Blog

Politika Faizi Nedir? Ekonomi Üzerindeki Önemi

November 28, 2023
Politika Faizi Nedir? Ekonomi Üzerindeki Önemi
Makaleyi sesli dinle
Politika Faizi Nedir? Ekonomi Üzerindeki Önemi

Ekonomi ve finans dünyasında sıklıkla duyduğumuz kavramlardan biri olan politika faizi, piyasanın nabzını belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Peki, politika faizinin tam olarak ne olduğunu ve ekonomideki rolünü biliyor musun? Dur! Yanıtını bu yazının sonuna geldiğinde alalım! 

Politika faizini kısaca, ekonomi dünyasında önemli bir rol oynayan ve genellikle merkez bankaları tarafından belirlenen bir finansal araç olarak tanımlayabiliriz. Bir ülkenin ekonomik istikrarını ve enflasyonu kontrol etmeyi amaçlayan politika faizi, diğer faiz oranları üzerinde de güçlü bir etkiye sahip olabiliyor. Finansal piyasa üzerinde belirleyici bir faktör olan politika faizinin tam olarak ne olduğunu öğrenmek ve etkilerini anlamak istiyorsan şimdi seni bir alt satıra alalım!

Politika Faizi Ne Demek?

Politika faizi, bir ülkenin merkez bankası veya para otoritesi tarafından belirlenen ve genellikle kısa vadeli borçlanma işlemleri için uygulanan faiz oranı olarak tanımlanıyor. Bu faiz oranı ekonomik istikrarı sağlamak, enflasyonu kontrol altında tutmak ve ekonomik büyümeyi yönlendirmek gibi amaçlarla kullanılıyor. Merkez bankalarının politika faizini değiştirerek para arzını ve borçlanma maliyetlerini etkilemesi, haliyle ekonomideki harcama ve yatırım süreçlerini de etkiliyor. Politika faizi, genellikle para politikası aracı olarak adlandırılan bir dizi araç içinde önemli bir yer tutuyor ve ekonomik göstergelere duyarlı bir şekilde ayarlanabiliyor.

Politika Faizi Nasıl Hesaplanır?

Politika faizi hesaplanırken genellikle merkez bankası tarafından belirlenen bir faiz oranı kullanılıyor. Bu faiz oranı ekonomik koşullar, enflasyon hedefleri, işsizlik oranı ve diğer makroekonomik göstergelere dayanarak belirleniyor. Merkez bankaları genellikle Para Politikası Kurulu (PPK) veya benzer bir yapı aracılığıyla politika faizini belirliyor. Enflasyonun kontrolü için politika faizi artırılabilirken, işsizliği azaltmak veya ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla faiz düşürülebiliyor.

Politika Faizinin Ekonomi Üzerindeki Önemi Nedir?

Politika faiz oranının değiştirilmesi, merkez bankalarının elindeki etkili bir kaldıraç mekanizmasını devreye sokuyor. Politika faizinde yapılan ayarlamalar para arzını etkileyerek borçlanma maliyetlerini şekillendiriyor. Bu da doğrudan ekonomideki harcama ve yatırımları etkileyerek geniş çaplı ekonomik etkilerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Politika faizi genellikle kısa vadeli faiz oranlarını ifade ediyor. Merkez bankası politika faiz oranını belirleyerek ekonomik dengenin ve istikrarın sağlanmasını hedefliyor. Politika faizine ilişkin kararlar Para Politikası Kurulu tarafından alınıyor ve gelecek dönem enflasyon görünümüne odaklanarak orta vadeli bir perspektiften şekillendiriliyor.

Politika Faiz Kararlarının Temelleri Nelerdir?

Para Politikası Kurulu, faiz kararlarını belirlerken geniş bir veri setinden yararlanarak süreci şekillendiriyor. Bu kapsamlı veri seti aşağıda sıralanıyor:

 • Arz ve talep dengesi: Ekonomide mal ve hizmetlerin fiyatlarını belirleyen önemli unsurlardan bir olan arz ve talep dengesi, politika faiz kararlarının alınmasında da büyük bir rol üstleniyor.
 • Maliye politikası: Maliye politikası, devletin vergi ve harcama politikalarını ifade ediyor. Devlet vergileri düşürdüğünde tüketim ve yatırım artıyor. Bu durum da faiz kararlarının şekillenmesinde rol oynuyor.
 • Kredi büyüklükleri: Ekonominin likiditesini yansıtan kredi büyüklüğü, bankalar tarafından verilen kredi miktarı olarak tanımlanıyor. Bu miktarın gözlemlenmesi Para Politikası Kurulunun faiz kararlarını belirlenmesine yardımcı oluyor.
 • Ücret artışı: Ücret artışı ve iş gücü maliyetleri ekonominin genel performansını etkilediğinden politika faiz oranı kararlarının alınmasına da katkıda bulunuyor.
 • İstihdam düzeyi: İşsizlik ve istihdam düzeyi bir ülkenin ekonomik durumunu yansıtan en önemli unsurlardan biri. Bu durum haliyle politika faiz oranlarının belirlenmesini de etkiliyor.
 • Birim maliyet: Birim maliyet bir mal veya hizmetin üretilmesi için gereken maliyet olarak tanımlanıyor. Birim maliyetin artması işletmelerin kâr marjını azaltabiliyor. Bu durum fiyat istikrarını etkileyerek politika faiz oranlarını şekillendirebiliyor.
 • Verimlilik artışı: Verimlilik arttığında işletmeler daha az maliyetle daha fazla üretim yapabiliyor. Verimliliğin artması ekonomiyi canlandırdığından politika faiz oranı kararı öncesinde analiz edilmesi gerekiyor.
 • Enflasyon beklentileri: İşletmelerin enflasyon beklentileri fiyat istikrarını sağlamak amacıyla politika faiz kararlarında belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor.
 • Döviz kuru: Döviz kuru enflasyon üzerinde etkili olduğundan politika faiz kararlarının alınmasında da önemli bir rol oynuyor.

Politika Faizi Ne İşe Yarar?

 • Politika faizi öncelikli olarak enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını ayarlamaya odaklanıyor. Enflasyon yüksek olduğunda merkez bankası politika faizini artırarak kredilerin maliyetini artırıyor ve bu sayede enflasyon baskısı azalıyor.
 • Politika faizi işsizlikle mücadelede de etkili bir rol oynuyor. Yüksek işsizlik oranlarında merkez bankası faiz oranlarını düşürerek kredilerin daha uygun hale gelmesini sağlıyor. Bu da yatırımları ve tüketimi artırarak işsizliği azaltmaya yönelik bir teşvik mekanizması oluşturuyor.

Politika Faizi Düşük Olduğunda Ne Olur?

Politika faizinin düşük olması ekonomik dinamikler üzerinde çeşitli etkilere neden olabiliyor. Bu önemli etkiler ise şu şekilde:

Tüketim Artışı

Yukarıda da belirttiğimiz üzere düşük politika faizi kredilerin daha uygun fiyatlı olmasını sağlıyor. Bu durum da bireyleri ve işletmeleri yatırım yapmaya teşvik ediyor. Daha düşük finansman maliyetleri yeni işletmelerin kurulmasını ve mevcut işletmelerin büyümesini destekleyerek ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor.

Para Arzındaki Artış

Politika faizindeki düşüş, bankaları daha fazla kredi vermeye teşvik ediyor. Bu durumda toplam para arzında bir artış görülebiliyor. Ancak bu durum enflasyon beklentilerini artırabiliyor ve bu da enflasyonu tetikleyebiliyor. Bu nedenle merkez bankaları genellikle faiz indirimlerini dikkatlice dengelemeye çalışıyor.

Borçlanma Maliyetinin Azalması

Düşük faiz oranları bankaların daha düşük faizlerle kredi vermesine olanak tanıyor. Bu durumda bireyler ve şirketler daha uygun koşullarla borçlanabiliyor ve bu da yatırım yapmayı teşvik ediyor. Borçlanma maliyetlerinin düşmesi de ekonomik aktiviteyi olumlu yönde etkileyebiliyor.

Yerel Para Biriminde Değer Kaybı

Politika faizinin düşürülmesi genellikle yerel para biriminin değer kaybetmesine neden oluyor. Düşük faiz oranları yabancı yatırımcıların ilgisini azaltarak yerel para birimine olan talebi düşürebiliyor.

Enflasyonda Artış

Politika faizinin düşük olmasının bir diğer potansiyel etkisi de enflasyon artışına neden olması. Uygun fiyatlı krediler talebi artırdığından fiyatların yükselmesine sebebiyet verebiliyor. Özetle düşük politika faizi ekonomik büyümeyi desteklerken aynı zamanda enflasyon riskini de beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle politika faizi kararları verilirken dengeli bir yaklaşım benimsenmesi ve ekonominin genel durumunun göz önünde bulundurulması önem arz ediyor.
Finans piyasaları üzerinde söz sahibi olan birçok etken bulunuyor.

Bu faktörlerden olumsuz etkilenmemek için yatırımlarını çeşitlendirmeli ve risk faktörünü azaltmalısın. Hemen şimdi App Store ya da Play Storeüzerinden Midas uygulamasını indirebilir ve Midas yatırım hesabıyla hisse senetlerine yatırım yapabilirsin!

Politika Faizi Nedir? Ekonomi Üzerindeki Önemi

Hisse senetleri riskli yatırım ürünleridir. Şirketlere ortaklık, hem kârlarına hemde zararlarına ortaklık anlamına gelir. Ana paranızdan kâr etme ihtimaliniz olduğu gibi, zarar etme ihtimalinizde bulunmaktadır.

Benzer İçerikler