Temettü Tarihleri ve Temettü Takvimi

Tofaş Temettü Ödeme Tarihi (2023) TOASO Temettü Verimi ve Geçmişi

Tofaş Temettü Ödeme Tarihi (2023) TOASO Temettü Verimi ve Geçmişi
Google News Icon Takip Et

Tofaş (TOASO) 2023 yılı temettü ödemesi için açıklama yaptı. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirket, son 5 yılda 5 kez temettü ödemesi yaparak ortalama kârının 78,2%’sini ortaklarıyla paylaşmıştı. 4. çeyrek bilançosunun açıklamasıyla birlikte Tofaş’ın 2023 temettü miktarı ve ödeme tarihi netleşti.

TOASO 4. Çeyrek Bilanço Verileri

Tofaş, 2022 yılının 4. çeyrek bilançosuna göre 8,56 milyar TL net dönem kârı elde etti. Buna göre, Tofaş’ın kârı geçen yılın aynı dönemine göre 161% artış gösterdi. Şirketin 65,54 milyar TL’ye yükselen satışları ise geçen yıla oranla 121% artış gösterdi. 

Tofaş Temettü Geçmişi

Koç Holding iştiraki olan sektörünün öncü şirketi Tofaş (TOASO) hissesi 2022 yılında kârının 98%′ini yatırımcılarıyla paylaştı. Şirket 22 Mart 2022’de 7,17% verim ile pay başına 5,76 TL temettü ödedi.

Son 5 temettü ödemesini incelediğimizde en yüksek verime 2020 yılında ulaştı. Şirket 11,23% verilim ile pay başına 2,04 TL temettü dağıttı. En düşük temettü verimi ise 2018 yılında gerçekleşti. Şirket 4,81% verim ile pay başına 1,36 TL temettü dağıttı.

Tofaş Temettü Ödeme Tarihi (2023) TOASO Temettü Verimi ve Geçmişi

Tofaş Temettü Ödemesi Ne Zaman? (2023) 

Tofaş’ın 4. çeyrek finansal verilerine göre 2022 yılında 2,56 milyar TL kâr elde etti. Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada 21 Mart 2023 tarihi itibariyle hisse başına net 5,40 TL temettü dağıtacağını bildirdi. Hissenin son fiyatına (160,80 TL – 19 Şubat 2023) göre temettü verimi ise 3,28% olarak belirlendi.

Tofaş Kâr Dağıtım Politikası

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, önceki yıllara ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları’nda ve geçen yıl Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nda da yer aldığı gibi; TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili Tebliğleri ve düzenlemeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim uygulamaları ve şirketin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak belirlenmektedir.

Bu kapsamda belirlenen kâr dağıtım politikası, Ana Sözleşme’sinde ilgili maddelerine uygun olarak, 2008 yılı itibariyle şirketin gerek Faaliyet Raporu, gerekse Ortaklar Genel Kurulu’nda pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili Tebliğ hükümlerine istinaden, dağıtılabilir karın, en az % 20’sinin dağıtılması öngörülmektedir. Şirket, bu orandan az olmamak kaydıyla stratejik planlarını ve finansal yapısını da göz önünde tutarak, hissedarlarına azami oranda kâr payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir.

Kâr payları, Ortaklar Genel Kurulu’nun kararları çerçevesinde nakit ve/veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir. Kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve ihtisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. İlgili yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin kar dağıtımına ilişkin 29. maddesi dikkate alınarak, tespit edilen kâr payı dağıtım tutarları belirlenmiş kanuni süreler içerisinde Ortaklar Genel Kurulu’nun tasvibini müteakip, yine Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte ortaklarına dağıtılacaktır. Bunun yanı sıra, Ana Sözleşme’sinde 29. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklarımıza temettü avansı dağıtılması da imkan dahilindedir. 

Ayrıca bakınız; Temettü Nedir? Temettü Hisseleri Nasıl Alınır?

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Kamuyu Aydınlatma Platformu, Yatırımcı Sunumu