Blog

SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

August 29, 2023
SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?
Makaleyi sesli dinle
SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Bireysel projelerin, girişimlerin veya şirketlerin değerlendirmelerini doğru bir şekilde yapabilmek için güçlü bir stratejik tekniğe mi ihtiyacın var? Öyleyse SWOT analizi işine yarayabilir! Hadi hemen gel, SWOT analizi nedir ve SWOT analizinin faydaları nelerdir anlatmaya başlayalım!

Herhangi bir projeye veya yatırıma maddi kaynakları aktarmadan önce güçlü bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Bu değerlendirmenin net, gerçekçi ve rekabetçi olması geleceği doğru öngörebilmek adına büyük önem taşıyor. Tek bir noktaya odaklanmak ise çoğu zaman hatanın en büyük sebeplerinden biri oluyor. Çünkü insanlar gibi şirketlerin de yalnızca güçlü veya olumlu yönleri bulunmuyor. Bu konuda en doğru değerlendirmeyi yapmak da SWOT analiziyle mümkün! Özellikle şirket değerlendirmelerinde hem iç kaynakların durumunu hem de dış faktörleri göz önüne alarak sağlam sonuçlar sunan bu yöntemi gel, şimdi hep birlikte daha yakından tanıyalım!

SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

SWOT analizi, şirketlerin rekabetçi konumunu analiz etmek amacıyla kullanılan stratejik bir teknik. İngilizcede strenghts (güçlü), weakness (zayıf), opportunities (fırsat), threats (tehdit) kelimelerinin baş harflerinden oluşturulan SWOT, şirketleri tüm bu kelimeler ekseninde değerlendirmeyi kapsıyor. Şirketin güçlü yönleri, zayıf yönleri, sahip olabileceği fırsatlar ve karşılaşması muhtemel tehditler/tehlikeler SWOT analiziyle belirlenmiş oluyor. Şirketin piyasadaki konumunu en rekabetçi haliyle görmeyi sağlayan SWOT analizi, ön yargılardan kurtulmak ve belirsiz konuları netleştirmek için küçük veya büyük ölçekli tüm şirketler tarafından kullanılıyor.

Biliyor muydun?SWOT analizi, ilk olarak 1960’larda Harvard Üniversitesi profesörleri C. Roland Christensen, Edmund P. Learned, Kenneth Andrews ve William D. Guth tarafından geliştirilmiş. Ardından Stanford Üniversitesinde Albert S. Humphrey tarafından son halini almış. Analiz bugün daha çok Humphrey’e atfedilse de, tohumunu ilk atanların Harvard profesörleri olduğu biliniyor.

Swot Analizi Nasıl Yapılır?


Hedef Belirlemek
SWOT analizinin hangi amaca yönelik olarak yapılacağının belirlenmesiKaynak Toplamak
Güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler için kullanılabilecek verilerin bulunmasıÜretim, satış veya muhasebe gibi amaca uygun departmanlardan bilgi alınması

Fikirleri Derlemek
Toplanan verilerin gruplara göre derlenmesi

Verileri İyileştirmek
Derlenen fikirlerin nasıl daha iyi hale getirilebileceğinin düşünülmesi

Strateji Geliştirmek
Konuyu tüm yönleriyle ele aldıktan sonra ne yapılabileceğine karar verilmesi, hedefe yönelik olarak yeni planlama yapılması
SWOT Analizinin Adımları

Hedef Belirlemek

Hedefin doğru belirlenmesi SWOT analizinin doğru bir şekilde yapılması için büyük önem taşıyor. Örneğin; piyasaya yeni bir ürün sürmenin şu an için iyi bir fikir olup olmadığı mı yoksa şirketin genel durumu mu değerlendirilmek isteniyor? Hedefi doğru belirlemek, sonraki adımların da en doğru şekilde planlanmasını sağlıyor.

