Blog

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

August 25, 2023
Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir?
Makaleyi sesli dinle
Şirket Çeşitleri

Kendi şirketini kurmak ve kariyer hayallerini gerçekleştirmek isteyenlerin, şirket türleri ve şirketlerin sahip olduğu özellikler hakkında bilgi sahibi olması son derece önemli. Bu aşamada sen de küçük, orta ya da büyük ölçekli bir şirket kurma yolunda basamakları emin adımlarla çıkmanın peşinde olabilirsin. Öyleyse şirket türleri ve özellikleri içeriğimiz sana rehber olmaya hazır. Hadi, keşfet!

Her şirket türü, içerisinde kendisine özgü avantajları barındırıyor. Bu sayede şirket sahipleri sermayesine, ortaklık yapısına, büyüme hedeflerine ve kurumsal imajına göre şirket türleri arasından en doğru seçimi yapma imkanına sahip oluyor. Peki, hayata geçireceğin iş planı için hangi şirket türü senin için ideal öğrenmeye ne dersin? O zaman şirket türleri nelerdir incelemeye hemen başlayalım!

Şirket Türleri Nelerdir?

Sermaye ŞirketleriŞahıs Şirketleri
Anonim şirketlerAdi şirketler
Limited şirketlerKollektif şirket
Paylı komandit şirketlerAdi komandit şirketler
Şirket Türleri

Türk Ticaret Kanununda şirketler, sermaye ve şahıs olmak üzere iki başlık altında toplanıyor. Ticari hayatın ihtiyaçlarına göre şekillenen bu şirket çeşitleri, kendi içerisinde de alt dallara ayrılıyor. Günümüzde en çok bilinen ve sayıca fazla olan şirket türlerinin ise anonim şirketler (A.Ş.), limited şirketler (LTD), şahıs şirketleri ve paylı komandit şirketler olduğunu söylemek mümkün. Özellik bakımından birbirinden ayrılan bu şirket tiplerinde, ortakların sayısı, vergi oranları ve pay devri gibi detaylar bakımından pek çok değişiklik bulunuyor. Ticari şirketlerin özellikleri ise şirket kurmak isteyenler için belirleyici bir unsur oluyor. 

Sermaye Şirketleri Nelerdir?

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Sermaye şirketleri, ortakların kişiliği ve sayısından ziyade, kişilerin ortaya koydukları sermayelerin ön planda olduğu şirket türü olarak karşımıza çıkıyor. Ortaklık ilişkilerininn şirket yönetimini neredeyse hiç etkilemediği bu şirket türünde, paylar son derece kolay bir şekilde satılabiliyor veya devredilebiliyor. Dolayısıyla ortaklıkların değişmesi ya da şirkete yeni ortakların katılması, sermaye şirketleri türleri çok daha kolay bir süreci beraberinde getiriyor. 

Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu uyarınca üç farklı sermaye şirketi çeşidi bulunuyor. Sermaye şirketlerinin alt türlerini, anonim şirketler, limited şirketler ve paylı komandit şirketleri oluşturuyor. Sermaye şirketi çatısı altında bir araya gelen bu türler ise aşağıda detaylı olarak ele alınıyor. 

Anonim Şirket Türünün Özellikleri Nelerdir?

 • Anonim şirket, sermaye şirketleri arasında en çok tercih edilen türlerden biri. Bunun temel sebebi ise anonim şirketlerin bir kişi tarafından kurulabiliyor olması. 
 • Anonim şirkette birden fazla tüzel kişi de bulunabiliyor. Bu durumda şirket sermayesi paylara bölünüyor ve ortaklar borçlarından dolayı yalnız tahattüt ettiği malvarlığıyla şirkete karşı sorumlu oluyor. 
 • Anonim şirket türünde en az 50 bin TL sermayenin sağlanması zorunluluğu bulunuyor. 
 • Anonim şirket bir ticaret şirketi olup tacir sayıldığı için bir unvana sahip olması gerekiyor. Ayrıca unvanlarında ‘Anonim Şirket’ ibaresinin olma mecburiyeti bulunuyor. 

Limited Şirket Türünün Özellikleri Nelerdir?

 • Limited şirketler, ticari hayatta en sık kurulan şirket türleri arasında bir adım öne çıkıyor. 
 • Limited şirketler, tek ya da bir grup gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabiliyor. 
 • Kuruluşunda en fazla 50 kişilik bir ortaklık söz konusu oluyor. 
 • Limited şirket türünde belirli ticaret unvanına sahip olma zorunluluğu bulunuyor. 
 • Limited şirket kurulabilmesi için 10 bin TL sermaye koşulunun karşılanması gerekiyor. 
 • Bu şirket türünde her ortağın minimum 25 TL ve katları olacak şekilde sermayede payı bulunuyor. 
 • Ortakların sorumlulukları ise payın oranına göre değişiklik gösteriyor. 
 • Limited şirketin en belirgin özelliği, bu türde ortağın payını devredebilmesi için diğerlerinin iznine ihtiyaç duyması oluyor. 

Paylı Komandit Şirket Türünün Özellikleri Nelerdir?

