Blog

Biyoenerji Nedir? Kaynakları Nelerdir?

July 12, 2023
Biyoenerji Nedir? Kaynakları Nelerdir?
Makaleyi sesli dinle
Biyoenerji

Dünyanın enerji ihtiyacını fosil yakıtlardan sağladığı günler yavaş yavaş geçmişte kalıyor. Dünyadaki kaynakların tükenmesi, fosil yakıtların çevreye verdiği zararlar ve toplumun bilinçlenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırıyor. Biyoenerji terimi senin için yeterince açık değilse, bu enerji kaynağının ne olduğunu ve yatırımları nasıl şekillendirdiğini keşfetmek için yazımızın devamına davetlisin!

Günlük yaşamda enerjiye olan ihtiyaç hiç bitmiyor. Yemek yapmak, dizi izlemek, duşa girmek, işe gitmek ve hatta alarm kurmak için dahi enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Tüm bu enerji ihtiyacı için dünyanın kaynakları yüzyıllardan beri sürekli olarak tüketiliyor ve çevreye sayısız hasar veriliyor. Neyse ki insanlar, dünyaya daha fazla zarar vermeden enerji ihtiyacını karşılamanın sürdürülebilir yollarını buldu ve üstelik geliştirdi bile! Bunlardan biri de bu yazımızın konusu olan “biyoenerji.”

Biyoenerji sayesinde organik atıklar, bitkiler ve hatta deniz yosunuyla evleri aydınlatmak, fabrikaların işlemesini sağlamak veya toplu taşıma araçlarını çalıştırmak mümkün oluyor. Dilersen geleceğin enerji dönüşümünün temel taşlarından olan biyoenerji, bir diğer adıyla biyolojik enerji nedir bir göz atalım!

Biyoenerji Nedir?

Rüzgar Gülü

Biyoenerji, organik veya biyolojik kaynaklardan elde edilen enerjiyi ifade ediyor. Biyolojik kaynaklar bitkiler, mikroorganizmalar, hayvanlar ve organik atıklardan elde ediliyor. Bu kaynaklar enerji üretimi için çeşitli yöntemlerle kullanılabiliyor. Biyoenerjinin en yaygın türü olduğu için genel olarak biyokütle enerjisi olarak da adlandırılan bu enerji türü, bitkilerin fotosentez yoluyla karbondioksidi emerek büyümeleri sonucunda oluşuyor ve karbon içeriyor. 

Biyokütle, enerji üretmek için kullanıldığında yanma işlemi sırasında atmosfere karbon salınıyor. Ancak fosil yakıtlara kıyasla çok daha düşük karbon salınımı olduğu için bu enerji, sıfıra yakın karbon emisyonlu bir kaynak olarak kabul ediliyor. Bu doğrultuda da biyoenerji gelecek için umut verici bir yakıt olma avantajı taşıyor. Bioenerji ne demek artık bildiğine göre, şimdi de sıra bu kaynağın sürdürülebilir olup olmadığını öğrenmeye geldi!

Biyoenerji Yenilenebilir mi?

Biyoenerji, dünyadaki en büyük yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansının verilerine göre biyoenerji, dünyadaki yenilenebilir enerjinin yüzde 55’ini ve küresel enerji arzının yüzde 6’sından fazlasını oluşturuyor. Kullanımında hızlı bir artış görülen biyoenerjinin 2030 yılına kadar fosil yakıtların yerini alması bekleniyor.

Biyoenerji Kaynakları Nelerdir?

BiyokütleBitki, ağaç, odun, tarımsal atıklar, bitki kalıntıları ve organik atıkların yanmasıyla elde ediliyor. Biyokütle, elektrik ve ısı üretmek için kullanılıyor.
BiyogazOrganik atıkların fermantasyon süreciyle üretilen metan ve karbondioksit gazlarının karışımından sağlanıyor. Gaz motorları ve gaz türbinleriyle elektrik ve ısı üretiliyor.
BiyoetanolNişastalı bitkiler (mısır, buğday, patates vb.) veya şeker içeren bitkilerin (şeker kamışı, şeker pancarı vb.) fermantasyonuyla üretiliyor. Biyoetanol, benzinle karıştırılarak kullanılıyor veya benzin yerine tercih edilebiliyor.
BiyodizelBitkisel yağlar (soya, ayçiçeği, palmiye, kanola vb.) veya hayvansal yağların kimyasal işlemlerle dönüştürülmesiyle sağlanıyor. Bitki yağlarından üretilen sıvı yakıt, dizel yakıtın bir alternatifi olarak kabul ediliyor.
BiyokömürBitkisel atıkların (odun artıkları, tarımsal atıklar vb.) düşük oksijen ortamında piroliz süreciyle işlenmesi sonucu elde ediliyor. Toprak iyileştirme, karbon tutma ve enerji depolama gibi alanlarda kullanılıyor.
Çeşitlerine Göre Biyoenerji Kaynakları

Biyoenerji Nasıl Elde Edilir?

