Blog

Likidite Tuzağı Nedir?

November 6, 2023
Likidite Tuzağı Nedir?
Makaleyi sesli dinle
Likitide Tuzağı

Likidite tuzağı, ekonomi ve finans dünyasında çeşitli sorunlara sebebiyet veren bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Peki, likidite tuzağı tam olarak ne anlama geliyor dersin? Daha da önemlisi, likidite tuzağı oluştuğunda neler yapılması gerekiyor? Hadi, likidite tuzağı kavramı ve oluşum süreci hakkında detaylı bilgiler için hemen bir alt satıra geç!

Ekonomi dünyasının önemli kavramlarından biri olan likidite tuzağı, para politikalarının etkinliği ve ekonomik dengelerin sürdürülebilirliği gibi önemli konuları etkileyebiliyor. Likidite tuzağının herkes tarafından anlaşılması hem ekonomistler hem de merkez bankaları açısından önem taşıyor. Bu yazıda likidite tuzağı kavramını yakından inceleyerek sebep olduğu sorunları anlamak ve çözüm getirmek için kullanılabilecek stratejileri senin için ele aldık. Likidite tuzağını tüm detaylarıyla öğrenmeye hazırsan hadi, ekonomi dünyasının bu kritik kavramına birlikte bakış atalım!

Anlamsal Açıklama: Likidite Tuzağı Ne Demek?

Likidite Tuzağı Nedir?

Ekonomide paranın işlevini yitirdiği ve insanların ellerindeki parayı harcamak yerine tasarruf yapmayı tercih ettiği durumlar likidite tuzağı olarak adlandırılıyor. Faiz oranları düşük olduğunda harcamaların artması beklense de insanlar tasarruf yapmaya devam ediyor. Bu durumda likidite olarak tanımlanan dolaşımdaki para veya likit alım satımının yapıldığı piyasada nakit bolluğu oluşuyor. Sonuç olarak merkez bankalarının faiz oranlarını olduğundan daha da aşağı düşürmesi dahi ekonomiyi canlandırmaya yetmiyor ve ekonomik büyüme de haliyle yavaşlıyor.

Kavramsal Açıklama: Likidite Tuzağı Nedir?

Likidite tuzağı, nominal faiz oranının sıfır ya da sıfıra yakın bir değere düştüğü dönemleri ifade ediyor. Tahvillere talebin azaldığı bu durumda para politikalarıyla faiz oranlarını daha da düşürmek veya para arzını artırmak ekonominin kalkınması için yeterli olmuyor. Likidite tuzağının temelinde, insanların alternatif olarak riskli varlıklar yerine nakit veya düşük riskli varlıkları tutmayı tercih etmeleri yatıyor. Faiz oranlarının artacağı beklentisiyle likiditenin birikmesi, ekonomiyi teşvik etmek isteyen politikaların etkisiz hale gelmesine sebep oluyor. 

Likidite Tuzağının Özellikleri Nelerdir?

 • Likidite tuzağı faiz oranlarının çok düşük olduğu dönemlerde ortaya çıkıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak sıfıra yakın veya negatif olabiliyor. 
 • Bu dönemde elde nakit tutma, beklenen risklerin üstesinden gelmek için bir strateji olarak tercih ediliyor. Paranın nakit olarak tutulmasıyla dolaşım hızı düşüyor.
 • Yatırımcılar uzun vadeli stratejiler yerine kısa vadeli kazançları hedefliyor. Ekonomik belirsizlik arttığından yatırımcılar da riskten kaçma eğilimi gösteriyor.
 • Likidite tuzağı oluşup geleneksel para politikası araçları etkisiz hale geldiğinde maliye politikası gibi alternatif önlemler daha fazla önem kazanıyor.

Likidite Tuzağı Örnekleri

Likidite Tuzağı Nedir?

Dünya tarihinde likidite tuzağının ortaya çıkmasına örnek olarak verilebilecek kriz dönemlerini aşağıda kronolojik olarak görebilirsin:

 • 1930’larda yaşanan Büyük Buhran’da dünya ekonomisi büyük bir resesyona girdi ve işsizlik oranı rekor seviyelere ulaştı. Faiz oranları sıfıra yakın olmasına rağmen ekonominin canlanması uzun zaman aldı.
 • 2008 yılında meydana gelen küresel finansal kriz döneminde birçok ülkede merkez bankaları faiz oranlarını düşürdü. Ancak finansal belirsizlik ve kriz nedeniyle hem şirketler hem de bireyler paralarını nakit olarak tutmayı tercih etti. Bu durum para politikalarının yetersiz kaldığı bir likidite tuzağı yarattı.
 • COVID-19 pandemisi sırasında birçok merkez bankası faiz oranlarını düşürerek ekonomik teşvik önlemleri aldı. Pandemi nedeniyle insanlar belirsizlik ve ekonomik risklerle karşı karşıya olduğundan birikim yapmaya eğilim gösterdi. Bu durum da likidite tuzağının bir başka örneğini oluşturdu.

Likidite Tuzağı Neden Olur?

Likidite tuzağının oluşmasına sebep olan birkaç önemli faktör bulunuyor. Likidite tuzağı yukarıda da belirtildiği üzere faiz oranlarının son derece düşük seviyelerde olduğu dönemlerde meydana geliyor. Düşük faiz oranları insanların alternatif yatırım araçlarına yönelmek yerine nakit parayı ellerinde tutmalarına neden oluyor. 