 • Paylı komandit şirketler, özellik bakımından karma bir yapıya sahip. 
 • Bu şirket türünde ortaklıklar arası sorumluluklarda dengesiz dağılımlar söz konusu olabiliyor. Bir veya birkaç ortakta sınırsız sorumluluklar bulunuyor, bazı ortakların sorumlulukları son derece kısıtlı olacak şekilde düzenlenebiliyor. 
 • Paylı komandit şirketlerin ticari ünvanları, sorumluluğu sınırsız ortaklardan en az birinin adını ve soyadını, şirketi ve türünü içerme zorunluluğu bulunuyor. 
 • Paylı komandit şirketlerde, şirketi yöneten komandite ortaklar, gerekli hallerde görevden alınabiliyor. Böyle bir durumunda ise ortağın şirketin borçlarına yönelik sorumlulukları ortadan kalkıyor. 
 • Komandite ortakların gerçek kişilerden olması gerekiyor.
 • Şirketin tüzel kişilik kazanabilmesi için ticaret siciline tescil edilmesi gerekiyor. 

Şahıs Şirketleri Nelerdir?

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Kurulması en kolay şirket türü olan şahıs şirketleri, kısa bir zaman diliminde tek bir kişiyle bile kurulabiliyor. Ancak şahıs şirketleri, kolay kurabildiği gibi kolay bir şekilde kapanabilen bir şirket türü olarak görülüyor. En az bir kişinin kurucu olduğu şahıs şirketi türlerinde birden fazla ortak olduğunda, tüm ortaklar sınırsız sorumluluğa sahip oluyor. Aynı zamanda şirket sahipleri, şirket içerisindeki gelir gider ve borçlardan tüm mal varlıklarıyla sorumlu tutuluyor. 

Şahıs şirketleri de sermaye şirketleri gibi kendi içerisinde farklı özellikte alt şirket türleri barındırıyor. Adi şirketler, kollektif şirketler ve adi komandit şirketler olarak sınıflandırılan bu şahıs şirketi türlerinin her birini ayrıntılı açıklamalarıyla birlikte aşağıda bulabilirsin. 

Adi Şirket Türünün Özellikleri Nelerdir?

 • Adi şirket türü, tüzel kişiliği olmayan şirketler arasında en sık hayat bulan şirketlerin başında geliyor. Şirketin tüzel kişiliğinin olmamasının yanı sıra tescil zorunluluğu bulunmaması bu türü en yaygın şirketler konumuna taşıyor. 
 • Adi şirket, iki veya daha fazla ortakla birlikte ve son derece kolay bir şekilde kurulabiliyor.
 • Adi ortaklık adıyla da bilinen bu şirket türünde, ortakların mal varlıkları üzerinde ortak hareket etme zorunluluğu bulunuyor. 
 • Adi şirketlerde tüm vergiler, vergi kimlik numarası üzerinden yapılıyor.  

Kollektif Şirket Türünün Özellikleri Nelerdir?

 • Kollektif şirket, iki veya daha fazla sayıda kişinin ticari faaliyet gerçekleştirmek üzere kurduğu şahıs şirketlerinden biri. 
 • Sınırsız ortakla kurulabilen bu şirket türünde sermaye, ortakların sağladığı finansman üzerinden karşılanıyor. 
 • Kollektif şirket türünde ortaklıkların sorumlulukları ise şirket içinde sahip olduğu pay oranına göre belirleniyor. 
 • Bu şirket türünde genellikle ortakların tamamı şirket yönetiminde söz sahibi oluyor. Bir ortak, diğer ortaklardan bağımsız ve izinsiz olarak şirket faaliyetlerine yönelik iş yapması yapamıyor. 

Adi Komandit Şirket Türünün Özellikleri Nelerdir?

 • İki veya daha fazla ortakla kurulan adi komandit şirketlerde, ortaklıklar arasında sorumluluk sınırı farklılık gösteriyor. Ortak statüsündeki gerçek kişilerin sorumlulukları sınırsız olurken diğerlerinin sorumlulukları sınırlı tutuluyor. 
 • Sorumluluğu sınırsız gerçek ortaklar komandite; sınırlı sorumluluğa sahip olanlar ise komanditer adıyla anılıyor. Ayrıca komanditer ortaklar hem gerçek hem de tüzel kişilerden oluşabiliyor. 
 • Adi komandit şirket türünde, ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirketin türünü gösteren bir ticaret unvanı olması gerekiyor. 

Şirket Türlerine Göre Vergi Oranları Nelerdir?

Limited şirketler%25Kurumlar vergisi
Anonim şirketler%25Kurumlar vergisi
Şahıs şirketleri%15 ila 40Gelir vergisi
Şirket Türlerinin 2023 Vergi Oranları

Anonim, limited ya da şahıs… Farklı büyüklükteki ve özellikteki şirketlere yatırım yaparak bu ortaklık süreçlerinin bir parçası olmak için App Store veya Play Store üzerinden Midas uygulamasını hemen şimdi indirebilirsin! Hadi, türü farketmeksizin en güvenilir şirketlerin hisse senetlerine ve kârlarına hiç vakit kaybetmeden ortak ol!

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Hisse senetleri riskli yatırım ürünleridir. Şirketlere ortaklık, hem kârlarına hemde zararlarına ortaklık anlamına gelir. Ana paranızdan kâr etme ihtimaliniz olduğu gibi, zarar etme ihtimalinizde bulunmaktadır.

Benzer İçerikler