Kaynak Toplamak

Her SWOT analizi hedefi için farklı kaynaklara ihtiyaç duyuluyor. Bu doğrultuda hem iç hem de dış faktörlerden doğru verileri toplamak büyük önem taşıyor. Aksi takdirde yanlış sonuçlarla karşılaşma riski bulunuyor. SWOT analizinde kaynak toplama adımının doğru personellerle yürütülmesi de en önemli konulardan biri oluyor. Örneğin; muhasebe departmanında çalışan bir personelin, diğer personellerin bilgi sahibi olamayacağı konularda fikrinin bulunması muhtemel görülüyor. Bu nedenle analizde önemli katkı sağlayacak personellerle çalışılması tavsiye ediliyor.

Fikirleri Derlemek

Fikirleri derleme aşaması SWOT analizinin şekillenmeye başladığı adım oluyor. Bu aşamada bir önceki adımda toplanan kaynaklar güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler altında derleniyor. Bu aşamada hem şirket içi hem de şirket dışı faktörlerin doğru bir şekilde ele alınması kritik önem arz ediyor. Örneğin; güçlü yönlerden bahsedebilmek için şirket içi değerlendirmelere ihtiyaç duyuluyor. Fırsatları değerlendirebilmek için ise pazar trendlerinin gözden geçirilmesi gerekiyor.

Verileri İyileştirmek

Önceki aşamada sorular belirlendikten sonra, dördüncü adımda tüm konunun ele alınarak bulguların nasıl daha iyi bir hale gelebileceği araştırılıyor. Bu aşamada en iyi etkiyi yakalayabilmek adına değerlendirmeye üst düzey yöneticilerin de katılması tavsiye ediliyor. Analizin katılımcıları arasında kaliteli tartışmalar yürütülerek esasında bir beyin fırtınası yapılması amaçlanıyor.

Strateji Geliştirmek

Şirketin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri artık belirlendi. Son adımda tüm bunlara yönelik güçlü bir strateji geliştirilmesi bekleniyor. Eğer şirket iyi durumdaysa ve fırsatlara açıksa, çeşitli yatırımlar yapmak için planlar çizilebiliyor. Ancak şirket artan maliyetler ve pazardaki tehditler nedeniyle kendisini tehlikeli bir konumda görüyorsa, gündemdeki projeler ertelenebiliyor veya daha iyi duruma gelebilmek için geliştirici projeler yaratılabiliyor.

Bazı durumlarda analizin altı aylık bir sürenin sonunda tekrar gözden geçirilmesi önerilebiliyor. Bu, kimi zaman şirketin pazardaki konumunu daha net bir şekilde görebilmek için gerekli olabiliyor. İşletmelerde SWOT analizi, tüm bu anlatılanlar sebebiyle şirkete her yönüyle katkı sağlayan bir iş geliştirme aracı olarak öne çıkıyor.

Swot Analizi Örneği

SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Swot analizi örnekleri, gerçek analizlerde olduğu gibi dört başlıktan oluşuyor. Başlık isimleri daha önce değindiğimiz üzere güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler oluyor. Her başlığa değerlendirmeyi doğru bir şekilde yapabilmek için çeşitli soruların ve yanıtların eklenmesi gerekiyor. İşte SWOT analizinde başlıklara göre sorulabilecek bazı soru örnekleri:

Güçlü Yönler

 • Olumlu özelliklerimiz neler?
 • Neyi en iyi yapıyoruz?
 • En güçlü varlığımız nedir?
 • Hangi kaynaklara sahibiz?
 • En büyük başarımız nedir?
 • Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak hangi avantajlara ve hangi değerlere sahibiz?
 • Başkaları tarafından hangi konuda en güçlü görülüyoruz?

Zayıf Yönler

 • Olumsuz özelliklerimiz neler?
 • Hangi dezavantajlara sahibiz?
 • Hangi konuda eleştiri alıyoruz?
 • Sektörde gelişimimizi engelleyecek endişelerimiz var mı, varsa neler?
 • Hangi kaynaklardan yoksunuz?
 • Hangi görevleri yapmaktan kaçınabiliriz?
 • Hangi yönümüz bizi geriye düşürüyor olabilir? / Hangi alanlarda daha fazla gelişmeye ihtiyacımız var?