Finansal kriz dönemlerinde risk algısı yüksek olduğundan yatırımların değer kaybedeceği endişesi yaşanabiliyor. İnsanların gelecekteki faiz oranları hakkındaki beklentileri de likidite tuzağını etkiliyor. Ekonomideki tüketici harcamaları ve iş yatırımları düştüğünde insanlar da doğal olarak nakit biriktirmeye yöneliyor. Deflasyon dönemlerinde fiyatların daha da düşeceği düşünüldüğü için özellikle harcamaların ertelendiği gözlemleniyor.

Likidite Tuzağı Grafiğinde Hangi Faktörler Yer Alır?

Likidite tuzağı grafiği, ekonomik analizler ve makroekonomi literatüründe sıklıkla kullanılıyor. Bu grafik faiz oranları ve toplam talep arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Likidite tuzağı grafiği analiz edilerek ekonomik durumun nasıl iyileştirilebileceği değerlendiriliyor. Grafikte faiz oranı, para arzı ve para talebi başta olmak üzere çeşitli değişkenler yer alıyor. Likidite tuzağı eğrisi, toplam talebin faiz oranlarına göre düşük olduğu bir çizgi olarak çiziliyor. Buna göre;

 • Grafiğin yatay ekseni faiz oranlarını temsil ediyor. Bu eksende genellikle nominal veya merkez bankası politika faiz oranları yer alıyor.
 • Grafiğin dikey ekseni ise toplam talebi veya gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) seviyesini gösteriyor.
 • Geleneksel talep ve arz dengesi (AS-AD) eğrisi, normal koşullardaki faiz oranlarına göre ekonomik aktivitenin dengeye ulaştığı noktayı temsil ediyor.
 • Kırmızı çizgiyle gösterilen denge faiz oranı, ekonominin potansiyel üretim seviyesine ulaştığı ve enflasyonun istikrarlı olduğu noktadaki değeri ifade ediyor.

Likidite Tuzağı Nelere Yol Açar?

Likidite Tuzağı Nedir?
 • İnsanların nakitlerini ellerinde tutması tüketimi ve yatırımı düşürdüğünden ekonomik durgunluğun veya resesyonun süresi uzayabiliyor. 
 • İşverenlerin düşen talep nedeniyle işçi istihdamını azaltması ve ekonomik faaliyetlerin düşmesi sonucunda işsizlik oranları artabiliyor. 
 • Likidite tuzağı enflasyonun negatif seviyelere düşmesine yol açabiliyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte ekonomik sorunların ortaya çıkma ihtimali artıyor.
 • Düşük faiz oranları bireyler ve kurumlar için gelirlerin azalmasına sebep oluyor. Özellikle sabit gelirli emekliler ve tahvil sahipleri gelir kaybı yaşayabiliyor. 
 • Likidite tuzağı dönemlerinde yatırımcılar daha yüksek getiri arayışına girebiliyor. Bu durum spekülatif yatırımlara yönelmeye yol açarak finansal istikrarsızlığın artmasına sebep oluyor.
 • Bu dönemde merkez bankalarının geleneksel para politikaları etkisiz hale geliyor. Faiz oranlarını daha da düşürmek, ekonomiyi canlandırmak için yetersiz kalıyor.

Likidite Tuzağı Oluştuğunda Hangi Politikalar Uygulanmalıdır?

Likidite tuzağı oluştuğunda ekonomiyi kalkındırmak için alternatif politika yaklaşımlarının uygulanması gerekiyor. Bu politika yaklaşımları ekonomik koşullara ve ülkenin politika çerçevesine bağlı olarak değişebiliyor. Likidite tuzağı döneminde uygulanabilecek politikalar şu şekilde belirtiliyor:

 • Maliye politikası: Hükümetlerin kamu harcamalarını artırması ya da vergileri düşürmesi maliye politikası olarak tanımlanıyor. Maliye politikası yaklaşımıyla tüketim ve iş yatırımları teşvik edilebiliyor.
 • Hedeflenmiş para politikası: Merkez bankaları geleneksel faiz oranlarını düşüremedikleri durumda hedeflenmiş para politikası yaklaşımını kullanabiliyor. Hedeflenmiş para politikası belirli finansal varlık türlerine veya piyasalara odaklanıyor. Örneğin; belirli bir varlık türünün alımının artmasıyla eş zamanlı olarak likidite de artabiliyor.
 • Makro ihtiyati politikalar: Finansal istikrarı korumak için makro ihtiyati politikalar da kullanılabiliyor. Bu politikalar bankaların sermaye gereksinimlerini artırmak ve ekonomik istikrarı sağlamada önemli bir rol oynuyor.
 • Kamusal yatırımlar: Hükümetler altyapı projeleri gibi kamusal yatırımları artırarak ekonomiyi canlandırabiliyor. Kamusal yatırımlar hem kısa vadeli istihdamı artırıyor hem de uzun vadeli büyümeyi teşvik ediyor.

Likidite tuzağı ile ekonomi dünyasının karmaşıklığına dair bir bilgi sahibi daha olduysan, sıra bu bilgileri pratikte değerlendirmeye geldi. Kendi finansal geleceğini inşa etmek için şimdi harekete geçme zamanı! Hemen App Store ya da Play Store üzerinden Midas uygulamasını indir ve Midas yatırım hesabınla birikimlerini doğru bir şekilde değerlendir!

Likidite Tuzağı Nedir?

Hisse senetleri riskli yatırım ürünleridir. Şirketlere ortaklık, hem kârlarına hemde zararlarına ortaklık anlamına gelir. Ana paranızdan kâr etme ihtimaliniz olduğu gibi, zarar etme ihtimalinizde bulunmaktadır.

Benzer İçerikler