Blog

Hayat Sigortası Nedir?

Kasım 4, 2022
Hayat Sigortası Nedir?
Makaleyi sesli dinle
Hayat Sigortası

Vefat, kaza ve maddi istikrarsızlık gibi durumlar hayatın olağan akışının parçasıdır. Bu tür olumsuz durumları mümkün olan en az zararla atlatmanın yolu kendini ve sevdiklerini maddi güvence altına almaktan geçer. Hayat sigortası yaptırarak söz konusu risklere karşı önlem almak mümkündür. Detaylı bir poliçe hazırlayarak, bahsedilen olumsuz hâllerde kendini ve sevdiklerini koruyabilirsin. Hayat sigortası kavramı ve uygulamanın kapsamı hakkında detaylı bilgi edinmek için yazının geri kalanını okuyabilirsin.

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat sigortası; poliçe sahibinin kendisini, ailesini veya yakınlarını olumsuz durumlara karşı güvence altına almasını sağlayan bir sözleşmedir. Poliçe kapsamında vefat, yaralanma ve hastalık gibi durumların yarattığı maddi istikrarsızlığa karşı önlem alınır. Sigorta şirketi, bahsedilen durumların gerçekleşmesi hâlinde, poliçede belirtilen hak sahibine ödeme yapar.

Kişinin vefatından sonrası için alınacak maddi önlemler, hayat sigortasının temel amacıdır. Bu kapsamda, ölüm durumunda poliçe sahibinin ailesine ve yakınlarına ödeme yapılır. Sigortalının poliçe kapsamında kendini güvence altına alması da mümkündür. Örneğin; kaza veya hastalık sebebiyle iş görememezlik durumunda maddi gelirin kesintiye uğrayabilir. Hayat sigortası yapan şirketlere başvurarak bu tür durumlar için de özel poliçe oluşturabilirsin.

Hayat Sigortasının Özellikleri Nelerdir?

Sigorta kapsamında sağlanan maddi güvence fon oluşturma ile mümkün olur. Aylık olarak ödenen hayat sigortası primi, şirketin poliçe sahibi için açtığı hesaba yatırılır. Fonda bulunan para, olası bir risk durumunda sözleşmede belirtilen kişilere iletilir. Ödeme biçimi de poliçe koşullarıyla belirlenebilir. Örneğin, olası bir kaza durumunda maaş gibi aylık olarak ödeme almayı tercih edebilirsin.

Teyit koşulu, hayat sigortasının özellikleri arasındadır. Sigorta acentesinin ödeme yapması için poliçede belirtilen koşulların gerçekleşmiş olmasına bağlıdır. Örneğin, geçirdiğin bir kaza sebebiyle çalışamayacak durumdaysan ödemelerden yararlanmak için acenteye sağlık raporu iletmen gerekir. Sigorta şirketi yetkilileri, poliçe sahibinin iddiasını inceleyerek doğruluğunu teyit ettikten sonra ödeme sağlar. Prim iadeli hayat sigortası sözleşmesinin feshi nedeniyle yapılan geri ödemeler bu kapsamın dışındadır.

Hayat Sigortası Türleri Nelerdir?

Hayat Sigortası
Hayat Sigortası

Hayat sigortası türleri, poliçe kapsamına ve ödeme koşullarına göre değişiklik gösterir. Bu kapsamda maddi gelirin veya eğitim olanaklarının sürdürülmesi için sözleşme yapılabilir. Farklı amaçlar için uygulanabilen başlıca hayat sigortası türleri şunlardır:

