Blog

Makroekonomi ve Mikroekonomi Nedir?

November 28, 2023
Makroekonomi ve Mikroekonomi Nedir?
Makaleyi sesli dinle
Makro ve Mikro Ekonomi

Günlük hayatımızın tam merkezinde yer alan ekonomi, iki ayrı alt başlıkla öne çıkıyor: Makroekonomi ve mikroekonomi. Hem bireyleri hem de ülkeleri ekonomik davranışlar özelinde ele alan bu ekonomi dalları, temelinde iktisadi anlamda performansları inceleyerek analiz yapıyor. Ancak tabii ki farklı konular üzerinde ve farklı bakış açılarıyla… Detaylar mı? Sayfanın devamında!

Tüketim, tasarruf ve yatırım… Bu unsurlar bir bilim dalı olan ekonominin çekirdeklerini oluşturuyor ve işleyişin devamlılığını sağlıyor. Öyle ki hem toplumun en küçük birimi olan bireyler hem de daha geniş bir perspektif çevresinde gelişen ekonomik sistem, makroekonomi ve mikroekonomi adı altında bu davranışları anlamaya ve çözümleme çalışıyor. 

Günümüzde iktisadi alanlarla ilgisi bulunan veya bulunmayan herkes az ya da çok ekonomi nedir sorusuna yanıt verebiliyor. Peki, farklı ölçekteki ekonomik hamleler üzerine eğilen makroekonomi ve mikroekonomi hakkında da acaba aynısı söylenebilir mi? Daha da önemlisi, ekonominin iki ana başlığı olan bu kavramları sen ne kadar biliyorsun? İçinde bulunduğun ekonomik sistemi daha iyi anlayabilmen için bu yazıda makroekonomi ve mikroekonomi nedir sorusunun yanıtlarını ve daha fazlasını bulabilirsin.

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi ve Mikroekonomi Nedir?

Makroekonomi, bir ülkenin veya bölgenin genel ekonomik performansını inceleyen ve büyük ölçekli ekonomik değişkenlere odaklanan bir ekonomi dalı. Makroiktisat nedir, neyle ilgilenir sorusu için genel itibarıyla bu disiplinin iktisadi olgulara bütünsel bir bakış açısıyla yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu alt dal yatırım, gelir, istihdam, üretim ve tüketim gibi olgulara odaklanıyor ve aynı zamanda kamu maliyesi ve para politikası gibi konuları ele alıyor. Ekonomik düzende makro bir denge oluşturmayı hedefleyen makroekonomi, çoğunlukla geniş ölçekteki ekonomik sorunların çözüme kavuşması için gerekli çalışmaların sürdürülmesini sağlıyor.

Ülke ekonomisindeki büyük resmi görmek, analiz etmek ve çözümlemek noktasında makroekonominin ekonomi bilimine yeni bir bakış açısı kazandırdığı düşünülüyor. Bu ekonomi dalının kurucusu kabul edilen John Maynard Keynes’in, temel ekonomi kavramlarına makroekonomiyi dahil ederek toplumu ilgilendiren ekonomik konuları farklı boyutlarda değerlendirmeyi mümkün kıldığı ifade ediliyor.

Makroekonominin Temel Konuları Nelerdir?

Makroekonominin büyük ölçekli ekonomik değişkenlere odaklandığını söylemiştik. Bu büyük ölçekli değişkenler arasında ise ülke ekonomilerini ilgilendiren konular ve sorular öne çıkıyor. Bu doğrultuda makroekoniminin ele aldığı temel konular şu şekilde sıralanabiliyor:

 • Toplam talep ve toplam arz: Makroekonominin merkezi kavramları toplam talep ve toplam arz olarak biliniyor. Toplam talep, bir ekonomideki tüm mal ve hizmetlere olan toplam talebi temsil ediyor. Toplam arz ise bir ekonomide üretilen toplam mal ve hizmet miktarını ifade ediyor. Bu iki faktör arasındaki denge ise makroekonomik sistemin yönettiği ve ekonominin genel sağlığını etkileyen unsurların başında geliyor.
 • Ulusal gelir: Bir ülkenin ulusal geliri, o ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerini gösteriyor. Makroekonomi, ulusal geliri ölçüyor ve bu gelirin nasıl dağıldığını analiz ederek ekonominin genel refahını artırmak üzere çözümler üretmeye katkı sağlıyor.
 • İşsizlik: Yüksek işsizlik oranı, ekonomik potansiyellerin tam anlamıyla kullanılamadığının bir işareti olarak görülüyor. Dolayısıyla makroekonomi, bu potansiyelleri verimli bir şekilde kullanarak işsizlik sorunlarını anlama ve çözüm önerileri geliştirmede etkili bir seçenek oluyor.
 • Enflasyon: Enflasyon, genel fiyat seviyelerindeki artışı temsil ediyor. Makroekonomi, enflasyonun nedenlerini ve etkilerini inceleyerek fiyat istikrarını sağlamak için politika önerileri geliştiriyor.
 • Para politikası ve mali politika: Makroekonomi, para politikası ve mali politikanın ekonomik sistem üzerindeki etkilerini değerlendiriyor. Merkez bankalarının para arzını kontrol etme çabaları ve hükümetlerin bütçe ve vergi politikaları, makroekonominin anahtar unsurları içerisinde bulunuyor.
 • Dış ticaret ve küreselleşme: Makroekonomi, bir ülkenin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini de analiz ediyor. Dış ticaret dengesi, küresel rekabet ve uluslararası ticaret politikaları, makroekonominin küresel bağlamdaki rolünü belirliyor.