Biyoenerji Nasıl Elde Edilir
 • Biyolojik kaynakların yakılmasıyla
 • Organik atıkların bakteriyel fermantasyon süreciyle ayrıştırılmasıyla
 • Bitkisel kaynakların nişasta ve şekere dönüştürülerek fermente edilmesiyle
 • Bitkisel ve hayvansal yağların kimyasal işlemlerle dönüştürülmesiyle
 • Bitkisel atıkların düşük oksijen ortamında piroliz süreciyle işlenmesiyle

Bioenerji nasıl yapılır sorusu en basit haliyle bu beş maddede özetlenebiliyor. Elbette ki tüm bu yakma, ayrıştırma, fermente etme ve dönüştürme işlemleri için büyük tesisler ve alanında uzman çalışanlar gerekiyor.

Ayrıca bakınız; Enerji Hisseleri

Biyoenerji Kullanımı Çevreye Zarar Verir mi?

Sürdürülebilir biyoenerji kullanımı, en zararsız enerji kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak sürdürülebilir olmayan biyoenerji üretimi, gıda fiyatları ve arazi kullanımı için rekabet yaratmasının yanı sıra biyoçeşitliliğin zarar görmesine ve karbon emisyonlarının yükselmesine de yol açabiliyor.

Biyoenerjinin Faydaları Nelerdir?

 • Yenilenebilir olması: Biyoenerji, organik kaynaklardan elde edildiği için sınırsız bir yenilenebilir enerji kaynağı olma özelliğine sahip. Bitkiler, tarımsal atıklar ve organik maddeler sürekli olarak büyüyüp yenilenerek biyoenerjinin sürdürülebilir bir kaynak olmasını sağlıyor.
 • Düşük karbon salınımı yapması: Biyoenerji üretimi, fosil yakıtlara kıyasla daha düşük karbon salınımı yapıyor. Bitkiler biyoenerji üretimi sırasında açığa çıkan karbondioksidi emiyor. Bu sayede sıfıra yakın emisyonlu bir enerji kaynağı ortaya çıkıyor.
 • Enerji güvenliği ve diversifikasyon sağlaması: Biyoenerji çiftlik atıkları, orman artıkları veya organik atıklar gibi yerel kaynaklardan elde edildiğinde enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltıyor ve enerji üretimini çeşitlendiriyor.
 • Tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemesi: Biyoenerji üretimi, tarım üretimine entegre edilerek çiftçilere ek bir gelir kaynağı sağlayabiliyor. Enerji üretiminde değerlendirilecek tarımsal atıklar, kırsal bölgelerde istihdam ve ekonomik fırsatlar yaratabiliyor.
 • Etkili atık yönetimi sağlaması: Biyoenerji, organik atıkların değerlendirilmesi ve geri dönüştürülmesi için çözüm sunuyor. Tarımsal atıklar, gıda atıkları veya organik endüstriyel atıklar, enerji üretimi için kullanılarak atıkların çevresel etkilerini azaltıyor.
 • Enerji fiyatlarını dengelemesi ve enerjide bağımsızlık sağlaması: Biyoenerji, fosil yakıtlara kıyasla daha düşük maliyetle elde edilebiliyor. Yerel biyoenerji üretimi, enerji maliyetlerini düşürerek enerjiye daha kolay erişilmesini sağladığı gibi dışa bağımlılığı da azaltıyor.

Biyoenerji Nerelerde Kullanılır?