  • Birikimli Hayat Sigortası: Ölüm, ferdî kaza ve iş görememe durumlarına karşı önlem almak için yapılan sigorta sözleşmesi bu şekilde adlandırılır. Birikimli hayat sigortası poliçeleri 10 yıl ve daha uzun süreyle düzenlenir.
  • Ferdi Hayat Sigortası: Poliçe sahibinin olumsuz durumlara karşı korunması için yapılan sigorta sözleşmesi bu şekilde adlandırılır. Ferdi hayat sigortası; yaralanma, hastalık ve maddî istikrarsızlık durumlarını içerir.
  • Karma Hayat Sigortası: Kişinin vefat etmesi veya iş görememesi durumunda teminat oluşturmak için yapılan poliçelerdir. Karma hayat sigortasında poliçe sahibi kendini ve ailesini aynı anda güvenceye alabilir.
  • Yıllık Hayat Sigortası: Bu sözleşmeler, yaşam standartlarının düşüşüne sebep olan durumlar için geçerlidir. Yıllık hayat sigortası kapsamında sağlık hizmetinden kira ödemelerine kadar birçok farklı olanaktan yararlanılabilir.
  • Uzun Süreli Hayat Sigortası : Vefat ve maluliyet durumunda poliçe sahibinin belirttiği kişilere ödeme yapılması için planlanan uzun vadeli bir sigorta türüdür. Uzun süreli hayat sigortası poliçeleri, 4 ile 20 yıl arasında hazırlanıp daha sonra yenilenebilir. 
  • Grup Hayat Sigortası: Toplu taşıma araçlarında gerçekleşen kazaları kapsayan bir poliçedir. Söz konusu sigorta, toplu ulaşım hizmeti veren firmalar tarafından bilet fiyatına ek olarak düzenlenebilir. Kaza durumunda poliçe sahibine veya vefat hâlinde yakınlarına ödeme yapılmasını kapsar.
  • Eğitim Sigortası: Sigortalının vefat etmesi durumunda eğitiminden sorumlu olduğu kişinin masraflarının karşılanması için düzenlenen sözleşmedir. Yalnızca eğitim masraflarını içerir.
  • Maluliyet Sigortası: Beden bütünlüğünün kaza, yaralanma veya hastalık sebebiyle bozulması durumunda maddi gelir sağlamak için yapılan sigorta sözleşmesidir. Bedensel hasar sebebiyle çalışamayacak duruma gelen kişinin güvenceye alınması planlanır.
  • Kredili Hayat Sigortası: Bireysel kredi sağlayan bankalar, borçlarının teminatı için hayat sigortası yaptırma şartı sunar. Kişinin kullandığı krediyi geri ödeyemeden vefat etmesi hâlinde kalan borç sigortadan karşılanır.
  • Sağlık Sigortası: Olası sağlık risklerine karşı önlem almak için yapılan sigorta bu şekilde adlandırılır. Poliçe kapsamında sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında tedavi olanaklarından yararlanılabilir.

Türkiye hayat sigortası acenteleri, poliçe sahiplerine farklı koşullar ve imkânlarla güvence sunar. Şirketlerin sunduğu prim olanakları, ödeme yöntemleri ve teminat koşulları değişiklik gösterebilir. Yukarıdaki hizmetleri sunan firmalara göz atarak kendini ve yakınlarını güvence altına alabilirsin.

Hayat Sigortası Yaptırmanın Şartları Nelerdir?

Hayat sigortası hizmetleri hakkındaki yasal çerçeve, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1487. maddesiyle belirlenir. Söz konusu kanuna göre 18 yaşından büyük olan herkes sigorta yaptırma hakkına sahiptir. Poliçe sahibi; kendisi, ailesi veya istediği gerçek ve tüzel kişiler için teminat oluşturabilir.

Türk Ticaret Kanunu, sigorta şirketlerine de bazı haklar tanır. Hizmet kapsamının belirlenmesi, yasal koşullara uymak şartıyla tamamen acentelerin inisiyatifindedir. Şirketler, risk kriterleri uyarınca sigortalı adayını kabul etme hakkına sahiptir. Acenteler, hangi koşullarda sigorta hizmeti sunacaklarını belirleyebilir. Ek prim uygulamaları da bu hakka dâhildir. Özetlemek gerekirse hayat sigortası şartları acentelerin hizmetlerine göre değişiklik gösterir.

Hayat Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Vefat, kaza, hastalık ve maddi sorunların ne zaman olacağını öngörmek mümkün değildir. Yaşamın doğasında var olan bu tür durumlara karşı teminat oluşturmak hayat sigortası avantajları arasında ilk sıradadır. Detaylı bir sigorta poliçesi yaptırarak vefatın durumunda ailenin sağlık, eğitim ve maddi gelirden mahrum kalmasını önleyebilirsin.

Hayat sigortası, bütçeni zorlamayan ödemelerle kendini güvenceye almanı sağlar. Prim oranları, firmalara göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle uygun rakamlardadır. Sigorta hizmetinden yararlanarak geleceğini herhangi bir maddi zorluk yaşamadan teminat altına alabilirsin.

Özel sigorta yaptırmak vergi açısından avantaj sağlar. Sigorta primleri için ödenen vergiler, diğer matrahlardan düşülebilir. Maaşlı olarak çalışıyorsan poliçen dâhilindeki vergi matrahını işyerinle paylaşarak %15 oranında indirimden yararlanabilirsin. Serbest meslek sahipleri ve pasif gelirle geçim sağlayan kişiler ise bu işlemi vergi dairesine başvurarak yapabilir.

Hayat Sigortası Nedir?

Hisse senetleri riskli yatırım ürünleridir. Şirketlere ortaklık, hem kârlarına hemde zararlarına ortaklık anlamına gelir. Ana paranızdan kâr etme ihtimaliniz olduğu gibi, zarar etme ihtimalinizde bulunmaktadır.

Benzer İçerikler