu, fonun başkanı tarafından yönetiliyor ve başkan da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.
 • İcra komitesi TVF’nin günlük işlerini yönetiyor ve fonun operasyonlarını denetliyor. Bu komite başkan tarafından atanmakta olup onun liderliği altında çalışıyor.
 • Fon, profesyonel bir yönetim ekibi tarafından yönetiliyor. Bu ekip, fonun yatırım stratejilerini oluşturuyor, varlıkları yönetiyor ve fonun amaçlarına ulaşmasını sağlıyor.
 • Fonun yönetimi şeffaflık ve hesap verebilirlik prensiplerine dayalı olarak işliyor.  
 • TVF, Türkiye’nin ekonomik büyümesini desteklemek amacıyla stratejik yatırım kararları alabiliyor. Bu yatırımların Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik hedefleriyle uyumlu olması gözetiliyor.
 • Türkiye Varlık Fonunun yatırım portföyünü çeşitlendirmesi gerekiyor. Bu koşul, risklerin yönetilmesi ve getirilerin optimize edilmesi açısından önem taşıyor. Bu noktada fonun bağımsız bir denetim ve iç kontrol sürecine tabi tutulması gerekiyor.

Varlık Fonunda Devir Nedir?

Varlık fonunda devir, mevcut bir varlık fonunun veya varlık portföyünün başka bir kuruluşa veya yöneticilere devredilmesini ifade ediyor. Devir işlemi genellikle varlık değerlemesi, yatırımcı onayı, yasal düzenlemeler ve sözleşme şartları aşamalarının izlenmesiyle sürdürülüyor. 

Yatırımcılara devir işleminin nasıl yönetileceği konusunda bilgi verilmesi önem taşıyor. Ayrıca varlık portföylerinin verimli bir şekilde yönetilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması noktasında da profesyonel destek alınması önemli bir husus oluyor. Birçok adımın titizlikle tamamlanmasını şart koşan varlık fonu devri, bu nedenle genellikle profesyonel finans danışmanları ve hukuk uzmanları tarafından yönetiliyor. Bu sayede tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağlanıyor. 

Varlık Fonunda Devir Hangi Nedenlerle Gerçekleşir?

 • Varlık fonunun yöneticileri, yeni bir yatırım stratejisi benimsemek istediklerinde mevcut portföyü devredebiliyor. Bu yöntem, fonun risk profili veya getiri hedefleri değiştiğinde sıklıkla başvurulan yollar arasında yer alıyor.
 • Varlık fonunun performansı belirli bir süre boyunca düşük seyrediyorsa veya yatırımcıların beklentilerini karşılamıyorsa fonun devredilmesi yoluna gidilebiliyor.
 • Finansal kuruluşlar veya diğer varlık fonları, büyüme veya portföy çeşitlendirmesi amacıyla mevcut fonları satın alabiliyor ya da birleştirebiliyor.
 • Varlık fonunun yöneticileri değiştiğinde ya da varlık fonuna yeni bir yönetim ekibi geldiğinde mevcut portföyü devralabiliyor.

Varlık fonunda yer alan şirketlere yatırım yaparak birikimlerini pratik şekilde yönetmek ister misin? Hemen şimdi App Store ya da Play Store üzerinden Midas uygulamasını indirerek, Midas yatırım hesabınla finans dünyasına hızlı bir giriş yapabilirsin!

Varlık Fonu Nedir? Ne İşe Yarar?

Hisse senetleri riskli yatırım ürünleridir. Şirketlere ortaklık, hem kârlarına hemde zararlarına ortaklık anlamına gelir. Ana paranızdan kâr etme ihtimaliniz olduğu gibi, zarar etme ihtimalinizde bulunmaktadır.

Benzer İçerikler