Mikroekonomi Nedir?

Makroekonomi ve Mikroekonomi Nedir?

Mikroekonomi, ekonominin küçük ölçekli unsurlarını inceleyen ve bireylerin, firmaların ve endüstrilerin ekonomik kararlarını anlamaya odaklanan ekonomi dalını ifade ediyor. Başka bir deyişle mikroekonomi, tüketicilerin ve şirketlerin davranışlarına odaklanıyor. Mikroekonomi neyin, nasıl ve kimler için üretileceği konusuyla ilgileniyor ve bu süreçteki dağılım, üretim ve bölüşüm süreçlerini bir bütün olarak ele alarak analiz ediyor.

Mikroekonomi dalı, genel anlamda tüketici ve firmaların finansal olarak aldıkları kararın ekonomik pazardaki etkilerine odaklanıyor. Dolayısıyla bireylerin iktisadi sorunlarına ve küçük ölçekli ekonomik problemlere çözüm geliştiriyor. Bunların yanı sıra mikroekonominin en temel görevi bireylerin teşvikler, fiyatlar, kaynaklar veya üretim yöntemlerinde meydana gelen değişikliklere verdiği yanıtları incelemek. Öyle ki kişilerin ve işletmelerin üretim ve değişimden nasıl yararlandığını araştıran bu disiplin, yapılan seçimler doğrultusunda nasıl eğilimlerin ortaya çıkacağını öngörmeyi hedefliyor.

Mikroekonominin Temel Konuları Nelerdir?

Mikroekonomi, bireylerin ve şirketlerin davranışları üzerine şekillenen bir sistemi detaylı olarak araştırıyor ve analiz ediyor. Böylece üretim, kaynak kullanımları ve yatırım gibi iktisadi alanlarda çok daha verimli bir sürece kapı açıyor. Mikroekonominin üzerinde çalıştığı temel konular arasında şunlar yer alıyor:

 • Talep ve arz: Mikroekonomi, piyasayı çözümlemek ve anlamak için talep ve arz analizine odaklanıyor. Bir mal veya hizmetin talep ve arz dengesini belirleyen fiyat mekanizması, mikroekonominin temel dayanaklarından biri oluyor.
 • Fiyat oluşumu: Fiyatlar mikroekonomide önemli bir rol oynuyor. Piyasa koşullarına göre oluşan fiyatlar, bireylerin ve firmaların alım-satım kararlarını etkiliyor. Bu durumda özellikle küçük ölçekli işletmelerin ve kişilerin finansal anlamda verdiği tepkileri izlemek ve bununla ilgili çözüm geliştirmek mümkün oluyor.
 • Tüketici davranışı: Mikroekonomi, bireylerin mal ve hizmetlere yönelik tercihlerini ve bu tercihlerin arkasındaki nedenleri inceleyerek tüketici davranışlarını analiz ediyor.
 • Firma davranışı: Firmaların üretim, maliyet ve kâr gibi ekonomik davranışlarını anlamak, mikroekonominin temel konuları arasında yer alıyor.

Makroekonomi ve Mikroekonomi Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • Makroekonomi ve mikroekonomi arasındaki en önemli fark, makroekonominin ekonomiyi ve içerisindeki tüm kavram ve olayları mikroekonomiden farklı olarak bir bütün olarak ele alması şeklinde kabul ediliyor.
 • Makroekonomi ve mikroekonomi arasındaki ayrım genel olarak bu iki ekonomi dalının odaklandıkları ölçek ve inceledikleri konular oluyor.
 • Mikroekonomi bireylerin ve firmaların kararlarına, fiyat oluşumuna ve piyasa talep-arz dengesine odaklanıyor. Makroekonomi ise daha genel ekonomik göstergelere odaklanıyor. Toplam talep ve arz, işsizlik ve enflasyon gibi büyük ölçekli konular makroekonominin ilgi alanına giriyor.

Makroekonomi ve mikroekonomi, ekonominin genel resmi ve detayları arasında denge kurarak ekonomik olayları anlamamıza yardımcı olan iki önemli disiplin. Bu sebeple iyi bir ekonomik analiz yapabilmek için her iki yaklaşımı da anlamak ve birbiriyle ilişkilendirmek büyük önem taşıyor.

Mikroekonomi ve makroekonomi nedir artık biliyorsun. Peki, kendi ekonomini nasıl yöneteceğini de biliyor musun? App Store ya da Play Store üzerinden Midas uygulamasını indirerek Borsa İstanbulda ve Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerine yatırım yapabilir, finansal adımlarına yön verebilirsin. Hadi, yeni fırsatlara yelken açmak için daha vakit kaybetme!

Makroekonomi ve Mikroekonomi Nedir?

Hisse senetleri riskli yatırım ürünleridir. Şirketlere ortaklık, hem kârlarına hemde zararlarına ortaklık anlamına gelir. Ana paranızdan kâr etme ihtimaliniz olduğu gibi, zarar etme ihtimalinizde bulunmaktadır.

Benzer İçerikler