Biyoenerji Nedir? Kaynakları Nelerdir?
 • Elektrik üretimi: Biyoenerji biyokütle yakma, biyogaz tesisleri ve biyoenerji santralleri aracılığıyla elektrik üretiminde kullanılabiliyor. Biyogaz tesisleri özellikle küçük ölçekli enerji üretimi için yaygın olarak kullanılırken biyokütle enerji santralleri büyük ölçekli elektrik üretimi için tercih ediliyor.
 • Isı üretimi: Biyokütle yakma sistemleri veya biyogaz tesisleri evlerde, işletmelerde, seralarda veya endüstriyel tesislerde ısıtma, sıcak su temini ve endüstriyel işlemler için kullanılabiliyor.
 • Taşıt yakıtları: Biyoenerji, biyodizel veya biyoetanol şeklinde taşıtların yakıt ihtiyacını karşılamada kullanılabiliyor. Biyodizel dizel yakıtla karıştırılarak, biyoetanol benzinle karıştırılarak tüketilebiliyor. Bunun yanı sıra tamamen benzin yerine de kullanılabiliyor.
 • Atık yönetimi: Tarımsal atıklar, gıda atıkları veya organik endüstriyel atıklar, enerji üretimi için kullanılarak atık miktarının azaltılmasına ve dolayısıyla çevresel etkilerin hafifletilmesine yardımcı oluyor.
 • Kırsal kalkınma çalışmaları: Biyoenerji, kırsal bölgelerde enerji bağımsızlığı ve ekonomik fırsatlar yaratmak için tercih edilebiliyor. Biyoenerji üretimi, çiftçilere ek bir gelir kaynağı sağlarken kırsal ekonomilerin gelişimine de katkıda bulunabiliyor. Biyoenerji, uzak veya erişimi zor bölgelerde enerji sağlama açısından da faydalı oluyor. Özellikle enerji şebekesine bağlanma zorluğu yaşayan kırsal veya izole bölgelerde biyoenerji sistemleri, enerji ihtiyaçlarını gidermeyi sağlıyor.

Biyoenerji Nasıl Kullanılır?

Biyoenerji temel olarak elektrik, ısı ve yakıt üretimi için kullanılıyor. Örneğin; biyokütle yakıtları elektrik üretmek için türbinle çalışan jeneratörleri döndürebiliyor. Biyogaz, gaz motorları ve gaz türbinleriyle elektrik ve ısı üretebiliyor. Biyogaz ayrıca evlerde, restoranlarda veya endüstriyel tesislerde doğrudan enerji kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Biyoetanol üretimi sayesinde ise benzin ve benzin karışımları oluşturulabiliyor.

Biyodizel üretimi, dizel yakıtların bir alternatifi olarak tercih edilebiliyor. Bununla birlikte biyokömür üretimi de toprağı iyileştirme, inovatif tarım uygulamalarını hayata geçirme ve enerji depolama gibi çeşitli alanlarda fayda sağlıyor.

Türkiye’de Biyoenerjiye Yatırım Yapan Şirketler Hangileri?

 • Güriş Holding: Güriş Holding, Türkiye’de enerji sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirketin biyoenerji alanında da yatırımları bulunuyor. Şirket özellikle biyokütle enerjisi ve biyogaz projeleri üzerinde çalışıyor.
 • Ayen Enerji: Ayen Enerji, tarımsal atıklar ve organik atıkların enerjiye dönüştürülmesi üzerine projeler gerçekleştiriyor.
 • Alvimedica Bioenerji: Alvimedica Bioenerji, Türkiye’de biyoenerji yatırımları yapıyor. Şirket, tarımsal atıklar ve bitkisel yağların geri dönüşümüyle enerji üretimi gerçekleştiriyor.
 • Agropol Enerji: Agropol Enerji, tarımsal atıkların enerjiye dönüştürülmesi ve biyoenerji projeleri üzerinde çalışıyor. Şirket biyogaz ve biyokütle enerjisi alanında faaliyet gösteriyor.

Birikimlerini geleceği şekillendirecek temiz ve sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla değerlendirmek istiyorsan, günden güne büyüyen biyoenerji şirketlerini ve hisselerini Midas uygulamasıyla inceleyebilirsin. Hemen, App Store ve Play Store üzerinden Midas uygulamasını indir, geleceğine yatırım yapmaya başla!

Biyoenerji Nedir? Kaynakları Nelerdir?

Hisse senetleri riskli yatırım ürünleridir. Şirketlere ortaklık, hem kârlarına hemde zararlarına ortaklık anlamına gelir. Ana paranızdan kâr etme ihtimaliniz olduğu gibi, zarar etme ihtimalinizde bulunmaktadır.

Benzer İçerikler