Fırsatlar

 • Güçlü yönlerimizi nasıl fırsata dönüştürebiliriz?
 • Zayıf yönlerimizi nasıl fırsata dönüştürebiliriz?
 • Bugün yapılmayan ne yapabiliriz?
 • Sektörümüz nasıl değişiyor? Bu değişimden nasıl yararlanabiliriz?
 • Alanımızda henüz kimsenin karşılamadığı bir ihtiyaç, yönelmediği bir yenilik var mı?
 • Hangi yeni teknolojilere sahip olmak hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştırır?
 • Yeni fırsat olasılıkları için kimlerden yardım alabiliriz?

Tehditler

 • Tüketici trendleri nasıl değişiyor? 
 • Rakiplerimiz ne yapıyor?
 • Başarımızı tehdit edecek değişiklikler var mı?
 • Hangi engellerle karşılaşıyoruz?
 • Zayıf yönlerimizden hangisi bizi başarılı olmaktan alıkoyabilir?
 • Güçlü yönlerimizden hangisi bizi geriye düşürüyor olabilir?
 • Operasyonlarımıza zarar verebilecek yeni düzenlemeler var mı?

Swot Analizinin Faydaları Nelerdir?

 • Swot analizi, şirketin avantajlarını ve dezavantajlarını anlamaya yardımcı olur.
 • Pazar hakkında bilgi edinmeyi sağlar. Rakip faaliyetleri hakkında bilgi edinmeye katkıda bulunur.
 • Yükselişe geçilemeyen alanlardaki sebepleri bulmayı sağlar.
 • Hangi adımların önceliklendirilmesi ve ertelenmesi gerektiğini belirlemeye yardımcı olur.
 • Hedeflerin şirketin mevcut durumuyla gerçekçi bir şekilde uyumlu hale getirilmesine katkı sağlar.
 • Şirletin hangi yönlerinin geliştirilebileceğini bulmayı sağlayarak yeni yatırım fırsatları oluşturur.
 • Faydalı olmayacak girişimleri belirlemeye yardımcı olur. Bu sayede sermayenin korunmasına katkıda bulunur.
 • Şirketin mevcut durumu ve geleceği hakkında tüm çalışanlarla şeffaf bir bilgi paylaşımı yapmaya yardımcı olur.

İşletmelerde Swot Analizi Neden Önemlidir?

İşletmelerde SWOT analizi yapmak, mevcut durumların her yönüyle değerlendirilmesi ve gelecek için temkinli adımlar atılması noktasında büyük fayda sağlıyor. Şirket hareketleri, işletmenin içinde olduğu kadar dışında da büyük etki yaratıyor. Rakiplerden yatırımcılara, iş ortaklarından portföy sahiplerine kadar hemen herkes şirketlerin hareketlerinden olumlu veya olumsuz yönde etkileniyor. Bu nedenle SWOT analizinden yararlanmak, herkes için faydalı bir seçenek oluyor. 

Belirsiz konuların netleştirilmesi, risk analizlerinin yapılması, pazardaki yeni trendlerden haberdar olunması ve hangi adımların güce güç katacağının bulunması şirketlere önemli katkılar sağlıyor. Bu noktada sağlam bir değerlendirme için SWOT analizinden yararlanmak, her zaman en iyi seçenekler arasında yer alıyor.

Sen de yatırımlarını yaparken daha güçlü adımlar atmak istersen, yatırım yapacağın şirketleri ya da bireysel durumunu SWOT analiziyle değerlendirebilirsin. Yoksa şirketlere nasıl yatırım yapabileceğini hala bilmiyor musun? Neyse ki o iş kolay! Hemen App Store ya da Play Store üzerinden Midas uygulamasını indir, Midas yatırım hesabınla dünyaca ünlü şirketlerden hisse satın almaya başla!

SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Hisse senetleri riskli yatırım ürünleridir. Şirketlere ortaklık, hem kârlarına hemde zararlarına ortaklık anlamına gelir. Ana paranızdan kâr etme ihtimaliniz olduğu gibi, zarar etme ihtimalinizde bulunmaktadır.

Benzer İçerikler